Gå til indhold

Byhøjskolen i Aarhus retter blikket mod Europa

En ansøgning om et jobshadowing-projekt med en kunstskole i Barcelona har været med til at løfte internationaliseringsplanerne på Byhøjskolen i Aarhus.
Kontakt
Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk

De faglige ambitioner er store på Byhøjskolen i Aarhus. Daghøjskolen rummer henholdsvis både kunst-, musik- og fotografiskole, og selvom der ikke er tale om en formaliseret uddannelse, arbejdes der intenst med de tre kunstområder.

Hvert år optages cirka 160 elever på skolen. Langt de fleste af dem bruger opholdet på skolen til at få en afklaring af, hvad det vil sige at lave kunst, tage billeder eller spille musik på fuld tid og samtidig blive klogere på, hvor langt talentet og motivationen rækker i forhold til en fremtidig professionel kunstnerisk karriere.

Undervisningen forestås primært af akademi- og konservatorieuddannede lærere, heriblandt udenlandske gæstelærere, der giver daghøjskolen et internationalt islæt. Og netop det internationale er noget, man vil gøre meget mere ud af, siger Byhøjskolens leder Stine Snede Villumsen:

”Vi vil gerne styrke vores internationale udsyn, for vi sender mange elever herfra til akademier i for eksempel Amsterdam, Bergen, Tromsø, Malmø, Stockholm, London eller Glasgow. Potentielt kan de få hele verden som arbejdsplads, og selvom de bliver i Danmark, vil de skulle arbejde med folk fra hele verden. Det skal vi som skole ruste dem til, og samtidig er det vores pligt som skole at vide, hvilke tendenser der er indenfor vores fag,” siger hun.

Byhøjskolen

Søger samarbejde med internationale skoler

Det er de tanker, der er baggrund for skolens første succesfulde ansøgning til et Erasmus+-projekt, der sendte tre af skolens undervisere til kunstskolen Metáfora i Barcelona, hvor de i en uge fulgte deres kollegers undervisning.

”Metáfora er en skole, som vi tror, at vi kan lære meget af i forhold til at blive mere internationalt orienterede. Det er en skole med elever og undervisere fra hele Europa og en skole med en målgruppe, der aldersmæssigt ligner de elever, der går på Byhøjskolen,” siger Stine Snede Villumsen.

”Vores ambition var på kort sigt at få indsigt i nogle andre undervisningsmetoder inden for de samme fag, som vi beskæftiger os med og et indblik i, hvordan man afvikler undervisning i et internationalt miljø. Og samtidig ville vi få et samarbejde med en skole, som kunne være interessant for Byhøjskolens elever og således være bedre kvalificerede til at vejlede vores elever i den ene eller anden retning,” siger hun.

Byhøjskolen

De tre lærere, Jan Sander Julie Stavad og Daniel van der Noon, der alle er tilknyttet Byhøjskolen som undervisere i henholdsvis maleri, skulptur og tegning, er kommet hjem fra deres ophold i Barcelona, og opholdet svarede fuldt ud til forventningerne. De deltog i undervisningen og stillede sig til rådighed for de udenlandske studerendes spørgsmål.  De fik indblik i andre metoder til at arbejde med kunstinteresserede unge, ligesom de rent fysisk så andre måder at indrette lokaler på til kunstundervisning. Og efter endt arbejdsdag var der rig mulighed for at få et indtryk af den lokale kunstscene ved ferniseringer og udstillinger.

”Først og fremmest har de fået ny inspiration, men næsten lige så vigtigt er, at de har fået mulighed for at reflektere over deres egen praksis - både i mødet med underviserne fra Metáfora og i lige så høj grad i samtalerne og de fælles refleksioner med de medrejsende kolleger. Til daglig er underviseren jo ret alene med sin undervisning, og derfor er det spændende at få lejlighed til at sammenligne den med, hvordan det fungerer andre steder med samme fag og samme målgruppe. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man skal lave sin praksis om, men det er meget givende at blive bevist om, hvad det er, man selv gør,” siger Stine Snede Villumsen, der fortæller, at de tre læreres inspiration og tanker fra opholdet i Barcelona er blevet videreformidlet ved oplæg for skolens lærere ved fællesarrangementer, ligesom der har været arbejdet med, hvordan de nye kompetencer kan implementeres i Byhøjskolens hverdag.

Ansøgning førte til strategi

Arbejdet med ansøgningen til Erasmus medførte, at Byhøjskolen samtidig fik nedfældet sin første internationaliseringsstrategi, der både skal være med til at gøre skolen til et muligt valg for unge fra hele Europa og i endnu højere grad få skolens danske elever til at fortsætte deres uddannelse på udenlandske institutioner. Byhøjskolen vil blandt andet fremme det internationale perspektiv i skolens undervisning, hverdag og elevernes fremtidsplaner. Skolen har allerede halvårlige studieture og turneer til europæiske storbyer – for eksempel Berlin og Hamborg – for alle elever, men tanken er at indgå i mere faste partnerskaber med udenlandske institutioner, hvilket samarbejdet med Metáfora i Barcelona kunne være det første skridt hen imod.

”Vi vil meget gerne etablere samarbejder med europæiske skoler, der underviser unge og voksne inden for kunst, fotografi og musik, så vi får erfaring med, hvordan undervisningen foregår i andre lande. Samtidig vil vi gerne indgå i faglige netværk med undervisere, som beskæftiger sig med den samme målgruppe som os, så vi løbende kan sparre og kompetenceudvikle. Og i forlængelse af det vil vi give vores undervisere mulighed for at besøge skoler, som arbejder med kreative unge og som har en international profil – fortrinsvis ved direkte udveksling i form af jobshadowing, som i vores projekt med Metáfora. Og naturligvis tager vi meget gerne imod udenlandske undervisere på samme vilkår her på skolen,” siger Stine Snede Villumsen.

Derfor kan man se frem til flere Erasmus+-ansøgninger fra Byhøjskolen i fremtiden:

Vi har i den grad fået blod på tanden, og vi vil helt sikkert forsøge at komme med i flere projekter i fremtiden, og gerne i større projekter som også involverer eleverne,” siger Stine Snede Villumsen, der dog må indrømme, at hun har følt sig noget udfordret i ansøgningsprocessen til det foreliggende projekt.

”Det er lidt af et arbejde at sætte sig ind i, hvordan ansøgningspapirerne skal udfyldes. Men jeg har deltaget i flere møder og kurser, der har hjulpet mig, og jeg føler, at Erasmus-kontoret har holdt mig godt i hånden undervejs - jeg har endnu ikke oplevet nogen svare, at det var dæleme dumt spurgt. Derfor synes jeg ikke, at nogen skal føle sig afskrækket på forhånd. Selv kunne jeg godt have lyst til at hjælpe andre små steder som vores, for det giver så meget at gå i gang med sådan en ansøgning. Så kom endelig i gang, og tag imod al den hjælp, I kan få,” slutter Stine Snede Villumsen.

Om projektet

Projektet ’Jobshadowing på Metáfora Studio Arts i Barcelona’ sendte tre erfarne lærere fra Byhøjskolen i Aarhus til Barcelona for at indgå i dialog og sparring med underviserne på Metáfora. Projektet skal er en indledning til kommende udvekslinger og samarbejder med kunstskoler i Europa.

Senest opdateret 10. februar 2022