Gå til indhold

Certificering af den offentlige lederuddannelse (DOL)

Private og offentlige udbydere af kurser i offentlig ledelse kan ansøge om certificering af udbud af uddannelse i offentlig ledelse på diplomniveau. Certificeret uddannelse i offentlig ledelse på diplomniveau giver ret til merit ind i diplomuddannelsen i ledelse.

Certificeringsordningen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2024. 

Ændringerne omfatter bl.a. nedlæggelse af Certificeringsrådet, færre certificeringskriterier, lettere administration for udbyderne og mulighed for certificering af hel uddannelse.

Kvalitetssikringen og selve behandlingen af ansøgningen vil blive foretaget af
Danmarks Akkrediteringsinstitution, som udarbejder en faglig indstilling til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der træffer den formelle afgørelse om certificering. 

Denne side vil blive opdateret med yderligere information om den nye certificeringsordning primo 2024.

Certificeringsbekendtgørelsen

Certificeringsprocessen samt kriterierne for certificering er reguleret i Bekendtgørelse om certificering af uddannelse og uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau.

Skoleledelse

I foråret 2018 godkendte regeringen en ny model for skoleledelse i lederuddannelsen på diplomniveau. På baggrund af modellen er der nu blevet udviklet tre skolespecifikke moduler, som erstatter de tidligere skolerettede valgmoduler på uddannelsesretningen ”skoleledelse”.
Der er tale om følgende tre moduler:
- Pædagogisk, didaktiske og datainformeret ledelse
- Skoleledelse
- Specialemodul (skoleledelse)

Ansøgning til certificering af specialemoduler

Læringsmålene for det skolespecifikke specialemodul er næsten identiske med læringsmålene for det almindelige specialemodul. Dette skyldes, at det særlige for det skolespecifikke specialemodul ligger i tilrettelæggelsen af modulet, herunder for eksempel at de studerende skal have fulgt de to andre skoleledermoduler, samt at de studerende skal være skoleledere eller på anden vis ansat som leder på en skole.

Gældende certificeringer

En oversigt over gældende certificeringer kan findes her:

 

Kontakt

Torsten Asmund Sørensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk
Olivia Mathilda Bodo Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 67
Email: ombh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. januar 2024