Gå til indhold

Tillæg til deltagere med færre muligheder

Studerende og ansatte med færre muligheder, der rejser ud med mobilitetsprojekter under Erasmus+ for videregående uddannelser, har mulighed for at få ekstra støtte.

Der findes to forskellige muligheder for støtte til deltagere med færre muligheder; et fast tillæg, som studerende kan få, hvis de opfylder nogle særlige kriterier, og et inklusionstilskud til studerende og ansatte, der har ekstra udgifter på grund af særlige udfordringer. 

Tillæg til studerende med færre muligheder

Tillægget på 250 euro pr. måned for langtidsmobilitet og for korttidsmobilitet 100 € for 5 – 14 dage og 150 € for 13 – 30 dage sagsbehandles på den enkelte videregående uddannelsesinstitution.

Til og med det akademiske år 2022/23 er kriterierne for at modtage tillægget, at den studerende har børn (forældretillæg). Fra det akademiske år 2023/24 vil en række nye kriterier træde i kraft for alle projekter. Se kriterier og vejledning nedenfor.

I nedenstående vejledning findes information om procedurerne. Skabelonen til ansøgning om tillæg til studerende med færre muligheder kan institutionen vælge at anvende. Både vejledning og skabelon findes i engelsk version.

Vejledninger til forældretillæg

Vejledninger til tillæg for studerende med færre muligheder gældende fra det akademiske år 2023/24

  • Kriterier for at modtage tillæg for studerende med færre muligheder
  • Vejledning til administration af tillæg for studerende med færre muligheder
  • Criteria for fewer opportunities top-up
  • Guidelines for administration of fewer opportunities top-up

Inklusionstilskud til deltagere med færre muligheder

Studerende og ansatte, der har ekstra udgifter i forbindelse med deltagelse i mobilitetsaktiviteter på grund af deres fysiske eller psykiske helbredstilstand, kan søge om at få dækket de konkrete udgifter. Deltagernes hjemmeinstitution skal søge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om godkendelse på vegne af deltageren.

Inklusionstilskud til institutioner

For hver deltager, der modtager inklusionstilskud til deltagere med færre muligheder, modtager hjemmeinstitutionen 100 €.

Afsendere