Gå til indhold

Videobaseret undervisning som didaktisk redskab

VUC Storstrøm er i forvejen førende inden for videobaseret læring. Med konceptet ’Global Classroom’ udvider VUC Storstrøm klasseværelsets læringsrum til at omfatte de studerendes egne stuer, og det kan give flere unge en uddannelse.

Når HF-lærer Sidsel Pedersen underviser, underviser hun flere studerende, end de der befinder sig sammen med hende i klasselokalet i Nykøbing Sjælland. Et sted i Gedser logger en studerende med brækket ben sig nemlig på VUC Storstrøms netværk i samme sekund, lektionen starter. En anden klassekammerat, der lider af angst, har ligeledes valgt at følge undervisningen i sin egen stue. Og endnu et par studerende møder virtuelt op til dagens lektion, for de har syge børn eller har sovet over sig.

VUC Storstrøm har udviklet undervisningskonceptet ’Global Classroom’, som betyder, at de studerende selv kan vælge, om de vil møde op i klasseværelset, eller om klasseværelset skal komme til dem. Det sker via tekniske løsninger og en særlig tilrettelagt undervisningsform, der gør, at undervisningen omfatter hele klassen, uanset hvor de studerende befinder sig.

”Vi er de eneste i verden, der arbejder med videobaseret læring på den måde, som vi gør med Global Classroom. Vi samarbejder med partnere i USA, Europa og Asien og holder derfor fingeren på pulsen inden for feltet, og vi må konstatere, at det fortsat kun er os, der arbejder med at omdefinere eller udvide klasseværelsesbegrebet til et læringsrumsbegreb, hvor deltagerne kan være fysisk adskilt fra hinanden,” siger Kristian Madsen, projektchef i VUC Storstrøm.

Har udviklet egen læringsplatform

VUC Storstrøm har ca. 5000 studerende fordelt på afdelinger i syv byer på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn og begyndte allerede i 2008 at arbejde med parallelundervisning, hvor klasselokaler med mange kilometers afstand bliver koblet sammen via et videokonferencesystem. Det kan både være klasseværelser i f.eks. Nykøbing og Nakskov eller i Maribo og Manchester i England.

På den baggrund tog VUC Storstrøm skridtet videre med indførsel af en ny læringsplatform, der blev udviklet med tilskud fra EU’s Socialfond og i samarbejde med Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland Falster - og som muliggør, at op til 90 enheder kan interagere sammen. Og siden 2013 har halvdelen af VUC Storstrøms HF-klasser været ’Global Classroom-klasser’.

”Erfaringerne er rigtig gode. Vi evaluerer løbende på undervisningskonceptet, og forskere fra Aalborg Universitet har fulgt projektet. Derfor ved vi, at de studerendes faglige udbytte er godt, og at de er glade for den fleksibilitet, de får med konceptet. Global Classroom betyder, at vi som uddannelsesinstitution kan udbyde undervisning, f.eks. højniveau- og tilvalgsfag, i områder, hvor der ellers ikke ville være økonomi til det, og at flere studerende har mulighed for at følge undervisningen og gennemføre en uddannelse. Det gælder især de studerende, der har særlige behov, fordi de f.eks. er enlige forældre eller har psykiske udfordringer,” siger Kristian Madsen.

Kunsten at lave undervisning af høj kvalitet

”Global Classroom kræver meget af underviserne, fordi de skal undervise på en anden måde. Derfor er det vigtigt, at selve teknikken ikke er svær for underviserne at bruge. Global Classroom er skabt med et stærkt pædagogisk og didaktisk fokus og i tæt samarbejde mellem undervisere, ledelse og it-stab. Gennem udvikling og erfaringsopsamling er det lykkedes os at finde frem til et undervisningskoncept, der giver læring for de studerende. Det er dét, der er kunsten – at sikre, at videobaseret undervisning er undervisning af høj kvalitet.,” siger Kristian Madsen.

Lærer Sidsel Pedersen underviser i historie og religion og har lang erfaring med undervisningskonceptet:

”For den del af klassen, der er fysisk tilstede, gør det ikke den store forskel, at vi laver Global Classroom. For mig som underviser er der selvfølgelig nogle hensyn at tage, så det giver mening for alle. Men her på stedet kender vi til computerprogrammer, der kan løse udfordringerne. Via computeren kan de studerende, der sidder derhjemme, deltage på lige fod med de andre. Når vi har en dialog i klassen, kommer deres spørgsmål eller svar op på vores elektroniske tavle. Og flere studerende kan tegne og skrive på den samme planche, selvom de fysisk er adskilt. Forleden lavede de studerende rollespil i forbindelse med undervisningen i katolicisme, som blev optaget og sat sammen til en film, og her er den fysiske afstand ikke en forhindring, ” siger Sidsel Pedersen.

Udlandet har kig på de globale klasseværelser

Global Classroom betyder, at man som uddannelsesinstitution kan udbyde uddannelse i tyndt befolkede områder og over store afstande. Studerende, der ellers ikke ville deltage i eller gennemføre en uddannelse, kan gøre det alligevel, og konceptet kan give mere uddannelse for pengene. Det er nogle kvaliteter, som udlandet har fået øjnene op for.

I 2013 fik VUC Storstrøm sølvmedalje i ’United States Distance Learning Award’ for udvikling og implementering af ’Global Classroom – som den første ikke-amerikanske deltager nogensinde. VUC Storstrøm har også indgået samarbejdsaftaler med uddannelser i Vietnam, og i år startede partnerskabsprojektet ’Video Systems in Education’ med støtte fra EU´s uddannelsesprogram Erasmus+, hvor fem europæiske lande frem til 2018 med VUC Storstrøm i spidsen skal bygge videre på Global Classroom-konceptet og sikre udbredelse af videobaseret læring i det europæiske uddannelsessystem.

Vi bliver nødt til at gøre noget nyt

Måske er det netop placeringen i et tyndt befolket område præget af relativ høj arbejdsløshed og lavt uddannelsesniveau, der har ført VUC Storstrøm ind på de teknologiske læringsstier. Også ændret økonomi har spillet ind, fortæller Kristian Madsen. Da VUC’erne overgik fra amterne først til regionerne og siden til staten, mistede VUC Storstrøm nogle økonomiske muligheder, skolen havde før.

”For 10 år siden kunne vi sige til amtet: Der sidder fem mennesker i Stege, der har brug for opkvalificering. De har svært ved at komme til en af vores afdelinger – kan vi sammen gøre noget for dem? I dag er systemet større og mere fjernt, så vi bliver nødt til selv at gøre noget nyt for de borgere, der har brug for uddannelse, og som har svære vilkår af den ene eller anden grund. Samtidig er der sket nedskæringer på området. Det har givet os nogle store udfordringer hernede, hvor behovet for uddannelse og vækst er enormt stort. Vi kunne godt have lænet os tilbage og sagt: Fint, så udbyder vi uddannelse i vores syv afdelinger og så færdig, for det er det, vi har råd til nu, men i stedet har vi altså satset på videobaseret læring – senest i form af Global Classroom,” siger Kristian Madsen.

Erfaringer fra VUC Storstrøm vedr. ’Global Classroom’:

 • De studerende har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ifølge forskere fra Aalborg Universitet, København, der følger projektet, bliver de studerende motiverede og oplever en følelse af frihed, fordi de selv kan tage stilling til, om de vil deltage i klasserummet eller via videokonferencen.
 • Enlige forældre føler mindre pres på lange skoledage og kan give undervisningen mere opmærksomhed, når de kan følge den hjemmefra.
 • En mindre del af de studerende, der er knap så motiverede, vælger at følge hele eller en del af undervisningen hjemmefra – i stedet for slet ikke at deltage.
 • Interaktive medier og materialer virker lige godt for alle, uanset hvor underviseren befinder sig. Studerende i lokalet og på distancen føler sig lige godt behandlet og med lige mulighed for at kommunikere med de medstuderende og underviseren.

Om undervisernes udfordringer:

 • Underviseren bliver det sociale bindeled mellem lokalet/lokalerne og de hjemmesiddende studerende. Underviseren skal derfor gøre en ekstra indsats for at opbygge relationer til studerende uanset deres placering.
 • Undervisningsformen stiller generelt store og nye krav til underviserne, som skal deltage i udviklingen af praksis omkring ’Global Classroom’ og have den fornødne opbakning og tid til samarbejde og planlægning.
 • Undervisningen skal ’sekvenseres’, dvs. hellere korte intensive blokke end lange præsentationer. De interaktive tavler, som også er bundet sammen via netværket, skal anvendes aktivt og gerne af både underviser og studerende i alle lokaler.
 • Læs mere om Global Classroom på VUC Storstrøms hjemmeside

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 06. december 2021