Gå til indhold

21.04.2021: esas bliver opdateret torsdag den 22. april

Disse rettelser og ændringer er indeholdt i opdateringen:

Internationalisering indberettes ikke (står til at være indberettet) (SSISESAS-3060)

Problemstilling: Denne internationalisering indberettes ikke. Indberetningslinjen står som indberettet, men det kan jo ikke passe, da datoerne først er i 2021.

Løsning: Der er konverterede linjer der skal slettes

Indberetningsgrundlag mangler opsummering af værkstedsskole (SISESAS-3049) 

Problemstilling: Der mangler optælling af værkstedsskole ECTS STÅ på indberetningsgrundlag. Løsning: Tilføjet nogle felter til grundlaget.

Sagsbehandlingsstatus er forskellig i listevisningen og når man går ind på selve ansøgningen (SISESAS-2939)

Problemstilling: Vi oplever at flere af de ansøgere, som vi har givet en sagsbehandlingsstatus "samtale", og som derefter har annulleret deres ansøgning forsat fremgår på vores listevisning med sagsbehandlingsstatus "samtale", men når vi går ind på ansøgningen er sagsbehandlingsstatus blevet ændret til "færdigbehandlet".

Løsning: Implementeret et nyt workflow, som sikrer værdien nu fremadrettet sættes til færdigbehandlet, når der er sat en sagsbehandlingsafgørelse. Dette blev tidligere kun sat gennem en forretningsregel, og derfor blev værdien ikke gemt korrekt. Der er ligeledes oprettet et script, som genkører dette på tidligere ansøgninger hvor fejlen opstod, således at de også ændres.

Fejl i fejlbesked/opfølgning (SISESAS-2902)

Problemstilling: Arbejdsprocessen "Sæt aktivitetsudbud på ansøgning" kan ved fejl skrive en opfølgning hvor der står at man manuelt skal tildele aktivitetsudbud. Men det kan man ikke gøre, så den del af teksten må i godt slette.

Løsning: Der er blevet rettet i fejlbeskeden.

optag indberetning - Status i linjegenerering (SISESAS-2626)

Problemstilling: Jeg kan ikke danne et indberetningsgrundlag til indberetning af optag for foråret, jeg kan se at det fejler under systemjob.

Løsning: Logikken i statusopdateringen manglede - status blev ikke indstillet overalt.

Antal semestre på uddannelsesaktiviteter skal kunne være større end 9 (SISESAS-2171)

Problemstilling: Begrænsningen på antal semestre på uddannelsesaktiviteter skal fjernes. Løsning: Grænsen er hævet til 20.

STÅ tjek skal se bort fra SUEr uden 'STÅ indberettes' (Semester-STÅ) (SISESAS-3232)

Problemstilling: Funktionaliteten skal være som følgende: GUEr som er tilknyttet en SUE uden flueben i 'STÅ indberettes' skal ikke tjekkes i forhold til hverken STÅ-indberetningen, bedømmelsesdatoer eller om semesteret er gennemført. Det betyder at STÅ-tjekket ikke skal se på de GUEr, hvor SUE ikke har flueben i 'STÅ indberettes'. Det skal sikre at der ikke er indberetningslinjer som har fået flyttet indberetningsperiode pga. tjek på GUEr uden flueben 'STÅ indberettes'.

Aftalt på møde med Zeki, Morten, Kirsten og Niels Elm.                                                                    Logik tilpasses i esas med følgende:

  • Hvis SUE ikke har flueben i 'STÅ indberettes' skal GUEn ikke tælle med i tjekket om GUEr/semesteret er bestået
  • Hvis SUE ikke har flueben i 'STÅ indberettes' skal GUEn ikke tælle med i placering i indberetningsperiode
  • Hvis der er oprettet indberetningsgrundlagslinje vil denne stadigvæk blive opdateret. Hvis GUEn ikke længere skal have STÅ ECTS stående, skal denne nedskrives.
  • NC ser på job der kan opdatere linjer som ikke er indberettet, hvor der er sket ændring på SUEn ift. flueben i 'STÅ indberettes' - f.eks. hvis GUEn ikke længere skal være med i STÅ indberetningstjekket/perioden

Løsning: Logik for STÅ er tilpasset med følgende: •

  • Hvis SUE ikke har flueben i 'STÅ indberettes' skal GUEn ikke tælle med i tjekket om GUEr/semesteret er bestået •
  • Hvis SUE ikke har flueben i 'STÅ indberettes' skal GUEn ikke tælle med i placering i indberetningsperiode •
  • Hvis der er oprettet indberetningsgrundlagslinje vil denne stadigvæk blive opdateret. Hvis GUEn ikke længere skal have STÅ ECTS stående, skal denne nedskrives.

Indberetning af Optag fejler (SISESAS-3236)

Problemstilling: Jobbet fejler med følgende fejlmelding: E6215: Plugin 'esas.Dynamics.Plugins.Dialog.PutInberetningsgrundlagBasedOnDialog' threw an unexpected exception.

Løsning: Splitte requests op i mindre batches.

Herunder scripts

nemStudie: Bekræftelse på betinget studieplads modtager bekræftelse på alm. studieplads (SISESAS-1914)

Problemstilling: Vi har en ansøger som er betinget optaget, men som har modtaget en bekræftelse på en alm. studieplads. Ansøgeren har modtaget den kommunikationsskabelon som hedder ”SIU: Studieplads bekræftet vinter (OU)”, men skulle have modtaget kommunikationsskabelonen ”SIU: Studieplads betinget bekræftet vinter (OU)”.

Løsning: Tilrettet beslutningstræ, som vælger hvilken kommunikationsskabelon, der anvendes til kommunikationer. Vi har i samme omgang opdaget at, feltet "Kilde" på kommunikationen ikke altid er blevet sat korrekt til "Automatisk" når kommunikationen er systemoprettet. Dette er blevet opdateret.

Rettelser i opdateringen 15-04-2021. esas nyhedsbrev ikke udsendt:

Mange fejlede batch fra Esas (SISESAS-2826)
Problemstilling:
Mange batches fejler ved afsendelse til Navision.

Studerende indskrives på forkert SU inst. afdeling  (SISESAS-2205)
Problemstilling:
Nogle studerende er indskrevet i US2000 på et forkert SU inst. nr.

Start- og slutdatoer på hold arves ikke (SISESAS-1571)
Problemstilling:
Ved oprettelse af hold på PUE'er blev start- og slutdato ikke arvet fra PUE’en.

Der oprettes nye indberetningslinjer selvom der er en konverteret semester-indberetningslinje (SISESAS-2880)
Problemstilling:
Funktionalitet mangler: Der må ikke oprettes indberetningslinjer på semestre med konverterede semesterlinjer/linjerne må ikke kunne indberettes.

Feltet semesternr må ikke udfyldes (eks-STÅ) (SISESAS-3096)
Problemstilling:
Der er tale om Eksamens-STÅ, her skal semester nr. ikke indberettes til CØSA.

Start- og slutdatoer på hold arves ikke (SISESAS-3108)
Problemstilling:
Ved oprettelse af hold på PUE'er blev start- og slutdato ikke arvet fra PUE’en.

Rekvirentperiode for afsluttede studerende (SISESAS-3030)
Problemstilling:
Rekvirentperiode for afsluttede (januar 2021) studerende ikke kommer med i esas. I esas er det ikke muligt at tilføje rekvirent, når den studerende er afsluttet / ophørt.

Ikke muligt at vedhæfte dokumentation ifm. med uddannelsesniveau ved færdiggørelse af igangværende ansøgning (SISESAS-3110)

Indberetning af Optag fra VIA er ikke modtaget hos CØSA (SISESAS-3104)
Problemstilling:
Indberetningen har status Indberettet, men CØSA har ikke modtaget noget.

Herunder scripts

Studerende indskrives på forkert SU inst. afdeling (SISESAS-2205)
Problemstilling:
Vi har nogle studerende som er indskrevet i US2000 på et forkert SU inst. nr. Jeg kan se i SU hændelsen at det er fordi der er sendt et forkert institionsnr. i xml filen. I xml er der angivet 791419, men instionsnr er 280586.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. april 2021