Statistik om SU

Her finder du statistik om SU, SU-lån og diverse tillægsydelser

Klik i menuen og se statistikker for SU-tildeling til henholdsvis ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for årene 2008 - 2019. Her finder du også en oversigt over de forkortelser og definitioner, der bruges i statistikkerne. Den samlede statistik findes også i pdf-format.


Brugen af COVID-19 SU-låneordningerne

Som følge af COVID-19-tiltagene har elever og studerende siden marts 2020 haft mulighed for at optage forhøjet SU-lån og slutlån.

Senest opdateret 10. september 2020