Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Det Europæiske Solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps

Er du mellem 18 og 30 år? Så meld dig ind i Det Europæiske Solidaritetskorps, hvor du sammen med 72.000 andre unge kan være med til at gavne lokalsamfund og mennesker rundt omkring i Europa.
Det europæiske solidaritetskorps
Kontakt
Cecilie Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 59
Email: cpe@ufm.dk
Taia Nysted Schjøtt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: tans@ufm.dk

Coronavirus (COVID-19) og Det Europæiske Solidaritetskorps

Vi har oprettet en særlig side om Coronavirus (COVID-19) i relation til Det Europæiske Solidaritetskorps.

Det Europæiske Solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps er et nyt EU-initiativ for unge mellem 18 og 30 år. Formålet er at bringe unge sammen i et meningsfuldt europæisk samarbejde gennem både frivillige og lønnede aktiviteter.

 

Logo Det Europæiske Solidaritetskorps

 

Hvad er Det Europæiske Solidaritetskorps?

Det Europæiske Solidaritetskorps er et EU-initiativ, der bringer unge sammen om at skabe et mere inkluderende samfund, støtte udsatte mennesker og løse samfundsmæssige udfordringer.

Det Europæiske Solidaritetskorps er inddelt i tre dele:

  • Volontørprojekter
  • Solidaritetsprojekter
  • Job og Praktikophold

Hvem kan søge?

Volontørprojekter under Det Europæiske Solidaritetskorps er for unge, som er mellem 18 og 30 år, og som har lovligt ophold eller statsborgerskab i et af EU's medlemslande eller en række partnerlande.

Solidaritetsprojekter kan kun foregå i Danmark og søges af en gruppe bestående af minimum 5 unge i alderen mellem 18 og 30 år, som har lovligt ophold eller statsborgerskab i et af EU's medlemslande.

Job eller Praktikophold kan foregå i Danmark eller i et andet EU-medlemsland. Job og Praktikophold er for unge mellem 18 og 30 år, som har lovligt ophold eller statsborgerskab i et af EU's medlemslande.

Det Europæiske Solidaritetskorps er også for organisationer, som ønsker at søge om tilskud til at modtage deltagere til volontørprojekter, solidaritetsprojekter eller job og praktikophold.

Hvorhen?

Volontørprojekter i Det Europæiske Solidaritetskorps foregår i et andet af EU's medlemslande eller en række partnerlande.

Job og Praktikophold foregår i Danmark eller i et andet EU medlemsland.

Solidaritetsprojekter foregår i Danmark.

Solidaritetsprojekter og Job og Praktikophold er kun åbne for EU's medlemslande.

Hvor mange penge?

Det vil senere blive meldt ud her på siden, hvor mange penge, der kan søges af organisationer.

Volontører under Det Europæiske Solidaritetskorps får som udgangspunkt dækket omkostninger for kost, logi, rejse og forsikring under opholdet samt lommepenge. Ved Praktikophold udbetales et bidrag til opholdsudgifter, og ved Job bliver lønnen udbetalt i overensstemmelse med national lovgivning i det pågældende land.

Ansøgningsfrist

For organisationer, som søger om tilskud til volontørprojekter, solidaritetsprojekter eller job og praktikophold er der ikke flere frister. Vi forventer, at der kommer et nyt EU-program i 2021. 

Volontørprojekter – Partnerskaber (specifikke aftaler for 2020 i henhold til partnerskabsrammeaftalen 2018-2020):

  • Der er ikke flere frister i 2020

Ansøgninger om et Quality Label kan indsendes løbende.

Projekteksempler og inspiration

Du kan i EU-Kommissionens projektportal finde alle projekter, der har modtaget tilskud siden programmets lancering (oktober 2018). Du kan bl.a. søge på projekttype ('Action'), land ('Country') eller tilskudsår ('Funding Year'). Bemærk, at tilskudsår er det år, hvori tilskuddet blev ansøgt.

Webbanner Det Europæiske Solidaritetskorps

Mere information om projekttyperne


De forskellige projekttyper er beskrevet i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps og på EU-Kommissionens egen side om Det Europæiske Solidaritetskorps. Bemærk, EU-Kommissionen har udsendt et tillæg til programguiden. Se nedenfor.

Nedenfor finder du generel information om de forskellige projekttyper. Der er også link til faktaark (på engelsk).

For mere specifik information og regler inden for de forskellige projekttyper henvises til programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps.

Volontørprojekter

I Volontørprojekter kan unge bidrage til at gavne lokalsamfundet samtidig med, at de opnår erfaring og udvikler både personlige og professionelle kompetencer. Som individuel volontør kan du deltage i et projekt af to til 12 måneders varighed, og som en gruppe af frivillige (10-40 personer) kan I deltage i et projekt af to uger til to måneders varighed.

Volontørprojekter minder om de tidligere projekttyper EVS og Erasmus+ Frivilligaktiviteter.

Volontørprojekter - Partnerskaber

Voluntørprojekter - Partnerskaber giver erfarne og veletablerede frivilligorganisationer (tidligere: EVS-organisationer) mulighed for at udvikle og implementere længerevarende projekter gennem en treårig aftale. En underskrevet aftale giver den enkelte frivilligorganisation mulighed for at indsende tre årlige tilskudsansøgninger til projektet (2018-2020).

Typen af projekter, som kan implementeres, er de samme som under Volontørprojekter, men projekterne skal have et strategisk fokus på samfundsmæssige udfordringer og samtidig bidrage til at unge mennesker opnår brugbar erfaring samt personlige og professionelle kompetencer.

Ansøgningsprocessen foregår i to trin:
1) Ansøgerorganisationen gør rede for projektets formål, relevans og resultat. Ansøgningen vurderes. Indstilles den til tilskud, underskrives en tre-årig financiel rammekontrakt med det nationale agentur. 

2) Kontrakten med det nationale agentur muliggør, at ansøgerorganisationen i 2018, 2019 og 2020 er berettiget til at søge om tilskud til volontøraktiviteter via en mere simpel, årlig ansøgningsproces.

En organisation kan godt søge om både Volontørprojekter og Volontørprojekter - Partnerskaber, men er ikke er berettiget til tilskud til både Volontørprojekter og Volontørprojekter - Partnerskaber.

Til 1) benyttes ansøgningsskema ESC12.

Til 2) benyttes ansøgningsskema ESC13.

NB! I faktaarket om Volontørprojekter - Partnerskaber nævnes en ansøgningsfrist den 13. september 2018. ESC12 kunne kun søges i oktober 2018. 

Solidaritetsprojekter

Solidaritetsprojekter er for grupper af minimum fem unge, som ønsker at udvikle og gennemføre et projekt af to til 12 måneders varighed i deres eget land. Projektet skal have et tema, som deltagerne i gruppen ønsker at udforske sammen, og som kan omsættes til konkrete aktiviteter. Selvom projektet skal være lokalt forankret, skal det også tydeligt adressere problemstillinger, som prioriteres inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps.

Job og Praktikophold

Jobs indebærer fuldtidsstillinger af tre til 12 måneders varighed og skal være baseret på en skriftlig ansættelseskontrakt, som respekterer national lovgivning i det land, hvor arbejdet udføres. Du kan enten blive ansat i dit eget land eller i et andet land.

Praktikophold indebærer praktik af to til seks måneders varighed og skal være baseret på en skriftlig praktikaftale, som stemmer overens med lovgivningen i det land, hvor praktikken finder sted. Praktikophold må ikke erstatte jobs i en organisation og skal være tydeligt adskilt fra volontørprojekter. Du kan enten komme i praktik i dit eget land eller i et andet land.

Senest opdateret 04. december 2020