Gå til indhold

Udvalg om bedre universitetsuddannelser

Regeringen har i april 2017 nedsat et udvalg om bedre universitetsuddannelser.

Ole E. Bjældes oplæg for Universitetsudvalget den 14. august

I løbet af de seneste 10 år er optaget på universiteterne steget markant, og universiteterne er således blevet en hovedvej for mange unge. Målet skal være, at disse studerende skal være blandt de dygtigste i verden, og at universiteterne skal have højt niveau, høje ambitioner og stille høje faglige krav. Samtidig skal de studerende rustes godt til det samfund, de efterfølgende skal arbejde i og bidrage til, og som i stigende grad er præget af accelererende teknologisk udvikling. Mange universitetsuddannelser skal også tage højde for, at langt flere nyuddannede fremover skal finde job i den private sektor.

Regeringen har derfor nedsat et nyt udvalg, der skal undersøge, hvordan universitetsuddannelserne bedst kan indrettes fremover – både i forhold til indhold, længde og opbygning. Udvalg om bedre universitetsuddannelser skal blandt andet se på, hvordan kvaliteten af uddannelsernes kvalitet kan styrkes, og om de studerende opnår kvalifikationer, som er relevante for et arbejdsmarked i hastig teknologisk forandring.

Udvalgets arbejde

Udvalget skal bl.a. forholde sig til fire temaer:

  1. Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende
  2. Fleksible og hurtige veje til et godt job, der imødekommer samfundets behov
  3. Teknologi som værktøj til styrket kvalitet og relevans
  4. Relevant og overskueligt uddannelsesudbud.

Det er første gang et udvalg samler en så bred kreds af interessenter med det formål at styrke universitetsuddannelserne. Udvalget er sammensat med både rektorer, erhvervsliv, arbejdstagere, eksperter og ministerier.

Senest opdateret 12. marts 2018