Gå til indhold

Voksen-, efter- og videreuddannelse

Videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) er efteruddannelse på videregående niveau. VEU-området reguleres af en række aftaler og regler.

Læs mere om institutionernes muligheder for ændringer i eksisterende efter- og videreuddannelser og nye særskilte moduler og certificering af moduler i den offentlige lederuddannelse.

 

Trepartsaftaler om efter- og videreuddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU)

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. december 2023