Gå til indhold

Barrierer for brug af videregående VEU

Oxford Research (OR) har udarbejdet en rapport om barrierer, som medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.

Rapporten fra Oxford Research er udarbejdet på opdrag fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) til VEU-arbejdsgruppens rådgivning om videregående voksen-, efter- og videreudannelse (VVEU). Analysen bygger på et rigt datamateriale med spørgeskemaundersøgelse, 24 casestudier og 60 interviews med medarbejdere og ledere i virksomheder.

Rapporten identificerer 4 gensidigt afhængige faktorer, der alle skal være opfyldt for, at medarbejdere deltager i videregående VEU:

  1. Personlig motivation og/eller arbejdsgiverdrevet behov: F.eks. ønske om faglig udvikling eller behov for nye kompetencer. Hovedbarriererne er især manglende overblik over kompetencebehov, uvished om værdien af VVEU og manglende efteruddannelseskultur. 
  2. Viden om udbud: Overblik over uddannelsestilbud og forståelse for VVEU-systemet. Hovedbarriererne er især manglende viden om fordelene ved en formel kompetencegivende uddannelse.
  3. Relevante udbud: Match mellem kompetencebehov og indhold, praksisrettet undervisning m.m. Det er snarere tilrettelæggelsen, der ikke matcher virksomhedernes behov end det faglige indhold.
  4. Adgang i praksis: Tid, økonomi, formel adgang m.m. Det er ikke kun prisen på kurset, som udtales som en barriere, men i mindst lige så høj grad omkostningen for virksomheden ved at undvære en medarbejder i produktionen. For medarbejderne kan den personlige omkostning - især den familiære - derimod være høj, hvis man deltager uden for arbejdstid.

Analysen finder bl.a. også, at der er en uklar return-of-investment ved at deltage i VVEU. Derudover kender mange virksomheder ikke deres kompetencebehov. Derfor er det svært for dem at identificere, hvilken efteruddannelse, de skal investere i. 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024