Gå til indhold

Deltagerbetaling på deltidsuddannelse efter universitetsloven

I det følgende beskrives reglerne for deltagerbetaling på deltidsuddannelse efter universitetsloven

Deltagerbetaling

Reglerne om deltagerbetaling for udbud af deltidsuddannelse er beskrevet i lov om universiteter (universitetsloven).

De nærmere regler om deltagerbetaling for deltidsuddannelse er beskrevet i universitetslovens § 26.

Det følger af § 26, stk. 6, at universitetet skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetaling. Deltagerbetalingen må sammen med taxametertilskuddene ikke overstige omkostningerne.

Det bemærkes, at det følger af § 26, stk. 1, at deltagerbetalingen alene omfatter deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Institutionerne må således ikke indregne udgifter til f.eks. bøger og forplejning i deltagerbetalingen. Disse ydelser faktureres særskilt.

Yderligere om principperne for fastsættelse af deltagerbetaling kan læses i universitetsloven og i denne tidligere udmeldelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor institutionernes indregning af omkostninger til forskning uddybes.

Offentliggørelse af udbud og deltagerbetaling

Reglerne for offentliggørelse af udbud og deltagerbetaling fremgår af deltidsbekendtgørelsen.

Det følger af § 16, nr. 5, at udbud af deltidsuddannelse skal annonceres offentligt. Oplysninger om deltagerbetaling og dens størrelse skal være tilgængelig på universitets hjemmeside på annonceringstidspunktet.

Det følger af §17, stk. 1, at deltidsuddannelse skal indberettes til Uddannelsesguiden (ug.dk).

Det følger af §17, stk. 2, at indberetningen efter stk. 1 skal ske løbende og indeholde oplysninger om bl.a. deltagerbetalingens størrelse.

Overholdelse af reglerne i §§ 16 og 17 er en betingelse for at kunne modtage tilskud.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. januar 2024