Gå til indhold

SU-rådet

Uddannelses- og forskningsministeren nedlagde SU-rådet pr. 21. december 2015, da behovet for SU-rådet som rådgivende organ for ministeren reelt ophørte. Ministeren drøfter SU-politiske emner i andre fora.

I 1970 blev Rådet for Uddannelsesstøtten (senere SU-rådet) nedsat. SU-rådets rolle var at fungere som et samarbejds- og dialogforum for de praktiske erfaringer med SU-systemets virkemåde.

Frem til nedlæggelsen i 2015 fulgte rådet implementeringen af reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse tæt. Rådet havde lejlighed til at udtale sig om love og bekendtgørelser vedrørende SU, ligesom ministeren kunne anmode rådet om rådgivning. Rådet kunne også henvende sig til ministeren af egen drift.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. september 2018