Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Institutioner og drift Studieadministrative Systemer esas Nyheder Esas info esas opdatering til version 1.6.1.147 torsdag d. 4 august 2022

esas opdatering til version 1.6.1.147 torsdag d. 4 august 2022

esas og nemStudie bliver opdateret torsdag den 04-08-2022. Rettelser og ændringer er beskrevet her. Rettelserne er lagt på PP d. 1/8 2022 og afventer verificering

Fejl og løsninger er beskrevet kort og samtidig opdelt efter emne, som gør det nemmere at dykke ned i eget interesseområde. Har du brug for mere information om en given fejlrettelse, kan du bede en kollega med adgang til SIS-esas-supporten om at slå sagen op i supportsystemet ved brug af sagsnummeret.

esas versionsnr. 1.6.1.147

Bedømmelse

SISESAS-6962
Fejl i flettefil
Løsning:
Praktikophold med status "Afsluttet" vil blive taget i betragtning når der laves Flettefil.
Dette vil gøre at der bliver tilføjet ekstra praktik-relaterede kolonner i flettefilen selvom praktikopholdet er "Afsluttet"

Betaling og fakturering

SISESAS-6992
Virksomhed oprettes ikke i Navision, vi får en fejl i esas
Løsning:
Der vil fremover komme en fejlbesked, hvis man forsøger at registrere et ugyldigt EAN nr.

 Centrale integrationer

SISESAS-4731
Indberetning til kursuskataloget giver mange fejl
Løsning:
Ændring af gensendelses logikken, så hvis indberetningen  får fejlen "hold_findes_allerede" som svar fra kursus katalogen, så vil den prøve at opdatere typen til "Insert jobbet"

Hold

SISESAS-7079
GUEr kommer ikke på undervisningshold
Løsning:
GUEr som ikke har en bedømmelse med bedømmelsesdato der ligger før startdato bliver holdsat, selvom der er nogle andre GUE  på PUEn, der ikke opfylder kravet.
SISESAS-7263
Fejl ved skifte af skabelonhold
Løsning:
Navnet på den tilknyttede visning i Studieforløb ændret fra "Hold" til "Semesterhold"

 Lokale integrationer

SISESAS-7158
Azure AD og ÆØÅ og spaces
Løsning:
Der er tilføjet en rettelse så rollen 'Læseadgang' nu også kan tilgåes som 'laeseadgang' og rollen 'Studieadministrativ medarbejder' også kan tilgåes som 'Studieadministrativmedarbejder'
SISESAS-6031
OData service, fejl ved kald til DELETE endpoint på GUE
Løsning:
Metoden til at slette en  GUE via Odata er opdateret til ikke at kunne slette elementer med status slettet.
SISESAS-5093
Mgl. web-service endpoint til rekvirenter - Odata
Løsning:
SISESAS-7188
OptionSetValueString i RKV delen mangler
Løsning:
OptionSetValues for RKV er nu fremvist i o-data
SISESAS-7193
Ang. web-service - fejl i Studieforloeb-endpoint
Løsning:
Et felt i Studieforloebs objektet (list_esas_studieforloeb), som ikke burde eksistere, er nu blevet slettet.

NemStudie

SISESAS-6897
Fejl i tilmelding med e-mail
Løsning:
Profil kort for en ansøger der logget med e-mail, er låst op i nemStudie. Ansøgeren vil være i stand til at opdatere ansøger data og statsborgerskab. Dataene vil blive opdateret i esas efter ansøgningen sendes.

Der tilføjes et nyt felt på ansøger i esas, dette felt vil indeholde data om udenlandsk postnummer og by.
Integrationen mellem esas og nemStudie ændres, så det udenlandske postnummer og by i vil blive indsat i nyt felt udenlandsk postnummer og by.

Derudover vil der blive tilføjet nye forretningsregler, som kun viser udenlandsk postnummer og by, hvis feltet Land ikke er sat til "Danmark", og som sletter data fra feltet udenlandsk postnummer og by, hvis feltet er sat til "Danmark". Reglen vil også slette allerede eksisterende postnummer\by, hvis land sættes til en anden værdi end "Danmark".

SISESAS-6974
Ustabil afsendelse eller ingen kvitteringsmail fra nemStudie
Løsning:
Oprettet arbejdsproces der sørger for, at der max. går 2 timer fra modtagelse i esas af ÅU ansøgning til kvitteringen sendes til ansøger i nemStudie
SISESAS-7164
Nemstudie og deltagergebyr med moms
Løsning:
Der er tilføjet en notits omkring at prisen i nemStudie er eksklusiv moms.
SISESAS-5454
Ansøgningskortet Statsborgerskab vises, selvom vi har sagt Nej til det
Løsning:
Vi skjuler statsborgerskabs-kortet i nemstudie ud fra ansøgningskortopsætningen i esas. Vi beholder derimod funktionaliteten omkring Statsborgerskab, som gør dette altid kommer med over på ansøgningen, da dette kommer fra CPR-Registeret
SISESAS-7190
Fejl i bilagsupload på nemStudie
Løsning:
Ansøger kan nu uploade dokumenter for Bilagskategorier: Bestyrelsesarbjede, Frivilligt Arbejde, Caseopgave/Refleksionsopgave/Kompetencebeskrivelsesskema og Andet

 Optagelse

SISESAS-7129
Feltet 'CPR uden formatering' på ansøgninger udfyldes ikke
Løsning:
Tidligere rettelse fra SISESAS-6150 var blevet overskrevet. Rettelsen er genindført.
SISESAS-6613
Filnavne på bilag
Løsning:
Et nyt felt ”beskrivelse” kommer til at indeholde værdige fra ApplicantsEnclosureName som kommer fra optagelse.dk, dette er beskrivelsen som udfyldes af ansøgeren. Derudover, kommer esas_bilag_beskrivelse også til at være anvendt som titlen på bilaget, dvs. esas_navn. I anvendelsen af esas_bilag_beskrivelse kommer feltet ikke til at slutte med .pdf.

Feltet ”filnavn”, esas_original_filnavn, bibeholdes, men sættes nu til det reelle filnavn fra optagelse.dk (EnclosureName). Hvis det nye felt esas_bilag_beskrivelse er tomt skal esas_original_filnavn sættes som bilagets titel i stedet (esas_navn)

SISESAS-7046
Bekræftet studieplads - ikke registreret på ansøgning
Løsning:
Der laves et tjek på om ansøger har takket ja/nej og svar overføres til ansøgning, inden der sendes et afslag pga for sent besvaret.
SISESAS-7057
IKV - Tidligere særlig tilladelse udfyldes automatisk
Løsning:
Arbejdsprocessen "Ansøgning: Set Date for IKV-afgørelse", sætter feltet "Dato for ansøgt IKV/RKV" og slår “Tidligere særlig tilladelse” til, er nu ændret til kun at ændre datoen.
SISESAS-7085
Placering af Ejer-felt på ansøgningsvisninger
Løsning:
SISESAS-7091
SQL server fejl ved ændring af data
Løsning:
Grunden til at Mobiltelefon ikke kan ændres er forbundet med behandlingen af CPR-numre med bogtaver.
Ændringen vil sørge for at vi kan bearbejde CPR-numre med bogstaver uden problemer.
SISESAS-7161
Fejl ved duplikering af ansøgningsopsætning
Løsning:

Rapporter og udskrifter

SISESAS-6610
Fil kategori skal være obligatorisk
Løsning:
Kategori er nu gjort obligatorisk og defaultværdien er sat til 'Signatur'

RKV

SISESAS-7098
Kan ikke oprette nye RKV-ansøgninger
Løsning:
Der er lavet en rettelse så forudfyldte betalingsoplysninger ikke længere vil spærre for at oprette ny ansøgning.
SISESAS-7133
Navn på eksamen kommer ikke med fra nemstudie til esas
Løsning:
Uddannelsesnavn bliver nu overført fra nemStudie til ansøgningen i esas
SISESAS-5564
Flere tekstfejl på ansøgerkort i nemstudie
Løsning:
Tekst på ansøgerkort rettet til: Hvilket realkompetencebevis søger du?” er nu markeret med FED
SISESAS-5549
Ansøgers valgte virksomhedstype i esas vises på engelsk
Løsning:
Ansøgers valgte virksomhedstype i esas vises nu på dansk
SISESAS-7102
Fagpersoner får advarsel om at bekræfte mail
Løsning:
SISESAS-7232
RKV mangler aktivitetsudbud
Løsning:
Aktivitetsudbud blev ikke automatisk på udfyldt på RKV-ansøgninger, hvis der lå inaktive/slettede aktivitetsudbud.
Esas er blevet rettet, så det fremover kun er det aktive aktivitetsudbud der anvendes.
SISESAS-7357
Fagperson vurdering kan ikke sendes fra nemStudie
Løsning:
Størrelsen på tekstfeltet til 'Afgørelsen' er udvidet til 2500 karakterer på nemStudie og i esas.

 Studieforløb

ESASUDV-411
Adresser på udenlandske studerende
Løsning:
For personer som har en anden CPR-Status end ”Udrejst” og ”Ej Bopæl” vil der ikke ske nogle ændringer. For ”Ej Bopæl” vil ”Addresselinje 1”, ”Adresselinje 2”, ”Postnummer / By”, ”Kommune” og ”Land”være låst op, lige som de er for ”Udrejst”. Funktionaliteten for oplåsning af ”Addresselinje 1”, ”Adresselinje 2”, ”Postnummer / By”, ”Kommune”og”Land”vil også blive sat på ansøger entitenten. Der vil blive oprettet et nyt  felt ”Udenlandsk Postnummer/By” på både Ansøger og Person. Feltet vil kun være synligt hvis ”Land”indeholder  et land som ikke  er ”Danmark”. Når feltet vises vil det være redigerbart.
SISESAS-7096
Brugen af profil ifm oprettelse af studieforløb virker ikke længere
Løsning:
Betingelserne er ændret, så der oprettes GUEr for følgende betingelser:
  • Alle SUE'er uden profil og AUDD tages med
  • Profilen på SUE er den samme som en af profilerne på studieforløb - GUE kan oprettes på trods af forskellig AUDD kode
  • AUDD-kode på SUE er det samme som på studieforløb, hvis der er profil på SUE skal denne også være på studieforløbet.
  • Uddannelsesaktivitet har kun én AUDD-kode OG SUE har ikke en AUDD-kode udfyldt, men der er AUDD-kode på studieforløbet
SISESAS-6599
Delingssamtykke - eksterne overflytter
Løsning:
Plugin til deling opdateres, så delingen ikke fjernes hvis der ligger en delingssamtykke
SISESAS-7095
Ved overførelse af ansøger til studieforløb opdateres studieforløb ikke
Løsning:
Systembrugeren kører arbejdsprocessen "Automatisk oprettelse af Studieforløb OU" automatisk efter et studieforløb er blevet oprettet. I den forbindelse bliver et plugin aktiveret, som tjekker, om brugeren tilhører det team, som ejer studieforløbet, og om brugeren dermed har tilladelse til at ændre i de GUEer, som tilhører studieforløbet. Da system brugeren ikke tilhører et team, så har dette skabt problemer for plugin. Dette er blevet rettet, så plugin ikke længere tjekker, om systembrugeren tilhører et team.
SISESAS-7130
Kan ikke godkende studieinaktiv periode pga. krævet ECTS ikke er opnået på fremtidige GUEr
Løsning:
Plugin til sikring af status på studieforløb er ændret, så det kun aktiverer når studieforløbet skifter systemstatus, men ikke imellem forskellige statusser på studieforløbet.
SISESAS-7191
Mangler ECTS på den studerendes studieforløb
Løsning:
Et plugin som tjekker på om holdene sat i Stamhold og Skabelonhold faktisk er disse hold typer, var sat til at aktivere på System Status ændring, selvom den kun skal aktivere på ændring af de to hold felter. Plugin er nu rettet.
SISESAS-7227
Overblik over profil (specialisering) på studieforløb
Løsning:
Visningen af relaterede studieforløb er opdateret, efter ændringen der medførte at der kan være flere profiler på et studieforløb.

 Teknik

SISESAS-6421
Fjern overvågningslog som relateret entitet for entiteter uden overvågning
Løsning:
Relateret entitet "Oversigt over overvågning" vises nu kun for de entiteter, som overvåges.

 Odata

Tilføjelse af felter på OptionSetValueString
Realkompentencevurdering:

statecode
statuscode
esas_bevistype esas_faseafgoerelse
esas_ansoegningsfase
esas_uddannelsesbaggrund

Tilføjelse af felter på Studieforløb

list_esas_rekvirent

Tilføjelse af entiteter - Rekvirent
med tilhørende felter:

esas_rekvirentId
esas_navn
esas_studieforloeb_id
esas_studieforloeb
esas_startdato
esas_slutdato
esas_rekvirenttype_id
esas_debitor_id
esas_debitor_account
esas_debitor_contact

Slettet felt på 'Studieforløb'
list_esas_studieforloeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret 02. august 2022