Gå til indhold

Tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Alle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for det økonomisk-merkantile, det tekniske, det it-faglige, det design-faglige og det bio- og laboratorietekniske område er reguleret i en hovedbekendtgørelse med et tilhørende uddannelsesbilag for hver uddannelse.

Uddannelsens rammer og struktur er fastsat i bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Alle uddannelser inden for det tekniske og merkantile område beskrives i et uddannelsesbilag i bekendtgørelsen. I uddannelsesbilaget fastsættes bl.a. forholdet mellem nationale og lokale uddannelseselementer, der skal give mulighed for, at de enkelte udbud kan tones i forhold til lokale og regionale arbejdsmarkedsbehov.

Uddannelsesnetværkene udarbejder herudover en studieordning for uddannelsen, hvor den nationale del er fælles for alle udbud af uddannelsen.

Uddannelsesbilagene skal udarbejdes i en af seks skabeloner. Valg af skabelon afhænger af uddannelsens type (erhvervsakademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller top-up) og af, om uddannelsen er tilrettelagt med eller uden bekendtgørelsesfastsatte studieordninger.

Styrelsen har udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af uddannelsesbilagene:

Den nationale del af studieordningen skal udarbejdes i en af de seks skabeloner, som er godkendt af styrelsen.

Engelsk version

Der er lavet en vejledning til studieordningsskabelonerne.

 Ændringer til uddannelsesbilag kan ske ved, at uddannelsesnetværkets formand på vegne af uddannelsen ansøger om evt. ændringer. Procedure og skabelon for ansøgningen er beskrevet i ansøgningsskabelonen. Bemærk fristen 15. september.

Kontakt

Mette Mikkelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 46
Email: memi@ufm.dk
Mai Sandby Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 66
Email: msah@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. maj 2022