Gå til indhold

Statistik og analyser

Styrelsen for Videregående Uddannelser udarbejder og formidler løbende statistik og analyser for internationaliseringen af de videregående uddannelser og det globale uddannelsesmarked. Dette materiale kan du finde her.

Mobilitetsstatistik

Styrelsen for Videregående Uddannelser indsamler og videreformidler hvert år mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser. Af denne statistik fremgår både den ind- og udgående mobilitet fordelt på udvekslingsstuderende og studerende på en hel uddannelse.

Analyse af samfundsøkonomisk gevinst ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende

Uddannelsesministeriet har fået gennemført en analyse af de samfundsøkonomiske gevinster ved at tiltrække internationale studerende til hele kandidatuddannelser i Danmark.

Analysen er gennemført af Danish Rational Economic Agents Model (DREAM). DREAM's analyse viser, at det overordnet er positivt for samfundsøkonomien at tiltrække internationale studerende på hele uddannelser, også selvom uddannelsen skal finansieres af den danske stat, som det er tilfældet for studerende fra EU/EØS-lande.


Uddannelsessamarbejde med vækstlande

Rapporten sammenfatter de overordnede resultater fra en kortlægning udført i januar 2013 om de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelsessamarbejde med ni vækstlande.

Læs rapport om 'Uddannelsessamarbejde med vækstlande' (PDF)

”Den gode velkomst” – en undersøgelse af internationale studerendes møde med det danske boligmarked og studiemiljø

UngdommensAnalyseEnhed (Danske Studerendes Fællesråd) har for Danske elever og Studerendes Kollegieråd og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering undersøgt internationale studerendes møde med det danske boligmarked og studiemiljø. Undersøgelsen indeholder svar fra 1.026 internationale studerende, og svarene er indsamlet i september 2011.

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Praktik- eller studieophold i udlandet er i høj grad en fordel, når private virksomheder rekrutterer nye medarbejdere, og arbejdsgiverne forudser, at udlandsophold får endnu større betydning fremover. Hver anden private virksomhed foretrækker således en medarbejder med et udlandsophold på CV’et. Det viser en ny undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold.

Internationale dimittenders efterfølgende beskæftigelse i Danmark

Højt kvalificerede internationale studerende kan medvirke til at imødekomme dansk virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft, hvis de efter afsluttet uddannelse overgår til det danske arbejdsmarked. Det er derfor et centralt mål i den nationale strategi for markedsføring af Danmark som uddannelsesland gennem tiltrækning af internationale studerende at medvirke til at øge udbuddet af højt kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Danish International Student Barometer 2011

Undersøgelsen indeholder svar fra 5.617 internationale studerende fra 38 danske videregående uddannelsesinstitutioner. De studerende har evalueret deres uddannelsesophold i Danmark indenfor en række områder, såsom modtagelse i Danmark, studiemiljø og undervisning, levevilkår og vejlednings- og støtteordninger for internationale studerende. Det britiske analysebureau i-graduate, der har specialiseret sig i international uddannelse, har udviklet International Student Barometer (ISB). Resultaterne fra 2011-undersøgelsen kan ses nedenfor som en præsentation udarbejdet af i-graduate. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har skrevet en læsevejledning til præsentationen, der også kan ses nedenfor.


Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold

Kvantitativ undersøgelse af udbytte og barriere for udlandsophold for studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier, 2009.

Danske universitetsstuderendes udlandsophold

Kvantitativ undersøgelse af udbytte og barriere for udlandsophold for studerende på universiteter, 2009

Senest opdateret 30. juni 2015