Gå til indhold

VEU-arbejdsgruppens arbejde 2018-2023

VEU-arbejdsgruppen har siden 2018 fulgt de iværksatte initiativer på det videregående videre- og efteruddannelsesområde (VVEU) fra ”Trepartaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse” (oktober 2017).

Resultaterne af dette arbejde er nu samlet i en hovedrapport og to tillægsrapporter, der dækker VEU-arbejdsgruppens arbejde i perioden 2018-2023.

I hovedrapporten identificerer arbejdsgruppen en række væsentlige perspektiver og udviklingsmuligheder inden for det videregående efter- og videreuddannelsesområde (VEU). Bl.a. peger arbejdsgruppen på et generelt behov for, at videregående VEU bliver prioriteret af alle parter, ligesom arbejdsgruppen peger på centrale barrierer og potentialer for udbud, deltagelse og samarbejde i forbindelse med videregående VEU.

Desuden fremhæver arbejdsgruppen videregående VEU som særdeles velegnet til understøttelse af den grønne omstilling i kraft af sin evne til hurtigt og fleksibelt at kunne respondere på arbejdsmarkedets ændrede behov. Således har VEU-arbejdsgruppen også initieret udviklingsinitiativer med fokus på den grønne omstilling, bl.a. udviklingen af en ny masteruddannelse i bæredygtig byggeri.

Endelig samler arbejdsgruppen i hovedrapporten op på fire analyser om aktivitet, udbud, sammenhæng og barrierer inden for videregående VEU samt de forsøgs- og udviklingsprojekter, som arbejdsgruppen har finansieret via deres årlige pulje til videns- og udviklingsaktiviteter.

I VEU-arbejdsgruppen indgår repræsentanter fra:

  • DA – herunder DI, Dansk Erhverv og Tekniq (4 pladser)
  • KL/Danske Regioner (1 delt plads)
  • Lederne (1 plads)
  • FH – herunder HK og Dansk Metal (5 pladser)
  • AC (1 plads)
  • Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler og Danske Universiteter (en plads hver)
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet er formand for arbejdsgruppen.

Kontakt

Line Thorup
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 81 90
Email: lith@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. januar 2024