Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Det Europæiske Solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps

Er du mellem 18 og 30 år? Så meld dig ind i Det Europæiske Solidaritetskorps, hvor du sammen med 72.000 andre unge kan være med til at gavne lokalsamfund og mennesker rundt omkring i Europa.
Det europæiske solidaritetskorps
Kontakt
Kristina Rohde
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 68
Email: krr@ufm.dk

Det Europæiske Solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps er et nyt EU-initiativ for unge mellem 18 og 30 år. Formålet er at bringe unge sammen i et meningsfuldt europæisk samarbejde gennem både frivillige og lønnede aktiviteter.

 Logo Det Europæiske Solidaritetskorps

Hvad er Det Europæiske Solidaritetskorps?

Det Europæiske Solidaritetskorps er et nyt EU-initiativ, der bringer unge sammen om at skabe et mere inkluderende samfund, støtte udsatte mennesker og løse samfundsmæssige udfordringer.

Det Europæiske Solidaritetskorps er inddelt i tre dele:

 • Frivillige aktiviteter (Volunteering Projects og Volunteering Partnerships)
 • Solidaritetsprojekter (Solidarity Projects)
 • Lønnede aktiviteter (Jobs and Traineeships)

Hvem kan søge?

Frivillige aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps er for unge, som er mellem 18 og 30 år, og som har lovligt ophold eller statsborgerskab i et af EU's medlemslande eller en række partnerlande.

Solidaritetsprojekter og lønnede aktiviteter er for unge, som er mellem 18 og 30 år, og som har lovligt ophold eller statsborgerskab i et af EU's medlemslande.

Det Europæiske Solidaritetskorps er også for organisationer, som ønsker at modtage deltagere til solidaritetsprojekter, frivillige aktiviteter eller lønnede aktiviteter.

Hvorhen?

Frivillige aktiviteter i Det Europæiske Solidaritetskorps foregår i et andet af EU's medlemslande eller en række partnerlande.

Lønnede aktiviteter foregår i Danmark eller i et andet EU medlemsland.

Solidaritetsprojekter foregår i Danmark.

Solidaritetsprojekter og lønnede aktiviteter er kun åbne for EU's medlemslande.

Hvor mange penge?

Det vil senere blive meldt ud her på siden, hvor mange penge, der kan søges af organisationer.

Deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps får som udgangspunkt dækket omkostninger for kost, logi, rejse og forsikring under opholdet samt lommepenge. Ved praktik udbetales et bidrag til opholdsudgifter, og ved lønnet arbejde bliver lønnen udbetalt i overensstemmelse med de nationale love, regler og overenskomster.

Ansøgningsfrist

For organisationer, som søger om tilskud til frivillige aktiviteter, solidaritetsprojekter eller lønnede aktiviteter, er ansøgningsfristen: 

Tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 12.00 dansk tid for projekter med startdato mellem den 1. januar og den 31. maj 2019.

For projekter inden for Volunteering Teams in high priority areas er ansøgningsfristen den 18. februar 2019 kl. 12.00 dansk tid.

Projekteksempler og inspiration

Der vil løbende blive lagt projekteksempler op.

Webbanner Det Europæiske Solidaritetskorps 

 

Mere information om projekttyperne


De forskellige projekttyper er beskrevet i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps og på EU Kommissionens egen side om Det Europæiske Solidaritetskorps. 

Nedenfor finder du generel information om de forskellige projekttyper. Der er også link til faktaark (på engelsk).

For mere specifik information og regler inden for de forskellige projekttyper henvises til programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps.

Volunteering Projects

Volunteering Projects er frivilligprojekter, hvor unge kan bidrage til at gavne lokalsamfundet samtidig med, at de opnår erfaring og udvikler både personlige og professionelle kompetencer. Som individuel frivillig kan du deltage i et projekt af to til 12 måneders varighed, og som en gruppe af frivillige (10-40 personer) kan I deltage i et projekt af to uger til to måneders varighed.

Volunteering Projects minder om de tidligere projekttyper EVS og Erasmus+ Frivilligaktiviteter.

  Volunteering Partnerships

  Volunteering Partnerships giver erfarne og veletablerede frivilligorganisationer (tidligere: EVS-organisationer) mulighed for at udvikle og implementere længerevarende projekter gennem en treårig aftale. En underskrevet aftale giver den enkelte frivilligorganisation mulighed for at indsende tre årlige tilskudsansøgninger til projektet (2018-2020).

  Typen af projekter, som kan implementeres, er de samme som under Volunteering Projects, men projekterne skal have et strategisk fokus på samfundsmæssige udfordringer og samtidig bidrage til at unge mennesker opnår brugbar erfaring samt personlige og professionelle kompetencer.

  Ansøgningsprocessen foregår i to trin:
  1) Ansøgerorganisationen gør rede for projektets formål, relevans og resultat. Ansøgningen vurderes. Indstilles den til tilskud, underskrives en tre-årig financiel rammekontrakt med det nationale agentur. 

  2) Kontrakten med det nationale agentur muliggør, at ansøgerorganisationen i 2018, 2019 og 2020 er berettiget til at søge om tilskud til volontøraktiviteter via en mere simpel, årlig ansøgningsproces.

  En organisation kan godt søge om både Volunteering Projects og Volunteering Partnerships, men er ikke er berettiget til tilskud til både Volunteering Projects og Volunteering Partnerships.

  Til 1) benyttes ansøgningsskema ESC12.

  Til 2) benyttes ansøgningsskema ESC13.

  NB! I faktaarket om Volunteering Partnerships nævnes en ansøgningsfrist den 13. september 2018. Denne er ikke korrekt. Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2018 kl. 12.00.

   Solidarity Projects

   Solidarity Projects er for grupper af minimum fem unge, som ønsker at udvikle og gennemføre et projekt af to til 12 måneders varighed i deres eget land. Projektet skal have et tema, som deltagerne i gruppen ønsker at udforske sammen, og som kan omsættes til konkrete aktiviteter. Selvom projektet skal være lokalt forankret, skal det også tydeligt adressere problemstillinger, som prioriteres inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps.

   Traineeships and Jobs

   Jobs indebærer fuldtidsstillinger af tre til 12 måneders varighed og skal være baseret på en skriftlig ansættelseskontrakt, som respekterer national lovgivning i det land, hvor arbejdet udføres. Du kan enten blive ansat i dit eget land eller i et andet land.

   Traineeships indebærer praktik af to til seks måneders varighed og skal være baseret på en skriftlig praktikaftale, som stemmer overens med lovgivningen i det land, hvor praktikken finder sted. Traineeships må ikke erstatte jobs og skal være tydeligt adskilt fra frivilligaktiviteter. Du kan enten komme i praktik i dit eget land eller i et andet land.

   Senest opdateret 31. oktober 2018