Gå til indhold

Kortlægning: Aktiviteten på offentligt videregående VEU

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har lavet en kortlægning over udbuddet og brug af offentligt videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU)

Kortlægningen ser på videregående VEU (VVEU), der afgrænser sig til Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde. Det drejer sig om aktivitet på akademi-, diplom-, hd- og masteruddannelser, fagspecifikke kurser på UFM’s ressortniveau og enkeltfag fra ordinære videregående uddannelser.

Blandt kortlægningens vigtigste resultater er:

  • Aktiviteten på VVEU er samlet faldet siden 2011/2012 - på akademiuddannelserne er aktiviteten dog steget.
  • På både akademi-, diplom- og masterniveau er ledelsesuddannelserne de mest populære.
  • 56 pct. af deltagerne på VVEU er kvinder, men andelen af mænd har været stigende siden 2009. Ligeledes har gennemsnitsalderen for deltagere været stignede og var i 2018 39 år.
  • En overvægt af deltagerne arbejder i den offentlige sektor. Flest arbejder med offentlig administration, undervisning eller sundhed. Akademi- og HD-uddannelserne har dog en overvægt af deltagere fra den private sektor.
  • Næsten 2/3 af deltagerne på VVEU har en professionsbachelor som højest fuldførte uddannelse. Størstedelen af denne gruppe er lærere, pædagoger eller sygeplejersker.

Kortlægningen er udarbejdet til VEU-arbejdsgruppen, der jf. VEU-trepartsaftalen bl.a. skal rådgive om hurtigere kursusudvikling på videregående VEU og om, hvordan udbydere og arbejdsmarked skaber relevante uddannelsestilbud.

Kortlægningen vil løbende blive opdateret.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2023