Søg tilskud

Seks trin hjælper dig med at søge tilskud fra Det Europæiske Solidaritetskorps. Vi guider dig igennem din ansøgning.
Det europæiske solidaritetskorps
Kontakt
Cecilie Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 59
Email: cpe@ufm.dk
Taia Nysted Schjøtt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: tans@ufm.dk

Bemærk, at ansøgningsskemaerne i Det Europæiske Solidaritetskorps har andre navne/numre, end de tidligere ansøgningsskemaer til tilskud under Erasmus+. 


Når du er logget ind med dit EU-login, kan du vælge mellem nedenstående skemaer:

  • ESC11: Volunteering Projects (volontørprojekter): Vælg denne, hvis du skal søge om tilskud til en eller flere volontører (tidligere KA105 eller KA125)

  • ESC12: Volunteering Partnerships (Volontørprojekter - Partnerskaber): Vælg denne, hvis du er en erfaren og veletableret organisation og vil søge om tilskud til mere end ét år. ESC12 bruges til at gøre rede for projektets overordnede formål. Godkendes denne ansøgning, skal ESC13 bruges til at søge om årligt tilskud i 2020.

  • ESC13: Volunteering Partnerships (Volontørprojekter - Partnerskaber): Vælg denne, hvis du har indgået en rammeaftale med Styrelsen for Forskning og Uddannelse (i kraft af en godkendt ansøgning med skema ESC12).

  • ESC21: Traineeship and Jobs (Job og Praktikophold): Vælg denne, hvis du skal søge om tilskud til Job eller Praktikophold.

  • ESC31: Solidarity Projects (Solidaritetsprojekter): Vælg denne, hvis du skal søge om tilskud til et Solidaritetsprojekt.

  • ESC52: Quality Label: Vælg denne, hvis 1) din organisation ikke er akkrediteret eller 2) din organisation vil søge om tilskud til f.eks. Job eller Praktikophold og ikke er akkrediteret til denne projekttype. ESC52 er den tidligere KA110. Der kan ikke søges om tilskud uden et Quality Label.
Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne for tilskud til Det Europæiske Solidaritetskorps for 2020 finder du her:

Læs også opslag om indkaldelse af ansøgninger og se oversigterne over, hvem der har modtaget tilskud i 2018 og 2019.

6 trin til din ansøgning

1. Læs de relevante sider i programguiden

Inden du søger, skal du sikre dig, at din organisation opfylder de krav, der stilles til dit projekt - herunder de finansielle betingelser. Det finder du i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ny version af guide publiceret den 11. november 2019 (se ændringer i ’corrigendum’). Ændringer er indarbejdet i programguiden.

2. Din organisation skal have et EU Login

Før du kan indsende en ansøgning, skal du have et EU Login. EU Login er EU-Kommissionens 'NemId', som du skal bruge til alle de elektroniske systemer, som relaterer sig til en ansøgning til Det Europæiske Solidaritetskorps.

Du skal bruge dit EU Login i ansøgningsfasen og efterfølgende, hvis din ansøgning får tilskud. Du har allerede et EU Login, hvis du i 2013 (eller senere) har lavet en ansøgning eller afrapportering gennem Aktive Unge, Livslang Læring-programmet eller Erasmus+.

3. Organisation Registration System (ORS)

Når du har oprettet dit EU Login, skal du oprette din organisation i EU's Organisation Registration System. Din organisation tildeles herefter et Organisation Identification nummer (OID).

Du skal oplyse dit OID i alle ansøgninger om tilskud. Det er ikke muligt at være partner i en ansøgning uden at have et OID.

Hvis din institution/organisation allerede har deltaget i et Erasmus+ projekt og har et PIC-nummer, er dette automatisk blevet overført til Organisation Registration System. Det er dog vigtigt, at du tjekker, at de uploadede dokumenter er opdaterede og indeholder korrekte oplysninger ift. adresse, juridisk ansvarlig og bankoplysninger. Hvis der er sket ændringer, skal du ikke kun korrigere i Organisation Registration System, du skal også huske at uploade nye dokumenter.

Registrering i Organisation Registration System (ORS) 

Bemærk: Organisation Registration System fungerer bedst i Chrome og Firefox.

Disse dokumenter skal du uploade i Participant Portal:

Du skal vælge den "legal entity form", som passer til jeres organisations profil:

Hvis du er en kommunal institution, skal du vælge 'local public body', når du registrerer din organisationstype for ikke at få reduceret tilskuddet.

Ansøger du derimod på vegne af en regional eller national myndighed, skal du vælge ’national or regional public body', når du skal registrere din organisationstype. Hvis du er i tvivl om din status, er du velkommen til at kontakte Ungdomsteamet i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

4. Hjælpeværktøjer til din ansøgning

Disse dokumenter kan være relevante at orientere sig i, inden du skriver din ansøgning:

5. Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Alle data, som indtastes i ansøgningsskemaerne, bliver opbevaret i en særlig database:

Husk, at din institution skal have et EU Login, før du kan udfylde ansøgningsskemaet (se trin 2).

6. Ansøgningsskemaer

Du finder ansøgningsskemaerne her:

Skemaerne fungerer bedst i Google Chrome og dårligst i Safari.

Du skal have et EU Login for at kunne søge. Se punkt 2.

I selve ansøgningsskemaet finder du Declaration of Honour (påkrævet alle projektansøgninger), et aktivitetsprogram (timetable), som du downloader og vedhæfter. Bemærk, at partnerskabsaftale (Mandate) ikke er påkrævet for Det Europæiske Solidaritetskorps, da alle ansøgninger er ’mono-beneficiary’ (se programguide 2020, s. 80-81).

Information om klagevejledning
Senest opdateret 18. marts 2020