Gå til indhold

2021

Onlineseminar: Boost digital læring og 'blended' mobilitet
Det tyske Erasmus+-kontor inviterer til onlineseminar for skolesektoren, der sætter digital læring og 'blended' mobilitet på dagsordenen.
Onlineseminar: Grønt Erasmus+, grøn mobilitet, grønne skoler
Det tyske Erasmus+-kontor inviterer til onlineseminar for skolesektoren, der sætter klima og bæredygtighed på dagsordenen.
Onlineseminar: Opbygning af kapacitet - Familie og skole sammen om trivsel
Det finske og islandske Erasmus+-kontor inviterer til onlineseminar for skolesektoren, der sætter forældreengagement og familieskoler på dagsordenen.
Online konference: Invitation til konference om inklusion og social ansvarlighed på videregående- og voksenuddannelser
Det portugisiske Erasmus+-kontor inviterer til online konference om inklusion og social ansvarlighed på videregående- og voksenuddannelser. Konferencen afholdes d. 24. – 26. marts 2021. Ansøgningsfristen er den 29. januar 2021 klokken 12.
Online konference: Invitation til konference om inklusion og social ansvarlighed på videregående- og voksenuddannelser
Behandling af personoplysninger ved tilmelding til ’Erfaringsudvekslingsseminar for ESC-værtsorganisationer om volontørenes mentale helbred under corona’
Sådan behandler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen dine personoplysninger, når du tilmelder dig et arrangement.
Onlinekursus for ungdomsarbejdere om digitalisering
Det fleksible onlinekursus 'Digital Youth Work' er relevant for alle, som vil lære om emner som digitalisering og onlinesikkerhed i relation til ungdomsarbejde.
Invitation til virtuel konference om rekruttering af Erasmus+-studerende
Det svenske Erasmus+-kontor inviterer til online konference om rekruttering af Erasmus+-studerende på de videregående uddannelser.
Seminar for akkrediterede Erasmus+-organisationer
Det svenske Erasmus+-kontor inviterer til seminar om samarbejde og monitoreringsstrategier for Eramus+-akkrediterede institutioner.
Onlinekursus i digitalt ungdomsarbejde
Onlinekurset 'Youth voice through a European digital radio' er relevant for alle, som vil lære om at give unge en stemme gennem digitale platforme i relation til ungdomsarbejde
Onlinekursus for nybegyndere om ungdomsudvekslinger
Onlinekursuset 'BiTriMulti' henvender sig til alle ungdomsarbejdere, som ønsker at gennemføre ungdomsudvekslinger.
Onlinekursus om inklusion af udsatte unge
Onlinekurset 'Mobility Taster for Inclusion Organisations' giver overblik over tilskudsmulighederne for organisationer, som arbejder med udsatte unge
Onlinekursus: Få værktøjer til bedre ungdomsudvekslinger
'Tools for Youth Exchanges' er for ungdomsarbejdere, som ønsker at implementere ungdomsudvekslinger i Erasmus+. Søg om deltagelse senest den 7. april.
Onlinekursus for ungdomsarbejdere om inklusion
Det irske nationalagentur for Erasmus+ udbyder kurset 'The Confusion of Inclusion' om inklusion af unge med færre muligheder. Søg senest den 2. april 2021.
Onlinekursus om bæredygtighed og ungdomsarbejde
Få inspiration og værktøjer til at bringe emner som klimaforandringer og bæredygtighed i spil i jeres daglige arbejde med unge. Søg senest den 13. april.
Onlinekursus: Gør en forskel med et solidaritetsprojekt
Kurset er for unge mellem 18 og 30 år samt ungdomsarbejdere, som ønsker at opbygge et solidaritetsprojekt i Det Europæiske Solidaritetskorps.
Det irske Eurodesk-kontor inviterer til kontaktseminar om bekæmpelse af isolation for skoler i landdistrikter.
Hør mere om hvordan folkeskolelærere, der arbejder i landligt isolerede omgivelser, kan udvide deres lokale skoler fra området til en europæisk dimension.
Kontaktseminar for planlægning af inkluderende uddannelse
Det polske Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar med henblik på at implementere strategier om inklusion og diversitet i de kommende mobilitets- og partnerskabsprojekter.
Kontaktseminar: Elevmobilitet i Europa - gør inklusion til en realitet
Det lettiske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om elevmobilitet til gavn for KA1-projekter samt øget samarbejde på tværs af europæiske landegrænser i skolesektoren.
Europa-Kommissionen inviterer til online informationssession om Centres of Vocational Excellence
Kommissionen vil i forbindelse med denne begivenhed give dig information om, hvordan du forbereder og indsender projektforslag, hvordan projektevalueringsprocessen foregår og finansieringsaspekterne.
Kursus om inklusion og mangfoldighed
Kurset ‘inSPIre Week for Inclusion’ byder i uge 26 på en lang række online aktiviteter om inklusion af børn og unge med særlige behov.
Kursus for nybegyndere i Det Europæiske Solidaritetskorps
Lær, hvordan I kan komme i gang med internationale frivilligprojekter for alle unge uanset baggrund, erfaring og handicap.
EPALE-konference 2021: Voksenlæring i en brydningstid
De seneste år har vi set en række store ændringer og kriser i samfundet: Globalisering, bæredygtig omstilling, øget digitalisering og COVID19-pandemien. Ændringerne medfører, at voksenlæring står i en brydningstid.
Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer til seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne. Seminaret finder sted den 1.-2. november 2021 på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia.
Forskerseminar om hvordan pandemien vil ændre læringsmobilitet
Det polske Erasmus+-kontor inviterer til online-seminaret “Evidence-based approach in Erasmus+ and European Solidarity Corps Research in the time of a pandemic” for at diskutere de seneste forskningsresultater om, hvordan COVID19-pandemien har påvirket mobilitet og mobilitetsforskning.
Opdateret program for seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne 1.-2.november 2021 (PDF)
Kontaktseminar – Erasmus+ EUD for KA1 og KA2
Savner du partnere til dine Erasmus+-projekter i EUD? Eller er du ny i Erasmus+? Så er det muligt at deltage i et kontaktseminar i Belgien.