Gå til indhold

SIS-Portal

Mange data fra denne portal ses bedst i Excel eller lignende og gerne vist i en pivottabel. Vi vil senere udarbejde og vedlægge eksempler på, hvordan man kan arbejde med data fra SIS-Portalen i pivottabeller.
  • SIS brugernavn og password skal angives
  • Brugernavn og password må ikke være ens
  • En bruger, der skal hente data på SIS-Portalen, skal have brugergruppen 'Portal'. P.t. kan denne laves lokalt
  • Enkelte områder kræver ekstra sikkerhed, dette vil så være angivet

Flere udtræk

Der udvikles kun nye portaltræk i det omfang, SIS-styregruppen vurderer, at det giver værdi for institutionerne generelt.

Hvis der er ønsker til tilføjelser til de enkelte udtræk, så indsend et ønske til SIS-supporten via Supportformularen, så vil vi hurtigst muligt finde en løsning. 

Senest opdateret 28. april 2020