Gå til indhold

Ændringer i eksisterende efter- og videreuddannelser og nye særskilte moduler

Ministeriet skal godkende ændringer i eksisterende diplom- og akademiuddannelser og nye særskilte moduler.

Institutionerne kan ansøge om ændringer i eksisterede uddannelser digitalt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på mailadressen .

Institutionerne skal vedlægge en indstilling fra det faglige fællesudvalg ved ansøgning om ændring af titel, indberetning af nye moduler eller nye uddannelsesretninger under godkendte diplom- eller akademiuddannelser. Institutionerne skal benytte Uddannelses- og Forskningsministeriets ansøgningsskemaer. 

For diplomuddannelser:

For akademiuddannelser:

Godkendelse af særskilte moduler

Institutionerne, der søger om godkendelse af særskilte moduler, skal benytte Uddannelses- og Forskningsministeriets ansøgningsskema ved ansøgning om godkendelse af et nyt særskilt modul.

Kontaktudvalg og faglige fællesudvalg

De udbydende institutioner har som led i samarbejdet nedsat et fagligt fællesudvalg for hvert af de seks fagområder. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Fællesudvalgene nedsætter et kontaktudvalg, som består af minimum en repræsentant pr. fagområde. Kontaktudvalget udpeger en formand, der fungerer som kontaktperson til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kontaktudvalget varetager kontakten til Uddannelses- og Forskningsministeriet på vegne af fællesudvalgene.

HD-uddannelsen har sit eget fællesudvalg.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. februar 2024