Artikler

Fælles træneruddannelse til Europas cirkusfolk
Cirkus Tværs er den danske partner i et nyskabende projekt, der på tværs af 10 lande har skabt den første europæiske cirkustræner-uddannelse. Det styrker cirkuskunsten og giver mulighed for uddannelse til unge, der ikke alle trives med at sidde stille på skolebænken.
De folkeoplysende foreninger inviterer flygtningene indenfor
Hvad mangler den danske flygtningedebat? En humanistisk stemme og en fremstrakt hånd, som åbner døren til danskernes ’dagligstue’ – vores foreningsliv – på vid gab for flygtningene. Det mener Dansk Folkeoplysnings Samråd, som har iværksat det landsdækkende initiativ ’Folkeoplysning for Flygtninge’.
Konference om voksenlæring stillede skarpt på spørgsmålet om, hvad den danske sektor for voksenlæring kan lære af Europa, og hvad Europa kan lære af os
Der blev lyttet, diskuteret, stillet spørgsmål, grinet og udvekslet mailadresser, da cirka 100 engagerede aktører fra hele den danske sektor for voksenuddannelse den 20. november 2015 deltog i konferencen ’Dansk Voksenlæring – hvad kan vi lære af Europa, og hvad kan Europa lære af os’.
"Den bedste efteruddannelse ’ombygger’ vores erfaringer"
Opskriften på god efteruddannelse afhænger af, hvad formålet er med læringen. Men en sikker succesingrediens er, når uddannelsen fungerer som en tur et spejlkabinet: Vi får nye spejlbilleder af og vinkler på de erfaringer, vi havde i forvejen. Det mener professor Henning Salling Olesen.
Økonom: Erhvervsrettet efteruddannelse er en dårlig forretning for samfundet
Set med økonomiske briller er en stor del af voksenuddannelsessystemet en dårlig forretning. Det siger lektor Lars Skipper fra Aarhus Universitet. Skal ufaglærte klædes på til arbejdsmarkedet, så det giver samfundsøkonomisk gevinst, bør vi sætte ind langt tidligere, mener han.
VUC-lærere kæmper med inklusionsopgaven
"Nogen gange går det godt, andre gange skidt”. Cirka sådan kan det lyde, når VUC-lærere reflekterer over, hvordan de håndterer udfordringerne i klasseværelset.
VEU-systemet har tre store udfordringer
Selv om danskere er blandt de flittigste i verden til at uddanne sig i voksenlivet, har voksen- og efteruddannelsessystemet i Danmark flere store udfordringer, som vi bør forholde os til, hvis VEU-indsatsen skal fremtidssikres. Det mener chefkonsulent hos EVA Michael Andersen.
Europæisk samarbejde giver saltvandsindsprøjtning til voksenuddannelser
Har vi i Danmark opfundet den dybe tallerken, når det gælder voksenuddannelse og folkeoplysning? Eller skal vi rykke frem i stolen og ud over landegrænserne – for at lære af de andre EU-lande? Disse spørgsmål var omdrejningspunktet i et panel med tre praktikere og en forsker på konference i Kbh.
Videobaseret undervisning som didaktisk redskab
VUC Storstrøm er i forvejen førende inden for videobaseret læring. Med konceptet ’Global Classroom’ udvider VUC Storstrøm klasseværelsets læringsrum til at omfatte de studerendes egne stuer, og det kan give flere unge en uddannelse.
Grundtvig Partnerskaber: Ikke det samme at være ordblind i Tyrkiet som i Danmark
En kunstdyst på nettet, inspiration fra Royal Air Force og fem partnere fra fire forskellige lande med hver deres håndtering af ordblinde. For læsekonsulent Anne Mette Bruun Poulsen, CSU-Slagelse, var der både inspiration og gode kontakter at hente i det 2-årige europæiske partnerskab Dys-Art.
Er du 50? Og har du en iværksætter i maven?
Fordi man er rundet de 50 år, er det ikke ensbetydende med, at idéerne og energien har forladt en. Det var udgangspunktet i det nordisk-baltiske projekt ”Entrepreneurship 50+”. Projektet har fået tilskud fra Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus Voksen.
Tosproget, ordblind – eller begge dele?
På en international ordblindekonference arrangeret af Tietgen KompetenceCenter mødtes dysleksi-eksperter fra 17 forskellige lande for at sætte fokus på gruppen af tosprogede ordblinde og den danske screeningstest DOT. Det blev en succes, der nu fortsætter i et toårigt partnerskab.
Fællesnordisk samarbejde om bedre validering
Når en ufaglært arbejdsmand skal videre i uddannelse og job, kan han få papir på de realkompetencer, han har erhvervet sig på byggepladsen. Det kræver, at medarbejdere har de rette kompetencer. Med Nordplus Voksen projekt kortlægges kompetenceprofiler og -behov i valideringssystemet for første gang.
Vejen til demokrati er brolagt med it-kurser
Millioner af voksne i Norden har svært ved at bruge en computer til hverdagsting. Det er et demokratisk problem, mener partnerne i Nordplus-projektet ’Inkludera Flera’. Projektet vil derfor inspirere til, hvordan digitaliseringen kan rykke fra det politiske system og ud blandt borgerne.
Lad os sætte skub på ældres læring
Hvordan kan forskellige aktører inden for livslang læring samarbejde til gavn for seniorer og samfund? Det er omdrejningspunktet for projektet ’Late Life Learning’, hvor kommuner, biblioteker og voksenuddannelser i Sverige, Estland, Letland og Litauen har udvekslet viden og inspiration.
Grønlandsk tigerspring for ordblinde elever
En faglærer på den tekniske skole i Sisimiut har udviklet eksamensmateriale til iPad, så ordblinde og læsesvage kan gennemføre svendeprøve på linje med alle andre. Inspirationen kommer fra samarbejdspartnerne i Nordplus Voksen projektet Ord i Nord.
Baltere skal regne sig frem til bedre velfærd
For at bidrage til en bæredygtig udvikling må borgerne have de nødvendige matematiske færdigheder. Det mener de tre undervisere og ildsjæle bag et vellykket Nordplus Voksen-projekt på tværs af Estland, Letland og Litauen.
Indblik i de spanske voksenunderviseres forhold
Til demonstration mod forholdene for de spanske lærere og argentinsk tango med kursisterne – det var bare nogle af de erfaringer, VUC-underviser Lærke Weng Jensen kunne tage med sig hjem efter et 11 dages job-shadowing i Barcelona på et EU-støttet Grundtvig Besøg- og udvekslingsophold.
Grundtvig: Senior gadgets og et styrket netværk
Hvordan kan de ældre få et godt kendskab til brug af mobiltelefoner og tablets? Og hvad betyder dette for deres livskvalitet og forholdet til den yngre generation? Disse spørgsmål var bl.a. i fokus, da Roskilde Bibliotekerne deltog i Grundtvig-læringspartnerskabet ”We are family?” med Tyskland, Østr
Farvel fængsel – goddag samfund
”The Inmates Social Inclusion Project” klæder de indsatte i Statsfængslet ved Horserød bedre på til at møde samfundet igen. Her fortæller uddannelsesvejleder og projektkoordinator Gitte Lumholdt om inklusionsprojektet, der også tæller partnere i Polen, Ungarn og Italien.
Viden udefra professionaliserer undervisningen
En målrettet satsning på efteruddannelse af undervisere via udlandsophold er en succesopskrift for foreningen Permakultur Danmark. Resultaterne er bedre kurser, og at foreningen nu kan sende sin viden om blandt andet bæredygtige dyrkningsmetoder videre til andre lande i Europa.
Europa giver inspiration til nye metoder til inklusion af flygtninge
Når verden ændrer sig, gælder det om at være på forkant. HF & VUC FYN opfordrer medarbejderne til at rejse ud for at blive klædt bedre på til at fastholde institutionens mange kursister med anden etnisk baggrund end dansk.
Europæisk uddannelsessamarbejde kræver vedholdende toplederfokus
Det gavner både elever, medarbejdere, institution og samfund at deltage i europæisk uddannelsessamarbejde. Og toplederfokus at komme i gang og fastholde fokus. Det vurderer Peter Vestergaard, forstander på HF & VUC Fyn. Læs interview her:
Sprogsamarbejde fusionerer det bedste fra alle verdener
At flere voksne europæere bliver bedre til sprog. Det er målet med en ny type sproglæring, udviklet i fællesskab af undervisere og forskere i sprog på tværs af Europa.
Europæisk samarbejde styrker voksenuddannelsessektoren
VUC Storstrøm har i over 20 år arbejdet med at give sine uddannelser internationalt udsyn. Men hvorfor er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde? Og hvordan kommer din institution bedst muligt i gang? Kristian Madsen fra VUC Storstrøm giver svar.
Undervisere henter viden fra Skotland og Italien: Fra økolandsby til læringscenter
Hvad gør en lille medlemsorganisation, som vil kvalitetssikre og professionalisere sine undervisningsaktiviteter og lære af de dygtigste inden for sit felt? Landsforeningen for Økosamfund sender for tredje år i træk undervisere på efteruddannelse i bl.a. Skotland og Italien med tilskud fra Erasmus+.
Er du 50? Og har du en iværksætter i maven?
Fordi man er rundet de 50 år, er det ikke ensbetydende med, at idéerne og energien har forladt en. Det var udgangspunktet i det nordisk-baltiske projekt ”Entrepreneurship 50+”. Projektet har fået tilskud fra Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus Voksen.
Tosproget, ordblind – eller begge dele?
På en international ordblindekonference arrangeret af Tietgen KompetenceCenter mødtes dysleksi-eksperter fra 17 forskellige lande for at sætte fokus på gruppen af tosprogede ordblinde og den danske screeningstest DOT. Det blev en succes, der nu fortsætter i et toårigt partnerskab.
Kig ud i verden med Erasmus+ og Nordplus
'Selvom Grundtvig er født her, er vi ikke verdensmestre i folkeoplysning. Fjern skyklapperne, og kig ud i verden. Der er meget, vi kan lære'. Dansk Folkeoplysnings Samråd deltager i både Erasmus+ og Nordplus-projekter, og formand Per Paludan Hansen fortæller hvorfor.
Video virker i undervisningen
Man skal ikke være for forelsket i sine egne løsninger – der er meget at lære ved at lytte, når man samarbejder internationalt. VUC Storstrøm er blevet endnu bedre til at bruge video i deres undervisning efter at have samarbejdet europæisk.
Find arbejdstagerrettigheder på telefonen
Det Erasmus+ strategiske partnerskab Sowing the Seeds for the Digital Agricultural Worker vil hjælpe ufaglærte landbrugsarbejdere med viden om arbejdstagerrettigheder. For manglende viden betyder ofte ringere vilkår.
Danske hospicer søger inspiration i Storbritannien
Hospicetanken i sin moderne form er fostret i Storbritannien. Derfor drog repræsentanter fra den danske hospiceverden af sted for at hente inspiration til, hvordan den kan udvikle sine tilbud til patienter og pårørende i fremtiden.
Byhøjskolen i Aarhus retter blikket mod Europa
En ansøgning om et jobshadowing-projekt med en kunstskole i Barcelona har været med til at løfte internationaliseringsplanerne på Byhøjskolen i Aarhus.
Fra sprogskole til kulturambassadør
Hvis en sprogskole ikke skulle arbejde internationalt, hvem skulle så? Studieskolen i København bruger Erasmus+-mobiliteter til at styrke skolens strategiske udvikling.