Gå til indhold

Udvikling af politikker og systemer inden for livslang vejledning

Euroguidance har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgivet en dansk oversættelse af en ny publikation fra det europæiske netværk: The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN).

Mand der sidder med en tablet

"Retningslinjer for udvikling af politikker og systemer inden for livslang vejledning” er den danske oversættelse af ”Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance”. Publikationen er udgivet i et samarbejde mellem Kontoret for Forberedende Uddannelsestilbud og Almen Efteruddannelse i Undervisningsministeriet og Euroguidance i Uddan-nelsesministeriet.

Billede af forside

Formålet med retningslinjerne er at give rådgivning og inspiration og opstille referencepunkter for livslange vejledningspolitikker og –systemer på tværs af uddannelse, beskæftigelse og det sociale område for herigennem at forbedre EU-borgeres karriere-læring og styrke karrierevejlednings-tjenester og værktøjer.

Retningslinjerne har også til formål at vise, hvordan sammenhængende vejledningspolitikker og systemer bidrager til at nå uddannelses-, beskæftigelses-, ungdoms- og social-politiske mål.

 

Retningslinjerne er en sammenfatning af det udviklingsarbejde, der er gennemført af medlemmerne af The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) i perioden 2007-2015.

De kan bruges af politiske beslutningstagere og udviklere, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet, vejledningscentre og faglige ledere, vejledere og undervisere af vejledere.ELGPN repræsenterer et stort udviklingsarbejde, som støtter nationale politikker inden for udvikling af livslang vejledning i Europa. Netværket omfatter 30 medlemslande.

Kontakt

Birtha Theut
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 22
Email: bt@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. januar 2022