Gå til indhold

Professionshøjskoler

Professionshøjskolerne udbyder praksisnære videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse.

Der er seks professionshøjskoler i Danmark samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

Professionshøjskolerne er statsfinansierede selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

Professionshøjskolerne varetager praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og medvirker til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse.

Uddannelser på professionshøjskoler bygger på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder samt viden om praksis. Professionshøjskolerne har til opgave at uddanne kvalificeret arbejdskraft til såvel den private som offentlige sektor, for eksempel ved at uddanne lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder og udvikler uddannelse inden for journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion, medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder.

Uddannelser ved professionshøjskolerne

Professionshøjskolerne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder professionsbacheloruddannelser samt visse erhvervsakademiuddannelser, diplomuddannelser og videregående voksenuddannelser.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. januar 2023