Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Integration på uddannelsesområdet

Uddannelse og integration

Topbillede
Find informationer om uddannelse og opkvalificering til brug for integration af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Kontakt
Finn Kjeller Johansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 70
Email: FKJO@ufm.dk

Her kan du finde oplysninger og henvisninger om:

 • Modtagelse og integration
 • Uddannelsesmuligheder
 • Betaling for flygtninges uddannelse
 • Uddannelsesstøtte
 • Vurdering af kompetencer og kvalifikationer

Modtagelse og integration

Det er kommunernes opgave at modtage og introducere nyankomne flygtninge til det danske samfund og at sikre, at de bliver selvforsørgende så hurtigt som muligt.

Rammerne for modtagelse og integration af nyankomne udlændinge er fastsat i integrationsloven.


Uddannelsesmuligheder

På UddannelsesGuiden.dk findes informationer om de enkelte uddannelsestilbud.

Man kan få personlig vejledning om uddannelsesmuligheder:


  Betaling for flygtninges uddannelse

  Generelt

  Bopælskommunen betaler eventuelle udgifter til uddannelse, som en udlænding tilbydes under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

  Hvad angår uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., indeholder betalingsloven regler om kommunernes betaling.

   

  Gymnasial uddannelse

  Ved enkeltfagsundervisning er der deltagerbetaling for hvert fag. Hvis man har en videregående uddannelse i forvejen, skal man betale den fulde pris for fagene. Det gælder også udenlandsk uddannelse, der er på niveau med en afsluttet dansk videregående uddannelse.

  Hvis undervisningen følges som led i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, dækker bopælskommunen den eventuelle deltagerbetaling.

   

  Erhvervsuddannelse

  Flygtninge har adgang til erhvervsuddannelse uden betaling, hvis de tilhører en af  de følgende grupper:

  • Konventionsflygtninge (udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1)
  • Udlændinge med beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2)
  • Flygtninge og familiesammenførte, der er meddelt ophold på baggrund af midlertidig beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 3)
  • Uledsagede mindreårige flygtninge, der som følge af deres personlige forhold ikke bør gennemgå en asylsagsbehandling (udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 1)
  • Uledsagede mindreårige flygtninge, der er meddelt afslag på asyl, hvis der er grund til at antage, at de ved en tilbageverden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland vil være uden familiemæssigt netværk eller uden mulighed for ophold på et modtage- og omsorgscenter og dermed vil blive stillet i en reel nødsituation (udlændingeloven § 9 c, stk. 3, nr. 2).

  Følgende har også adgang til erhvervsuddannelse uden betaling:

  • Familiesammenførte, der har fået tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en konventionsflygtning eller en udlænding med beskyttelsesstatus
  • Personer, der er meddelt opholdstilladelse efter loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. (lov nr. 2055 af 16. december 2021)
  • Personer, der er meddelt opholdstilladelse efter loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (lov nr. 324 af 16. marts 2022).

   

  Videregående uddannelse

  På institutioner under både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet har følgende grupper adgang til heltidsuddannelse uden deltagerbetaling samt til åben uddannelse og deltidsuddannelse med statstilskud og delvis deltagerbetaling:

  • Flygtninge med konventionsstatus (udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1)
  • Flygtninge med beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2)
  • Familiesammenførte, der har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til flygtninge med opholdstilladelse efter ovennævnte bestemmelser
  • Personer med opholdstilladelse på baggrund af midlertidig beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 3).

  På Uddannelses- og Forskningsministeriets institutioner er der desuden adgang til heltidsuddannelse uden deltagerbetaling samt til åben uddannelse og deltidsuddannelse med statstilskud og delvis deltagerbetaling for:

  • Personer med midlertidig opholdstilladelse efter bestemmelserne i loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (lov nr. 324 af 16. marts 2022)
  • Personer med midlertidig opholdstilladelse efter bestemmelserne i loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. (lov nr. 2055 af 16. december 2021).

   

  Andre uddannelser

  Læs om betalingsforhold på andre uddannelser i UddannelsesGuidens artikler om bl.a. danskuddannelse, FVU, IGU, AMU og GIF:


  Uddannelsesstøtte

  Som udenlandsk statsborger skal man opfylde særlige betingelser for at blive ligestillet med danske statsborgere og dermed kunne få SU.


   Vurdering af kompetencer og kvalifikationer

   Hvis man har et udenlandsk eksamensbevis, kan man få det vurderet hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Kommunen skal ifølge integrationsloven oplyse om denne mulighed, når den tilrettelægger et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.

   Ved at kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hotline kan kommunen få en hurtig udtalelse eller andre oplysninger til brug for sin screening af en borgers medbragte uddannelse.

   Realkompetencevurdering kan give mulighed for optagelse på eller afkortning af visse uddannelser på grundlag af den enkeltes viden, færdigheder og kompetence:

    

   Endvidere har personer, der er meddelt opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. adgang til erhvervsuddannelsen uden betaling.

    

   Senest opdateret 29. april 2022