Gå til indhold

Indblik i de spanske voksenunderviseres forhold

Til demonstration mod forholdene for de spanske lærere og argentinsk tango med kursisterne – det var bare nogle af de erfaringer, VUC-underviser Lærke Weng Jensen kunne tage med sig hjem efter et 11 dages job-shadowing i Barcelona på et EU-støttet Grundtvig Besøg- og udvekslingsophold.

”Det var faktisk en spansk kvinde, jeg er mentor for via KVINFOs Mentor-ordning, der gjorde mig opmærksom på de EU-støttede programmer. Hun var selv på et Comenius-ophold som gæstelærer, og jeg fandt så ud af, at Grundtvig-programmet støtter voksenuddannelse,” fortæller Lærke Weng Jensen, der underviser i dansk og samfundsfag på HF og VUC  Nordsjælland. Her har hun med såkaldt ”tunge” kursister at gøre, hvor flere af dem har været ude i en kriminel løbebane, været kortvarigt hjemløse, har diagnoser og tager medicin.

”På mit pædagogikum oplevede jeg, at den teori jeg blev præsenteret for, lå langt fra min hverdag. Der var mange teoritekster om småbørns udvikling, og det var ikke anvendelsesorienteret mod mit område. Desuden blev vi ikke sat ind i andre landes praksisser, hvilket jeg ser som en mangel,” fortæller Lærke, der derfor begyndte at undersøge muligheden for et Grundtvig Besøg- og udvekslingsophold, efter hendes spanske mentee havde nævnt det for hende.

Grundigt forarbejde

At det ikke var lige til at finde en egnet voksenuddannelses-organisation kom lidt bag på Lærke, der korresponderede med 60 skoler i fem lande og fik svar fra to, heraf en VUC-lignende organisation i Barcelona med rødder i fagbevægelsen, som gerne ville have hende på besøg i et job-shadowing-ophold.

”Det er en god erfaring til en anden gang – nu ved jeg lidt om sagsbehandlingen,” siger Lærke, der hurtigt opdagede en forskel på undervisningen i Danmark og Barcelona.”Dernede er de selvstuderende, det vil sige, at lærerne holdt 2 gange 60 minutters lektion, og dernæst kunne kursisterne stille spørgsmål. Det betød, at jeg ikke kunne rette fokus på disciplin, kultur, tiltaler, samarbejde eller lektier, for det hele var meget fast tilrettelagt,” siger Lærke, der til gengæld fik et godt indblik i spanske læreres forhold.

Demonstration for lærerforholdene 

”Jeg havde et rigtig fint samarbejde med de tre spanske undervisere, og jeg holder stadig kontakt via LinkedIn med en af dem. De tog mig med til en demonstration mod de dårlige forhold, der hersker for lærerne, og i det hele taget var opholdet enormt givtigt set ud fra min samfundslærer-synsvinkel. Jeg blev også inviteret med til argentinsk tango af kursisterne, og boede privat hos en familie, jeg ikke kendte, hvilket gav mig et fint kendskab til den spanske livsstil,” fortæller Lærke.
   
”I timerne observerede jeg og spekulerede f.eks. over, hvor deres pc'er og mobiler var, men det bruger de ikke i timerne. De har en del flere udfordringer end vores danske kursister. Eksempelvis får de ikke penge for at gå på uddannelsen, som vores gør. Det er interessant at tænke over i et kriseramt land som Spanien, hvor der hersker stor arbejdsløshed – hvordan de klarer økonomien, når de også skal studere?”, funderer Lærke.

Måske man skulle prøve en fransk elite-skole

I det hele taget kunne Lærke rapportere til sin chef, at de danske forhold er ret privilegerede. Både hvad angår undervisning, forhold og materialer. Det var ikke noget, der kom bag på den erfarne underviser, men nu havde hun selv fået syn for sagen. Og hun er helt klar til at drage af sted igen og få flere indtryk og erfaringer med fra andre landes voksenundervisnings-organisationer og -skoler.

”Det kunne være spændende at være i et job-shadowing-ophold på en fransk elite-skole, der pacer deres elever og kigge på hvilke krav, de stiller dem. Det er jeg sikker på, også ville være en tankevækkende oplevelse.”/

Sådan får du tilskud til efteruddannelse

Erasmus+ yder tilskud til ophold som Lærke Weng Jensens gennem Erasmus+:Grundtvig - Efteruddannelse og undervisningsophold.

Under den ordning kan voksenuddannelsesorganisationer få tilskud til at sende deres medarbejdere ud i Europa på fx. job-shadowing, kurser, konferencer eller undervisningsophold. Organisationen søger ikke om tilskud til den enkelte medarbejder, men derimod om et større samlet efteruddannelsesprojekt, der strækker sig over 1 eller 2 år og involvere flere medarbejdere.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024