Gå til indhold

Frivilligprojekter

Som organisation kan I søge tilskud til projekter for frivillige. Projekter der giver unge mulighed for at deltage i organisationens aktiviteter gennem frivilligt arbejde.
Projekter for frivillige

Hvad er Frivilligprojekter? 

Frivilligprojekter er for organisationer, der ønsker at involvere en eller flere unge frivillige fra udlandet eller Danmark i aktiviteter, der varer mellem 2 uger og 12 måneder alt efter projekttype.

Frivilligprojekter skal have det formål at gøre en positiv forskel for samfundet; lokalt eller i mere bred forstand. Det kan eksempelvis være at bidrage til at fremme demokratisk deltagelse, mental trivsel, inklusion, digitale kompetencer, integration, grøn omstilling mv.

Som værtsorganisation er man ansvarlig for den frivilliges ophold, faglige læringsforløb og sociale velbefindende.  

Du kan læse mere om Frivilligprojekter i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps under afsnit om 'Volunteering Projects'.

Eller du kan læse mere på EU-hjemmesiden om Det Europæiske Solidaritetskorps:

Find frivillige til jeres projekt

I kan søge efter og kontakte frivillige i Det Europæiske Solidaritetskorps via systemet PASS (Placement Administration and Support System).

Hvilke projekttyper kan man søge tilskud til?

Som organisation kan I søge tilskud til Frivilligprojekter, som dækker:

  • individuelt frivilligt arbejde (2 uger - 12 måneder)
  • frivilligt arbejde i grupper (2 uger - 2 måneder, 5-40 deltagere per aktivitet).


Individuelt frivilligt arbejde

Jeres organisation har mulighed for at få en eller flere unge mellem 18 og 30 år fra udlandet eller Danmark tilknyttet et projekt hos jer i en periode på mellem 2 uger og 12 måneder. 


Frivilligt arbejde i grupper

Jeres organisation har mulighed for at få en gruppe unge mellem 18 og 30 år tilknyttet i et projekt, hvor de laver frivilligt arbejde i en periode på 2 uger til 2 måneder. Gruppen skal bestå af unge fra mindst fem unge fra to forskellige lande, og minimum 25% af deltagerne skal være fra et andet land end Danmark.

Hvilke typer af tilskud uddeles?

Hvis jeres organisation bliver godkendt til et Frivilligprojekt, modtager I tilskud i form af faste rater til:

  • 'Organisational costs': Tilskud til udgifter forbundet med at have frivillige i organisationen som fx husleje, mad, lokal transport, støtte til deltageren, forberedelse, omkostninger til implementering af aktiviteter mv. 
  • 'Management costs': Tilskud til udgifter administrative omkostninger, koordinering af ophold mv.   
  • Rejsetilskud ('travel grant'): Tilskud til den frivilliges rejseomkostninger. Bemærk, at der ydes større tilskud til grønne rejser.  
  • Lommepenge ('pocket money'): Gives direkte til den frivillige.


Tilskud til inklusion

For at understøtte deltagelse af 'unge med færre muligheder' kan der søges tilskud til inklusion (inclusion support). Der findes to typer af inklusionstilskud, som er beskrevet nedenfor. Begge tilskud kræver, at projektet udfører særlige aktiviteter (styrket mentorskab) for deltagere med 'færre muligheder'. 

Tilskud til inklusionsaktiviteter via 'Unit costs'

Når din organisation søger om tilskud til frivilligprojekter, skal du i ansøgningen bl.a. angive, hvor mange unge med 'færre muligheder', din organisation forventer at være vært for i det givne projekt. På baggrund af dette antal øges projektets beregnede budget med et givent beløb, der kan anvendes til inklusionsaktiviteter.

Tilskud til inklusionsaktiviteter via 'Exceptional costs'

Hvis udgifterne til inklusionsaktiviteter for en deltager med 'færre muligheder' ikke kan dækkes af unit costs (se ovenfor), kan der søges om tilskud til inklusionsaktiviteter som 'exceptional costs' (real costs). Det er muligt, hvis unit cost-satsen ikke dækker mindst 80% af de faktiske udgifter. Tilskuddet vil i så fald erstatte tilskud til inklusionsaktiviteter som unit costs.

NB: 'Exceptional costs' kan søges enten på ansøgningstidspunktet eller inden for projektets første år (dog altid senest en måned før projektet udløber).

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps.

Hvem kan søge?

Offentlige og private organisationer kan søge om tilskud til Frivilligprojekter via Det Europæiske Solidaritetskorps.

Alle organisationer, der deltager i et Frivilligprojekt, skal have et 'Quality Label'. Et Quality Label garanterer, at aktiviteterne er sikre for de unge, og at de opfylder programmets kvalitetskrav. 

Organisationer, der ønsker at søge om midler til et projekt for frivillige, skal have et 'Quality Label for ledende organisationer' udover et Quality Label som enten værts- eller supportorganisation.

Inspiration til Frivilligprojekter 

Hør om erfaringer fra et Frivilligprojekt ved Houens Odde Spejdercenter:


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


Hør om erfaringer fra et Frivilligprojekt ved Brenderup Højskole: 


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


Du kan i Europa-Kommissionens projektportal finde projekter, der har modtaget tilskud via Det Europæiske Solidaritetskorps.

Det kan også inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter i Danmark:

Hvad tilbyder programmet af støtte?

For at styrke projektdeltagernes læring og udvikling, er der til Det Europæiske Solidaritetskorps knyttet en række tiltag, der skal sikre støtte til både frivillige og organisationer.

Hvordan ansøger jeg?

Du søger om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her:

Kontakt

Taia Nysted Schjøtt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: tans@ufm.dk
Alexander Clausen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 93
Email: alcl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. april 2024

Afsendere

Det Europæiske Solidaritetskorps