Gå til indhold

Betalingsloven

Her findes tilmeldingsblanketter og bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Betalingsloven)

Den gældende bekendtgørelse kan findes gennem nedenstående link:

Oversigten over rekvirenttyper kan findes her:

Tilmeldingsblanketterne i pdf-format med indtastningsformularer kan hentes her:

Pdf-behandlingsprogrammer kan benyttes til at eksportere værdierne indtastet i ovenstående tilmeldingsblanketter til Excel.

Bemærk at dagpengemodtageres uddannelsesaktiviteter efter § 62 a, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring ikke er omfattet af Betalingsloven:

 Herudover findes der ligeledes takster for rekvireret aktivitet på de kunsteriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Information vedrørende dette findes i linket herunder:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. oktober 2021