Gå til indhold

Trepartsaftaler om efter- og videreuddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen har til hensigt at styrke aktiviteten på offentligt udbudt efter- og videreuddannelse - både for personer, som ønsker opkvalificering inden for deres nuværende fag, og for personer, der ønsker at skifte fag eller branche. Den indgåede aftale løb over fire år og er to gange blevet forlænget senest til og med 2023.  

På det videregående område indebærer forlængelserne bl.a., at følgende initiativer videreføres til og med udgangen af 2023:

  • Omstillingsfonden med 65 mio. kr. til deltagerbetaling i akademi- og diplomuddannelser
  • Muligheden for oprettelse og udbud af særskilte moduler
  • VEU-arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde i 2023, herunder analysearbejde og de tiltag, som arbejdsgruppen måtte foreslå (udviklingsprogrammet)

 

Trepartsaftalens initiativer på det videregående område

Som led i trepartsaftalen er der på Uddannelses- og Forskningsministeriets område blandt andet taget initiativ til: én indgang til VEU-systemet, en VEU-omstillingsfond, udviklingsaktiviteter af videregående VEU i regi af VEU-arbejdsgruppen, mulighed for oprettelse af særskilte moduler, indførelse af fast meritpraksis for fagspecifikke kurser samt viden og anbefalinger om styrket brug af realkompetencevurderinger. 

Såfremt du har spørgsmål til initiativerne, er du velkommen til at skrive til Uddannelses- og Forskningsministeriet på .

Kontakt

Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. januar 2023