Gå til indhold

Instruks til indberetning af studieaktivitet

Indberetningsinstruksen for universiteterne og tilskudsinstruksen for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner fastsætter reglerne for, hvordan institutionerne skal indberette studieaktivitet.

Universiteterne - Instruks til indberetning af studieaktivitet

Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter instruks til opgørelsen af ressourceudløsende studieaktiviteter og optagelsestal med henblik på at sikre, at tildeling af bevillinger og tilskud til studieaktiviteter foregår på et korrekt og ensartet grundlag, samt for at sikre, at der opsamles, indberettes og offentliggøres korrekte data for studieaktiviteten. Bemærk at indberetningsinstruksen frem til 2018 er blevet omtalt som myndighedskrav.

Her på siden kan du finde den gældende indberetningsinstruks samt instruks et halvt år tilbage. Desuden finder du regler for indberetning i relation til betalende udenlandske studerende.

Regler for indberetning af studieaktivitet

De nærmere regler for indberetning af studieaktivitet og optagelsestal fremgår af dokumentet indberetningsinstruks, og i kodebilaget fremgår de gyldige værdier i forbindelse med indberetningen. I indkaldelsesbrevet kan der læses mere om indberetning ift. regionaltaxameter.

Tilskudsinstruks for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner 

Tilskudsinstruksen fastsætter regler for, hvordan institutionerne skal opgøre og indberette studieaktivitet og optagelsestal. 

De nærmere retningslinjer for indberetning af studieaktivitet og optagelsestal fremgår af dokumentet tilskudsinstruks, og i kodebilaget fremgår de gyldige værdier i forbindelse med indberetningen. I følgebrevet er beskrevet ændringer ift. sidste års instruks, samt fremtidige ændringer i indberetningen. 

Kontakt

Caroline Thoby
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 49
Email: ctho@ufm.dk
Sofie Ullerup Djurhuus Lester
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 41
Email: sudl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 27. juni 2024