Gå til indhold

28.01.2021: esas bliver opdateret i eftermiddag kl. 15-17 den 28.1.2021

rettelser og ændringer, der kommer med i dagens opdatering:

Studerende afgået ved døden - SISESAS-1390
Der fremkommer nu en gul bjælke foroven med teksten:
Personen med CPR-nummer 'xxxxxx-xxxx' oprettes/opdateres ikke, da cpr. status melder personen 'Død'.
Personen inaktiveres dog ikke. Hertil er oprettet ændringsønske UFMNS-893

Gennemsnitsjob fejlede for ikke-numeriske karakterer - SISESAS-1765
Fordi jobbet (gennemsnitsjobbet) til udregning af gennemsnitskarakteren på gennemsnits-GUEn fejlede, stoppede oprettelse af disse gennemsnits-GUErs bedømmelser på bedømmelsesrunden. Gennemsnitsjobbet stoppede, hvis en af delkaraktererne havde en ikke-talværdi (fx SY Syg eller IA Ikke afleveret).
Dette er gået i orden ved, at gennemsnitsjobbet håndterer alle typer karakterer.

Visse studerende kom ikke med på bedømmelsesrunde - SISESAS-1767
​Problemet opstod ved en fejlagtig sammenligning efter en bedømmelse blev opdateret. Dvs. hvis ingen ændring blev lavet på bedømmelsen, ville den stadigvæk trigge en ny opdatering af bedømmelsen. På den måde kom processen ind i et uendeligt loop, som så resulterede i en fejl fra systemet. Den fejl er rettet.

Studerende blev sat på bedømmelsesrunde, selvom de var afgangsmeldt - SISESAS-1811
Et inaktivt studieforløb bliver ikke længere tilføjet en bedømmelsesrunde.

Nyoptagne studerende med profil kom ikke på profilens SUEr - SISESAS-1830
Det vil sige, at der kom til at mangle GUEr på profilens SUEr.
Det er rettet, så man ikke skal forsyne SUErne med AUDD-kode, såfremt der kun findes én AUDD-kode på den tilhørende uddannelsesstruktur.

GUEr kom ikke på bedømmelsesrunde - SISESAS-1843
Der opstod en SQL-fejl ved oprettelse af bedømmelse, hvis SUEns navn var længere end 100 tegn.
Det er løst ved af afkorte SUEns navn til 100 tegn.

esas kunne ikke modtage ikke-numeriske karakterer fra WISEFlow SISESAS-1865
Den fejl er rettet.

Fakturagrundlagslinjer manglede på studieforløb - SISESAS-1845
Ved overførsel fra ansøgningen blev faktureringsgrundlagslinjen ikke oprettet. Det er rettet.
Der er fortsat studieforløb, som ikke får dannet faktureringsgrundlag på GUErne. Det gælder særligt de konverterede studieforløb. Dette vil skulle gøres manuelt.

Udsøg GUE uden faktureringsgrundlag således:

 GUEr uden faktureringsgrundlagslinjer.

Sager relateret til nemStudie

Oprettelse af ansøgningsbedømmelsesrunder
- SISESAS-1612
Ved oprettelse af en ansøgningsbedømmelse på områdenummeropsætningen kunne man fint oprette bedømmelsesrunden, men når selve bedømmelsen skulle oprettes, var studieforløb og gennemførelsesuddannelseselement tvungne felter. En ansøger har ikke et studieforløb og en GUE.
Det er nu rettet, så når bedømmelser oprettes gennem områdenummeropsætning -til- bedømmelsesrunder -til- bedømmelse, bliver felterne studieforløb og GUE ikke krævet udfyldt. Feltet ansøgning bliver nu vist. 

Læst kommunikation fra ansøger blev ikke markeret som læst - SISESAS-1665
I en periode er kommunikation fra en ansøger ikke blevet markeret som læst, selv om sagsbehandleren havde læst beskeden. Dette er nu rettet, så læste beskeder (kommunikation) fra en ansøger automatisk bliver registreret som ”læst af sagsbehandler”.

nemStudie accepterer et ugyldigt e-mailformat - SISESAS-1574
Validering af e-mailformat er gjort mere robust.

Knappen til at bekræfte studieplads manglede i nemStudie - SISESAS-1784
Når ansøgeren får tilbudt en studieplads, kan knapperne "ja" og "nej" igen benyttet til at be- eller afkræfte tilbuddet.

esas-webservices

ESAS web-service, bekræftelse af "KotGrupper" navigational-property - SISESAS-1539
På "Ansoegning"-entiteten er NavigationalProperty, 'KotGrupper' ændret til at returnere en tom liste fremfor NULL. Den fjernes i en fremtidig release, da list_esas_kotGruppe_tilmeldings skal anvendes.

Scripts, der køres umiddelbart efter opdateringen

GUEr slettes ved afgangsmelding af studerende - SISESAS-1534
Herved kan genereres en resultatudskrift og bedømmelser kan registreres efter afgangsmelding.
Denne sag bestod af en kodeændring og kørsel af et script. Kodeændringen kom i produktion den 14.01.21 og har effekt på GUEr afgangsmeldt fra den 15.01.21. Ændringen bestod i, at GUEr bliver sat 'inaktiv' og ikke længere 'slettet', når en studerende afgangsmeldtes. Bedømmelser bevarer status, så de ikke længere får status 'slettet'.
Scriptet opdaterer status på GUEr afgangsmeldt før den 14.01.21 så de bliver sat 'inaktiv' og ikke længere 'slettet'. Bedømmelser bevarer status ’Slettet’. For at få bedømmelser på studerende, som blev afgangsmeldt før den 14.01.21 uden at have gennemført hele uddannelsen, er det nødvendigt at registrere bedømmelserne manuelt.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. januar 2021