Gå til indhold

Om udvalget

Kandidatudvalget skal i deres afrapportering til aftalepartierne komme med forslag til den konkrete udformning af det nye kandidatuddannelseslandskab.

Udvalget skal blandt andet komme med input til, hvilke uddannelsesområder der har stort potentiale i at blive omlagt til fleksible erhvervskandidatuddannelser og de nye 75 ECTS-kandidatuddannelser.

Dette indebærer samtidigt, at Kandidatudvalget også skal komme med input til rammerne for de nye uddannelsestyper, bedre mulighed for livslang læring samt tværgående hensyn til forskningsmiljøer, geografi mv. ved sektordimensionering af universiteternes bacheloruddannelser.

Kandidatudvalgets opgaver falder inden for seks spor:

  1. Nyt kandidatlandskab.
  2. Kvalitetsløft af kandidatuddannelserne.
  3. Administration og undervisningstilrettelæggelse.
  4. Videreuddannelse og livslang læring.
  5. Mulighed for forskerspor for dimittender fra kandidatuddannelser på 75 ECTS.
  6. Sektordimensionering.

Udvalget skal udarbejde og aflevere sin afrapportering til uddannelses- og forskningsministeren inden udgangen af oktober 2024.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. oktober 2023