Gå til indhold

Analyser i regi af VEU-udviklingsprogrammet

Nye analyser om det videregående VEU-område peger på barriererne i rammerne for VEU, og om tilbuddene matcher arbejdsmarkedets behov for kompetencer.

Som led i implementering af Trepart III om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) og VEU-arbejdsgruppen fået udarbejdet analyser om videregående VEU.

Analyserne har til formål at give viden til VEU-arbejdsgruppen, udbyderne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Jf. trepartsaftalen skal arbejdsgruppen rådgive om den teknologiske og digitale udviklings påvirkning af uddannelserne og kompetencebehov gennem VEU og skabe rum for dialog mellem udbydere og arbejdsmarked om udvikling af uddannelsestilbud på videregående niveau. Til det er der aftsat midler til årligt analysearbejde.

UFS og VEU-arbejdsgruppen har fået udarbejdet:

  Kontakt

  Torsten Asmund Sørensen
  Specialkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 86 25
  Email: toso@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024