Gå til indhold

Trepartsaftaler om efter- og videreuddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 12. september 2023 en trepartsaftale om Langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet (VEU)

Trepartsaftalen om Langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet har til hensigt, at arbejdsstyrken er rustet til fremtiden og arbejdsmarkedets behov. Med aftalen afsættes der 360 mio. kr. årligt til et varigt løft af efter- og videreuddannelsesindsatsen i Danmark. Aftalen indeholder en række initiativer på de videregående VEU-område.

  • Omstillingsfonden udvides og videreføres med 100 mio. kr. årligt, så både ufaglærte, faglærte og personer med korte og mellemlange videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau kan få tilskud til at efter- og videreuddanne sig på videregående niveau. 
  • Ordningen om særskilte moduler gøres varig.
  • Realkompetencevurderinger gøres gratis for alle

Læs mere om aftalen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

Aftalen fra 2023 ligger i forlængelse af Trepartaftalen fra 2017 og forlængelserne heraf.

 

Trepartsaftalen 2017 på det videregående område

Som led i trepartsaftalen fra 2017 blev der på Uddannelses- og Forskningsministeriets område blandt andet taget initiativ til: én indgang til VEU-systemet, en VEU-omstillingsfond, udviklingsaktiviteter af videregående VEU i regi af VEU-arbejdsgruppen, mulighed for oprettelse af særskilte moduler, indførelse af fast meritpraksis for fagspecifikke kurser samt viden og anbefalinger om styrket brug af realkompetencevurderinger. 

Såfremt du har spørgsmål til initiativerne, er du velkommen til at skrive til Uddannelses- og Forskningsministeriet på .

Kontakt

Torsten Asmund Sørensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. januar 2024