Gå til indhold

Kandidatpartnerskabet

Kandidatpartnerskabet skal understøtte udbredelsen af erhvervskandidatuddannelserne og de erhvervsrettede kandidatuddannelser med virksomhedsforløb.

Partnerskabet skal sikre dialog mellem universiteter og erhvervsliv omkring udviklingen af de nye fleksible erhvervskandidatuddannelser, herunder hvordan det kan understøttes, at arbejdsgiverne opretter et tilsvarende antal erhvervskandidatstillinger.

Partnerskabet skal desuden bidrage til at identificere områder, hvor der er særligt
behov for flere engelsksprogede uddannelsespladser på ordinære kandidatuddannelser og komme med input til, hvilke videre- og efteruddannelsesmuligheder de kandidatuddannede i danske virksomheder efterspørger.

Kandidatpartnerskabet er nedsat og forventes at skulle i gang med arbejdet snarest muligt. Kandidatpartnerskabet ventes at udarbejde sit eget arbejdsprogram og arbejder uafhængigt af kandidatudvalget.

Kandidatudvalget og kandidatpartnerskabet vil forventeligt have behov for at mødes frem mod kandidatudvalgets afrapportering i oktober 2024, bl.a. for at drøfte udviklingen og udbredelsen af den ny, mere fleksible erhvervskandidatordning.

Deltagere

  • Dansk Industri
  • Dansk Erhverv
  • Danske Universiteter
  • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • KL
  • Danske Regioner
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. marts 2024