Gå til indhold

esas opdatering til version 1.6.9

Esas og nemStudie opdateres torsdag d. 02/03-2023. Rettelserne lægges på PP mandag d. 27/2-2023 og afventer verificering. Rettelser og ændringer beskrives herunder.

Fejl og løsninger er beskrevet kort og samtidig opdelt efter emne, som gør det nemmere at dykke ned i eget interesseområde. Har du brug for mere information om en given fejlrettelse, kan du bede en kollega med adgang til SIS-esas-supporten om at slå sagen op i supportsystemet ved brug af sagsnummeret.

Næste version forventes på pp mandag den 20-03-2023 og prod torsdag den 23-03-2023.esas versionsnr. 1.6.10

Studieforløb

SISESAS-8385
Aktivitetsudbud på studieforløb kan redigeres (er ikke låst)

Løsning:
Aktivitetsudbud bliver låst for OU formularen (stadigvæk muligt at masseredigere)

SISESAS-8121
Praktikophold forbliver aktive ved afgangsmelding

Løsning:
Når et studieforløb afgangsmeldes, så ændres der status på praktikophold ud fra den relaterede GUEns status. Så hvis en GUE står med status slettet, så får praktikopholdet også status slettet. Ved andre statusser på GUE så sættes praktikopholdet til status afsluttet. Der genereres ikke SU-hændelser, når status på praktikophold ændres til afsluttet.

Rapporter og udskrifter

SISESAS-8360
Beregning af bevisgrundlag fejler for nogle brugere

Løsning:
esas opdateres, så når en af de brugere opdatere noget der starter en genberegning, vil dette gøre i en system kontekst så der ikke genereres en rettigheds fejl.

SISESAS-7647
Manglende afgangsdato på karakterudskrift

Løsning:
Resultatudskrift ændres efter nedenstående:

  • Studieforløb med forventet afslutning + dato – hvis studieforløbet ikke er ophørt
  • Studieforløb med central afslutningsårsag + dato - hvis studieforløbet er ophørt

Optagelse

SISESAS-8353
Flere optagelses køer til indlæsning af ansøgninger

Løsning:
Der er oprettet 2 køer mere til indlæsning af ansøgninger fra optagelseDK så vi har op til 3 totalt. Der er i ISV oprettet 2 nye tekst felter hvor det vil være muligt at styre institutionernes fordeling i køerne.

De institutioner der ikke skrives i felterne vil ligge i defaultkøen (3).

Indberetning

SISESAS-8332
SU-hændelser ved genindskrivning - praktik og studieinaktiv SU-hændelse med gl. dato

Løsning:
Studieinaktive perioder med start- og slutdato i fortiden bliver sat til status afsluttet, når studieforløbet bliver afgangsmeldt. 

Derudover er det blevet gjort sådan at der ikke bliver oprettet SU-Hændelser med Handling: slet, og at planlagte studieinaktive periode SU-Hændelser ikke bliver slettet når den studieinaktive periode bliver deaktiveret med status Afsluttet.

Bedømmelse

SISESAS-8243
Bedømmelse kan ikke overføres fra WISEflow

Løsning:
GUEns startdato og slutdato kan nu have samme værdi

SISESAS-8244
Det fejler når jeg vil fjerne studerende, der ikke skal til prøve fra bedømmelsesrunde

Løsning:
Løses af rettelsen til SISESAS-8243

RKV

SISESAS-8386
RKV - Oprettelse af GUE efter godkendt RKV kompetencebevis fejler

Løsning:
Der sætter ECTS på GUEn ud fra SUEn ved oprettes, dette vil sikre der ikke oprettes en ekstra GUE, når meritten oprettes.
Der gives "Føj til" rettigheder på afdeling niveau til Studieadministrativ medarbejdere for RKV. Dette gør at RKV vil blive opdateret med den relaterede RKV, fra ansøgeren.

SISESAS-7707
RKV - Forkert status på afgjorte RKV sager

Løsning:
Det er ændret så RKV status på ansøgning ikke opdateres fra nemStudie synkroniseringen hvis den allerede har fået status "Afgjort". Dette gælder handlinger (Bilag og screening godkendt) samt beskeder.

Øvrigt:

SISESAS-8261
Fejl i feltet "Udenlandsk Postnummer / By"

Løsning:
"Udenlandsk Postnummer / By" vises for Danmark, Færøerne og Grønland, når "Udenlandsk Postnummer / By" ikke er tomt.

  • "Udenlandsk Postnummer / By" bliver ikke slettet, når CPR opdateringen sætter en værdi i "Postnummer / By" - begge værdier kommer til at være synlige.
    -  Hvis begge postnumre er udfyldte, så kommer de begge to til at være synlige.

Betaling og fakturering

SISESAS-8198
Faktura er blevet krediteret to gange indenfor et minut.

Løsning:
Kreditnota vil kun blive oprettet, hvis Krediteret er indstillet til Nej OG Faktureringsgrundlagslinjes Type er Faktura.

SISESAS-8066
Kreditnota står i esas som om den ikke er udbetalt til kunden, hvilket den er.

Løsning:
Navision vil nu opdatere kreditnotaer i esas, som har status "Krediteret" og et restbeløb sat til andet end "0". Indtil disse går i nul. 

Centrale integrationer

SISESAS-8163
Identifikator på systembruger findes ikke i esas-webservice

Løsning:
ID i OData er tilføjet for den bruger som er sagsbehandler på en ansøgning, så bruger kan identificeres.

Senest opdateret 20. marts 2023