Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Det Europæiske Solidaritetskorps 2024

Europa-Kommissionen inviterer organisationer samt grupper af unge mellem 18 og 30 år til at ansøge om tilskud til projekter med fokus på solidaritet og frivillighed via Det Europæiske Solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps 2021-2027

Det Europæiske Solidaritetskorps er et EU-initiativ, der bringer unge sammen for at skabe et mere inkluderende samfund og løse samfundsmæssige udfordringer. Programmet skal fremme europæisk solidaritet og engagere unge og organisationer i frivillige aktiviteter til gavn for lokalsamfund og mennesker rundt om i Europa. Det kan for eksempel være projekter, der gavner miljøet eller udsatte befolkningsgrupper, eller som støtter op om aktivt medborgerskab.

I 2024 er niveauet for tilskud hævet for at afbøde effekten af inflation, og programmet vil give et øget incitament til bæredygtige rejser.

I dansk sammenhæng er der afsat cirka 16,5 millioner kroner til ansøgere, der søger om tilskud til projekter for frivillige og de såkaldte Solidaritetsprojekter i 2024.

Hvem kan søge?

Enhver offentlig eller privat organisation kan ansøge om finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps. Ydermere kan grupper af unge mellem 18 og 30 år, der har tilmeldt sig Det Europæiske Solidaritetskorps’ portal, ansøge om finansiering til solidaritetsprojekter.

Organisationer, der ønsker at søge om tilskud til 'Projekter for frivillige', skal først ansøge om og godkendes til et Quality Label som ’lead organisation’, hvis det ikke tidligere er opnået.

Tilskud til 'Solidaritetsprojekter' kræver ikke et Quality Label, men kan søges af grupper på minimum 5 unge (18-30 år). Organisationer kan også ansøge på vegne af en ungegruppe.

Hvad kan man søge tilskud til?

Under Det Europæiske Solidaritetskorps kan der søges om tilskud til følgende forskellige projekttyper:

Projekter for frivillige

Projekter for frivillige giver unge mellem 18 og 30 år mulighed for at bidrage til det daglige arbejde i organisationer, som specialiserer sig i solidaritetsaktiviteter til gavn for lokalsamfund. Aktiviteterne kan finde sted enten i udlandet eller i Danmark.


Solidaritetsprojekter

Solidaritetsprojekter er græsrodsaktiviteter oprettet og udført af grupper af unge med henblik på at tackle de vigtigste udfordringer i deres samfund. Solidaritetsprojekter kan kun foregå i Danmark.


Volunteering Teams in high priority areas

Projekter der understøtter frivillige aktiviteter udført af unge fra mindst to forskellige lande, som  samles for at iværksætte indsatser, der adresserer europæiske udfordringer inden for politikområder som f.eks. sundhedsudfordringer. OBS: Denne projekttype søges direkte hos Europa-Kommissionen.


Volunteering under the European Voluntary Humanitarian Aid Corps

Projekter der understøtter frivilligt arbejde under 'Humanitarian Aid Volunteering'. De finder sted i tredjelande, hvor der er igangværende humanitære hjælpeoperationer, og giver mulighed for, at unge kan bidrage til at forbedre forholdene for mennesker i nød. OBS: Denne projekttype søges direkte hos Europa-Kommissionen.Ansøgningsfrister

  • Projekter for frivillige: 20. februar 2024 kl. 12.00
  • Solidaritetsprojekter: 20. februar 2024 kl. 12.00 og 1. oktober 2024 kl. 12.00
  • Volunteering Teams in High Priority Areas: 8. februar 2024 kl. 17.00
  • Volunteering under the European Voluntary Humanitarian Aid Corps: 16. april 2024 kl. 17.00
  • Quality Label: Ansøgninger kan indsendes løbende.


Yderligere information

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om tilskudsmulighederne i programmet Det Europæiske Solidaritetskorps, og hvordan du søger tilskud:

Du kan også læse mere i Europa-Kommissionens guide til programmet og finde den officielle indkaldelse af ansøgninger på Kommissionens hjemmeside:


Spørgsmål til ansøgningsprocessen

Har du spørgsmål eller brug for vejledning i ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:

Kontakt

Cecilie Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 59
Email: cpe@ufm.dk
Alexander Clausen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 93
Email: alcl@ufm.dk
Taia Nysted Schjøtt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: tans@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Afsendere

Det Europæiske Solidaritetskorps