Gå til indhold

Volontørophold i efteråret 2020 (ESC11 og ESC13)

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af volontøropholdet i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt forløb ("blended volontørophold"), hvis det ikke er muligt at starte det fysiske volontørophold som planlagt grundet COVID-19.
Det Europæiske Solidaritetskorps
Kontakt
Taia Nysted Schjøtt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: tans@ufm.dk
Cecilie Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 59
Email: cpe@ufm.dk

Hvad er "blended volontørophold"

"Blended volontørophold" er et volontørophold, som består af både et virtuelt forløb og et fysisk ophold i værtslandet. Et eksempel herpå er, at den første del af et volontørophold foregår som et onlineforløb efterfulgt af fysisk ophold i værtslandet.

Hvis situationen i relation til COVID-19 betyder, at det fysiske del af volontørophold ikke kan gennemføres som planlagt, kan det virtuelle forløb forlænges (force majeure).

Formelle krav til varigheden af volontøropholdet

Et volontørophold skal planlægges, så længden af det fysiske ophold lever op til minimumsvarigheden som anført i 2020 European Solidarity Corps Guide (side 28).

Tilskud

Hvis volontøropholdet gennemføres med både en fysisk og en virtuel del, vil tilskudsmodtager modtage tilskud til rejse og fuldt beløb til 'organisational support – activity costs' for de dage, hvor volontøropholdet foregår fysisk. For de dage, som foregår virtuelt, vil tilskudsmodtager kunne få 35% af enhedssatsen for 'organisational support – activity costs' samt eventuel 'inclusion support'. Volontøren modtager lommepenge, uanset om opholdet foregår virtuelt eller fysisk.

Det virtuelle og fysiske forløb af et volontørophold behøver ikke at ske i en sammenhængende periode, men volontøropholdet skal finde sted inden for den godkendte projektperiode, som er angivet i jeres kontrakt (artikel I.3).

Hvis det ikke er muligt at gennemføre den fysiske del af volontøropholdet, bortfalder tilskud til rejse.  

Hvis volontøropholdet ikke kan gennemføres som planlagt eller må aflyses grundet COVID-19, vil regler om force majeure kunne anvendes, hvis der er afholdt udgifter til fx rejse. Tilskudsmodtager skal i så fald dokumentere, at udgifter ikke kan refunderes i henhold til regelsæt om force majeure.

På vores side om "Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps" kan du finde flere oplysninger om force majeure i relation til Covid-19."

Dokumentation og anerkendelse

Dokumentation for afholdelse af virtuelle aktiviteter skal bekræftes af modtagerorganisationen (værtsorganisationen) i form af et underskrevet deltagerbevis, der angiver deltagerens navn, formål med aktiviteten samt start- og slutdato for den virtuelle aktivitet.

Anerkendelse af læringsudbyttet skal foregå som vanligt, og uanset om udvekslingen foregår virtuelt eller fysisk, dvs. Youthpass kan anvendes.

Forberedende besøg (Advanced Planning Visit)

Der gives ikke tilskud til afholdelse af forberedende besøg, hvis disse foregår online. Hvis der er givet tilskud til forberedende besøg, kan disse beløb overflyttes til andre budgetposter.

Online Linguistic Support (OLS)

Volontøren kan bruge sin OLS-licens fra starten af sit ophold, uanset om opholdet starter med det fysiske ophold eller med et onlineforløb.

Ekstraordinære udgifter til fx licenser til virtuelle mødeplatforme

Det er muligt at få dækket op til 75% af tilskudsberettigede udgifter til fx køb eller leje af udstyr, som er nødvendige for at gennemføre virtuelle eller "blended" volontørophold. Eksempel herpå er køb af licenser til virtuelle mødeplatforme. Tilskudsmodtager skal begrunde og redegøre for nødvendigheden af køb eller leje af udstyr, og de ekstraordinære udgifter skal dokumenteres med kopi af fakturaer/kvitteringer.

Special Needs Support

Der kan på vanlig vis ansøges om tilskud til, at deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan deltage i virtuelle aktiviteter.

Tillægskontrakt 

Tilskudsmodtagere med igangværende projekter vil blive tilbudt at indgå en tillægskontrakt med Styrelsen for Forskning og Uddannelse i august 2020 og får automatisk tilsendt en mail med tillægskontrakt.

Indgåelse af tillægskontrakten er en forudsætning for, at volontørophold kan gennemføres som "blended volontørophold".

Registrering i Mobility Tool+

Mobility Tool+ vil blive tilpasset, så de nye mobilitetsformer kan blive registreret korrekt.

I september opdateres Mobility Tool+, og fra det tidspunkt vil det være muligt at markere, om et ophold er fysisk, 'blended' eller virtuelt, ligesom 'budget management' vil blive opdateret.

I oktober opdateres 'beneficiary report', således at det vil være muligt at besvare spørgsmål vedr. 'blended' og 'virtuelt' volontørophold. 

Yderligere detaljer og vejledning herom følger.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til gennemførelsen af jeres projekt, så kontakt os på   (husk at angive dit sagsreferencenummer).

Har du spørgsmål til slutrapport eller registrering i Mobility Tool+, så kontakt os på

Senest opdateret 16. juli 2020