Gå til indhold

Europa giver inspiration til nye metoder til inklusion af flygtninge

Når verden ændrer sig, gælder det om at være på forkant. HF & VUC FYN opfordrer medarbejderne til at rejse ud for at blive klædt bedre på til at fastholde institutionens mange kursister med anden etnisk baggrund end dansk.

Billede: Undervisning HF & VUC Fyn

Med undervisning i ni forskellige byer på Fyn, Langeland og Ærø samt en bred vifte af voksenundervisning er HF & VUC FYN et spejl af det omgivende samfund. Og når stadig flere fynboer har en anden etnisk baggrund end dansk, kan det ses og mærkes i undervisningslokalerne, ligesom det stiller nye krav til undervisere og vejledere.

Det fortæller Mette Gabrielsen, der er studie- og uddannelsesvejleder hos HF & VUC FYN, der har omkring 4000 kursister.

”Vi får flere og flere kursister med anden etnisk baggrund end dansk, og de spænder lige fra unge andengenerationsindvandrere, der er født og opvokset i Danmark, til flygtninge, der for nylig er kommet her til landet fra eksempelvis Syrien. Det er en stor og udfordrende opgave for undervisere og vejledere at inkludere og fastholde disse meget forskellige kursister. Den opgave skal vi som medarbejdere klædes på til, og det er oplagt at bruge udlandsophold som et værktøj til at udvikle vores kompetencer”, siger Mette Gabrielsen.

Didaktiske og interkulturelle kompetencer

HF & VUC FYN har netop fået tilskud fra Erasmus+ til, at 27 medarbejdere i løbet af de næste to år kan komme på udlandsophold i ni forskellige europæiske lande, hvor institutionen i forvejen har gode kontakter, nemlig England, Sverige, Belgien, Holland, Tyskland, Østrig, Spanien, Italien og Grækenland. Medarbejderne kan deltage i kurser, konferencer og studiebesøg.

”Ideen er, at medarbejderne tager ud og mødes med lærere, administrativt personale, ledelse og kursister på andre europæiske skoler, der også arbejder med inklusion og fastholdelse af kursister med anden etnisk baggrund, så vi kan udveksle erfaringer og metoder. Vi vil hente både interkulturel forståelse og nye pædagogiske, didaktiske og vejledningsmæssige kompetencer hjem, som kan komme vores kursister til gavn”, fortæller Mette Gabrielsen.

Flere lande har stor erfaring med at modtage og integrere indvandrere og flygtninge, og derfor vil HF & VUC Fyn gerne lære af dem.

”I England har de en langt større andel af kursister med forskellig etnisk baggrund, end vi har. Og svenskerne er gået anderledes til opgaven med at integrere flygtninge, end vi har gjort i Danmark. Det kan være interessant at lære af dem, fordi det svenske voksenuddannelsessystem ligner det danske meget”, siger Mette Gabrielsen.

Kreativ tænkning fremmer fastholdelse

HF & VUC Fyns kursister med anden etnisk baggrund kommer med meget forskellige forudsætninger, fortæller Mette Gabrielsen. Nogle af kursisterne har kun basal skolegang med fra hjemlandet. Andre, eksempelvis syriske flygtninge, har allerede dele af videregående uddannelser, men er ikke stærke nok i det danske sprog til at komme videre i uddannelsessystemet. Nogle af flygtningene har desuden været ude for traumatiske oplevelser, der gør det svært for dem at modtage ny læring.

”Fælles for disse kursister er, at de kan være bærere af andre kulturelle og sociale normer end deres danske medkursister. Det gør, at vi må tænke kreativt for at få dem til at indgå bedst muligt i undervisningen”, siger Mette Gabrielsen.

Projekt gav mod på mere

Det er gode erfaringer fra et Erasmus+ projekt i 2014-2015, som har givet HF & VUC FYN mod på mere. 23 medarbejdere var dengang på ophold i forskellige lande i Europa for at blive bedre til at fastholde sårbare kursister. Det kan være kursister, som ikke fungerer i det almindelige uddannelsessystem, eller som har helbredsmæssige problemer. Som følge af projektet har flere af underviserne fået input til at ændre pædagogisk praksis og oplever, at det har en positiv effekt i forhold til at fastholde kursisterne.

Mette Gabrielsen var selv blandt dem, der rejste ud, da hun i 2015 deltog i en uges internationalt kursus på Cypern under titlen ’Understand your learners, understand yourself’.

”Det var så givende! Da jeg kom hjem kunne jeg ikke vente med at fortælle kollegerne om, hvad jeg havde lært. Når man er engageret, går det nemt med at få formidlet den nye viden til kollegerne, og det er vigtigt, at det sker”, understreger Mette Gabrielsen, som efter kurset selv fik lyst til at bære stafetten med det internationale arbejde videre. Derfor meldte hun sig som projektleder på det nye uddannelsesprojekt.

”Vores fornemmeste opgave er at fastholde vores kursister og hjælpe dem til at gennemføre et uddannelsesforløb, uanset om de er etnisk danske eller ej. Vi tror på, at projektet kan hjælpe os til at lykkes med dette, så det også vil afspejle sig i vores gennemførselsstatistikker. I givet fald vil flere mennesker med anden etnisk baggrund end dansk jo kunne få uddannelse og job, blive velintegrerede i samfundet og føle, at de hører til her”, siger Mette Gabrielsen.

 

Mette Gabrielsens fem råd til medarbejdermobilitet:

  • Brug de internationale kontakter, I har i forvejen, til at bane vejen for medarbejdermobilitet.
  • Benyt EPALE (europæisk onlineplatform for fagfolk inden for voksenundervisning og folkeoplysning) til at søge inspiration til mobilitets- og samarbejdspartnere: http://ec.europa.eu/epale/da
  • Frivillighedens princip er godt. Medarbejderne ved, hvilke kompetencer de har brug for.
  • Lysten til at lære nyt og rejse ud er den bedste motivation og giver mod på det benarbejde, der også skal lægges i projektet.
  • Husk at medarbejdere, der har været ude, får delt deres nye viden med kolleger. Det er en forudsætning for succes med mobilitet.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024