Gå til indhold

Grønlandsk tigerspring for ordblinde elever

En faglærer på den tekniske skole i Sisimiut har udviklet eksamensmateriale til iPad, så ordblinde og læsesvage kan gennemføre svendeprøve på linje med alle andre. Inspirationen kommer fra samarbejdspartnerne i Nordplus Voksen projektet Ord i Nord.

Da Krister Støvlbæk fra Sisimiut gik til teoriprøve som tømrer, foregik det med iPad og headset. Hans faglærer Vittus Karlsen på den tekniske skole havde indtalt eksamensmaterialet og demonstreret opgavens formål på video. Så kunne Krister Støvlbæk, der er ordblind, gå til svendeprøve på linje med alle andre. Han bestod alle prøverne og blev tømrersvend i 2014.

Fik ideen fra Ord i Nord

”Allerede på det første møde fik jeg tips fra de andre nordiske partnere om gode programmer og applikationer. Det banede vejen for, at jeg kunne udvikle et værktøj specielt designet til vores læsesvage og ordblinde elever på erhvervsuddannelserne. Ord i Nord gav mig nye kræfter og idéer, så jeg kan nå mit mål om at hjælpe elever med vanskeligheder”, siger Vittus Karlsen.

Får fat i ny elevgruppe

IPad-projektet er et tigerspring i kampen for et højere uddannelsesniveau i Grønland, fortæller John Plambek, uddannelseschef på den tekniske skole i Sisimiut, der er grønlandsk projektpartner.

”Når grønlandske elever falder fra på uddannelserne, skyldes det tit både sproglige og kulturelle barrierer. Undervisningsmaterialet er ofte på dansk, og vi har svært ved at skaffe dobbeltsprogede lærere. Kulturelt har vi en særlig oplæringskultur. De unge lærer fra de gamle, og de får ikke bare fortalt eller læser sig til tingene – de får dem vist. Det kommer der meget dygtige håndværkere ud af, men i et moderne samfund er det ikke nok at kunne tingene. Man skal have papir på det. Her har projektet vist sig at favne en elevgruppe, der ellers ville have trange kår”, siger John Plambek.

Styrker eleven både fagligt og socialt

For Vittus Karlsen har et vigtigt mål været, at værktøjet skulle styrke eleverne fagligt - og socialt:

”Som ordblind føler du dig i forvejen speciel. Så nytter det ikke under eksamen at sidde med en oplæser eller tolk i et rum uden for klassen. Med iPad og headset sidder eleven midt i klassen uden at forstyrre de andre”, siger Vittus Karlsen, der har brugt sin egen pc til at lave videoerne, som han efterfølgende har testet på læsesvage elever, før han lagde dem på iPad.

Alle må bruge værktøjet

Den tekniske skole håber at kunne udvikle flere digitale værktøjer, så endnu flere grønlændere gennemfører en uddannelse. Vittus Karlsen har fortalt om iPad-metoden på andre uddannelsesinstitutioner, bl.a. den tekniske skole i Nuuk.

”Gennem Ord i Nord har jeg selv fået viden om gode applikationer, der ligger gratis på nettet. Dygtige og hjælpsomme folk har af et godt hjerte lagt værktøjerne ud. Den gestus vil jeg gerne føre videre, så mange flere ordblinde kan få hjælp”, siger Vittus Karlsen, som derfor har lagt en demonstrationsvideo på YouTube – videoen kan ses ved at søge på Vittus Karlsen. 

Tak fra uventet kant

Historien om iPad-projektet er nået til de grønlandske medier og politikere. Størst indtryk gjorde det dog på Vittus Karlsen, da han en aften blev ringet op på sin private telefon. Historien var også nået til en ældre fanger i den fjerne, nordlige bygd Siorapaluk. Han havde i en sen alder opdaget, at hans vanskeligheder i skolen sandsynligvis skyldtes ordblindhed, som aldrig var blevet konstateret. Nu ville den ældre fanger personligt takke Vittus Karlsen.

”Jeg blev stolt og rørt helt ind i hjertet. Han ringede for at vise sin taknemmelighed over, at unge grønlændere får den mulighed, han aldrig selv har haft”.

Om projekt ”Ord i Nord”

• Med tilskud fra Nordplus Voksen samarbejder projektpartnerne fra august 2013 til juli 2015 om at udveksle erfaringer og inspiration til pædagogiske løsninger i undervisningen af borgere med læse- og skrivevanskeligheder.

• Partnerne er fra Island Viska, fra Norge Fleksibel utdanning Norge, fra Grønland Grønlands tekniske skole, fra Sverige VIADIDAKT samt fra Danmark FO-Aarhus, som er koordinerende partner.

• Projektet bygger især på netværksmøder. Der har været afholdt fem møder á to dage – et i hvert land. På projektmøderne har ’værtspartneren’ stået for den teoretiske del. Der har også været studiebesøg, foredrag, rundbordssamtaler og workshops.

• Hver partner bidrager med et tema: Island med et hurtiglæsningssystem, Norge med IKT-værktøjer til bl.a. svagsynede, Danmark med forskning i IT-barrierer, Grønland med screeningsmetoder til ordblinde og Sverige med støtte til læse- og skrivesvage elever.

• Evalueringer fra netværksmøder sammenfattes i en afsluttende rapport, der distribueres til landenes Nordplus-kontorer. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019