Gå til indhold

Online Linguistic Support

Nedenfor finder du information om Online Linguistic Support.
Kontakt
Anette Skafsgaard Bach
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 82 54
Email: asb@ufm.dk

Online Linguistic Support (OLS) skal sikre, at alle studerende, volontører og elever under Erasmus+ programmet og Det Europæiske Solidaritetskorps (ESC) tilbydes den samme sproglige støtte, uanset hvilket land de kommer fra i Europa. I Danmark er det gældende for de videregående uddannelser, erhvervsrettede grund- og efteruddannelser samt på ungdomsområdet i forbindelse med ESC.

Online Linguistic Support består af tre elementer:

  • en hjemmeside, hvor sprogtest- og kursuslicenser administreres
  • online-sprogtests
  • online-sprogkurser 

OLS dækker 18 europæiske sprog: dansk, engelsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, polsk, portugisisk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, finsk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, slovakisk og bulgarsk.

Sådan bruges sprogtesten

På de videregående uddannelser er det obligatorisk for alle studerende at tage en sprogtest både før og efter, at de tager på mobilitetsophold med Erasmus+. Dog behøver studerende, der i deres første test opnår niveau C2 (det højeste niveau), ikke at tage test nr. 2.

I bevillinger fra 2020 er det for studerende på de videregående uddannelser kun obligatorisk at tage den første test, som gennemføres inden afrejse. Anden sprogtest er ikke obligatorisk for mobilitetsdeltagere fra projektår 2020. 

På de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser i bevillinger fra 2015 eller 2016 er det obligatorisk for elever, med mobilitetsophold af minimum 30 dages varighed (eksklusiv rejsedage), at tage en sprogtest både før og efter. Dette gælder også for volontører, som skal være i Danmark længere end 2 måneder.

I bevillinger fra og med 2017 på erhvervsrettede grund- og efteruddannelse er det obligatorisk for deltagere, med mobilitetsophold af minimum 19 dages varighed (eksklusiv rejsedage), at tage en sprogtest både før og efter.

Som hovedregel skal testen tages på det undervisnings- eller arbejdssprog, Erasmus+ deltagerne primært skal bruge på deres udlandsophold.

Sprogtesten tages online og uden opsyn og varer cirka 40-50 minutter. Den består af følgende dele: grammatik, ordforråd, lytte- og læseforståelse. Testen evalueres ud fra European Common Framework (A1-C2). Resultatet af testen er ikke afgørende for det planlagte mobilitetsophold. 

Sådan bruges sprogkurset på ESC

Før projektstart skal alle ESC-deltagere gennemføre en obligatorisk sprogtest, hvormed deltagerens sprogniveau vurderes. Efter endt ESC-ophold er det muligt at gennemføre endnu en sprogtest, hvis man ønsker at få genvurderet sit sproglige niveau. Denne test er dog ikke obligatorisk.

Sprogkurset er niveauopdelt og foregår online. Der tilbydes forskellige kurser med fokus på henholdsvis dialog i diverse fora og mere specifikke kurser til træning af relevant ordforråd. Deltagerne vælger selv, hvor meget tid de ønsker at bruge på det tildelte kursus.

Sprogkurset er ikke meritgivende, men kan skrives ind i Youthpass efter endt ESC-ophold. Volontøren får adgang af sin værts- eller supportorganisation.

Hvem tildeler sprogtest- og kursuslicenser?

På de videregående uddannelser og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser er det sendeinstitutionen, der tildeler sprogtests og sprogkurser til studerende og elever. På ungdoms-området er det værtsorganisationen eller den danske supportorganisation, der tildeler licenser til volontørerne.

Studerende på de videregående uddannelser, der får et resultat mellem A1 og B1 i den første test, vil automatisk blive inviteret til at deltage i et sprogkursus. Studerende som har undervisnings - og/eller arbejdssproget som modersmål eller som får et resultat på mindst B2 kan vælge at tage værtslandets sprog som sprogkursus, i stedet for undervisnings- eller arbejdssproget.

Som noget nyt kan oplæringsansvarlige og lærere på erhvervsrettet grund- og efteruddannelse få træningslicens til OLS. Licensen skal facilitere støtten af elevers sproglæring under 'blended mobility'-ophold.

Før projektstart skal alle ESC-deltagere gennemføre en obligatorisk sprogtest, hvormed deltagerens sprogniveau vurderes. Efter endt ESC-ophold er det muligt at gennemføre endnu en sprogtest, hvis man ønsker at få genvurderet sit sproglige niveau. Denne test er dog ikke obligatorisk.

Sprogkurset er niveauopdelt og foregår online. Der tilbydes forskellige kurser med fokus på henholdsvis dialog i diverse fora og mere specifikke kurser til træning af relevant ordforråd. Deltagerne vælger selv, hvor meget tid de ønsker at bruge på det tildelte kursus.

Sprogkurset er ikke meritgivende, men kan skrives ind i Youthpass efter endt ESC-ophold. Volontøren får adgang af sin værts- eller supportorganisation.

Databehandling

Adgang til OLS er knyttet til én e-mail-konto, der skal høre til én kontaktperson. Der kan godt være flere kontaktpersoner for hver institution, men kun én foretrukken kontaktperson.

Hvis du som kontaktperson ændrer din mailadresse, eller hvis projektet ændrer kontaktperson, er det vigtigt, at du opdaterer det i OLS, så den rigtige person stadig får information om jeres Solidaritetskorps eller Erasmus+ projekt.

Læs, hvordan EU-Kommissionen behandler data i OLS

 

Senest opdateret 05. januar 2022