Gå til indhold

Deltagerbetaling på åben uddannelse

I det følgende beskrives reglerne for deltagerbetaling på åben uddannelse

Deltagerbetaling

Reglerne for deltagerbetaling på åben uddannelse er beskrevet i lov om åben uddannelse (ÅU-loven). Loven i dens fulde længde kan læses hos Retsinformation.

De nærmere regler for deltagerbetaling på åben uddannelse er beskrevet i ÅU-lovens §8.

Det følger af §8 stk. 2, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetaling.

Uddannelses- og forskningsministeren kan med hjemmel i lovens § 8 stk. 5 fastsætte regler om deltagerbetalingen, herunder størrelsen af deltagerbetalingen. Der er pt. ikke fastsat regler for deltagerbetalingens størrelse. 

Yderligere om principperne for fastsættelse af deltagerbetaling kan læses i ÅU-loven.

Det bemærkes, at det følger af §8, at deltagerbetalingen alene dækker deltagelse i undervisningen inkl. prøver og anden bedømmelse. Institutionerne må således ikke indregne udgifter til f.eks. bøger og forplejning i deltagerbetalingen. Disse ydelser skal faktureres særskilt.

Offentliggørelse af udbud og deltagerbetaling

Det følger af ÅU-lovens §3 stk. 8, at udbud af åben uddannelse skal annonceres offentligt.

Det følger af § 12, punkt 7 af bekendtgørelsen om åben uddannelse på videregående niveau, at det er en tilskudsbetingelse, at planlagt uddannelsesaktivitet under ÅU-loven (bortset fra "tompladsordningen") indberettes til Uddannelsesguiden og at planlagt uddannelsesaktivitet, herunder størrelsen på deltagerbetalingen, fremgår af institutionens hjemmesiden senest 8 dage inden aktiviteten starter. 

Bekendtgørelsen om åben uddannelse på videregående niveau

Der er fastnærmere regler om indberetning til Uddannelsesguiden i Bekendtgørelse om indberetning til Uddannelsesguiden. 

Bekendtgørelsen kan læses her.

Det følger af bekendtgørelsen §1, at institutioner, som tilbyder undervisning for voksne i medfør af lov om åben uddannelse skal foretage indberetning til Uddannelsesguiden om voksenuddannelser på kursus- og holdniveau. Indberetning af oplysninger om deltagerbetaling følger bekendtgørelsens §2 pkt. 1.

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Lars Lebek Jensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 15
Email: llj@ufm.dk
Senest opdateret 24. maj 2022