Gå til indhold

Erhvervsakademier

Erhvervsakademierne udbyder tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser og akademiuddannelser.

Der er otte erhvervsakademier i Danmark:

Erhvervsakademierne er statsfinansierede selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

På erhvervsakademierne udbydes og udvikles videregående uddannelser på det tekniske og merkantile fagområde. Samtidig varetager institutionerne praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Uddannelser ved erhvervsakademierne

Erhvervsakademiernes udbyder erhvervsakademiuddannelser, visse professions-bacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser på akademi- og diplomniveau.

    Handlinger tilknyttet webside

    Senest opdateret 08. august 2023