Gå til indhold

Find arbejdstagerrettigheder på telefonen

Det Erasmus+ strategiske partnerskab Sowing the Seeds for the Digital Agricultural Worker vil hjælpe ufaglærte landbrugsarbejdere med viden om arbejdstagerrettigheder. For manglende viden betyder ofte ringere vilkår.

Mere end 120.000 østarbejdere opholder sig i Danmark. Mange af dem har fundet beskæftigelse inden for landbruget, hvor de mangler basal viden om de arbejdstagerrettigheder, der fremstår som en selvfølge for de fleste af deres danske kolleger.

De østeuropæiske arbejdere er som oftest ufaglærte og mangler de digitale kompetencer, der skal til, for at de selv kan søge viden om emner som løn, pensioner, feriebetaling, sundhed og sikkerhedsproblemer. Den manglende viden om rettigheder resulterer ofte i tilsvarende ringe arbejdsvilkår.

Jo mere vi bevæger os ind i det, kan vi se, at vi i egne rækker mangler nogle kompetencer på området.

Det vil projektet Sowing the Seeds for the Digital Agricultural Worker forsøge at rette op på. Projektet har deltagelse af organisationer fra Danmark, Polen, Tyskland og Østrig, heriblandt fagforbundet 3F. Her fortæller uddannelseskonsulent Karin Olsen, at forbundet ofte modtager henvendelser fra udlændinge om, hvilke rettigheder de har som arbejdstagere i Danmark.

”Men den viden, vi kan stille til rådighed for dem, kræver ofte, at man allerede har en forståelse af det land, man befinder sig i, hvad en fagforening er, og hvordan man i det hele taget begår sig i et samfund som det danske, og det har de ikke. Det betyder ofte, at især landbrugsarbejdere havner i et arbejdsmæssigt gråzoneområde uden de rettigheder, vi andre tager for givet”, siger hun.

Om projektet

Sowing the Seeds for Digital Skills for Agricultural Workers er et toårigt Erasmus+ strategisk partnerskab, der løber frem til den 30. september 2019.

Projektet en app, der kan forsyne det store antal landbrugsarbejdere, der rejser rundt i Europa, med viden om emner som løn, pension, feriebetaling, sundhed, sikkerhed og grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

Projektet har modtaget 236.325 euro i tilskud fra Erasmus+.

Fremtiden er digital, også i landbruget

Formålet med projektet, som især retter sig mod polske landbrugsarbejdere over 35 år med manglende digitale færdigheder, er først og fremmest at lave et læringsværktøj i form af en app til smartphones, som både forsyner målgruppen med viden om grundlæggende rettigheder og er med til at udvikle deres digitale færdigheder.

”Opgaven er at gøre app’en så tilgængelig som overhovedet muligt for at tage højde for læse- og skrivevanskeligheder. Vi forsøger selvfølgelig at holde et lavt lixtal, men vi har også nogle dogmer om at være meget visuelle og interaktive, for eksempel ved at opfinde små spil og quizzer, så de ikke bare tilegner sig viden om arbejdstagerrettigheder, men også lærer at begå sig digitalt. Fremtiden er digital, også i landbruget, og med app’en håber vi, at vi er med til at så frøene til den fremtidige digitale landbrugsarbejder”, siger Karin Olsen.

Herudover vil der blive produceret en manual til medarbejderne i partnerorganisationerne, som træner dem i at lave opsøgende arbejde over for landbrugsarbejdere, der er relativt isolerede i deres arbejde på gårde og marker.

”Det vil sige, at der også indgår noget kompetenceudvikling af vores egne folk i projektet, og det er faktisk lige så vigtigt, viser det sig, for jo mere vi bevæger os ind i det, kan vi se, at vi i egne rækker mangler nogle kompetencer på området. Så vores primære målgruppe er landbrugsarbejderne, men i virkeligheden ligger der også noget reel kompetenceudvikling i partnerorganisationerne,” siger Karin Olsen.

Projektpartnere

 • 3F, Fagligt Fælles Forbund
  (Danmark)
 • Køge Handelsskole
  (Danmark)
 • Bildungsinitiative INA der
  Steiermärkischen
  Landarbeiterkammer
  (Østrig)
 • Zwiazek Zawodowy
  Pracownikow Wolictwa w RP
  (Polen)
 • Polskie Stowarzyszenie
  Pracownikow Migracyjnych
  (Polen)
 • IG Bauen- Agrar-Umwelt
  (Tyskland)
 • Europäischer Verein für
  Wanderarbeitfragen e. V.
  (Tyskland)

Tekniske, sproglige og kulturelle udfordringer

Det er sin sag at udarbejde en app i et samarbejde med en lang række organisationer fra fire forskellige lande, selvom de fire arbejdstagerorganisationer, der indgår i partnerskabet, havde et godt kendskab til hinanden i forvejen.

”Da vi skrev vores ansøgning for snart to år siden, var der noget andet teknik til rådighed, end der er i dag. Der er mange ønsker, og ikke alt kan lade sig gøre. Med 13-14 mennesker i projektgruppen kan det være svært at diskutere alt det tekniske på et niveau, hvor alle kan være med. Der er også meget forskellige læringstilgange i de forskellige lande, så der har været både tekniske, sproglige og kul turelle udfordringer. Men der har været en kolossal gejst i projektet, fordi alle partnere har taget del i tilblivelsen af ansøgningen, og de overordnede linjer derfor har stået klart for alle”, siger Karin Olsen.

Hun mener, at arbejdet med projektet kan have store perspektiver, ikke bare for andre brancher end landbruget, men også for måden 3F kommunikerer med sine målgrupper:

”Jeg tror, at det kan blive en stor inspiration. Vi skal ikke bare formidle, men også forsøge at skabe reel læring, og jeg tror, vi kan være mere interaktive i vores tilgang til vores målgrupper. Vi har selvfølgelig nogle meget opsøgende lokalafdelinger, men det bliver mere og mere tydeligt for mig, at der er meget envejskommunikation på vores platforme, så det er værd at undersøge, hvordan vi kan blive mere dialogorienterede. Der er helt sikkert noget læring i den digitale kommunikation, som kan bruges på andre områder”, siger Karin Olsen.

Kontakt


Uddannelseskonsulent, 3F

Foto: Adobe Stock

Kontakt

Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. december 2021

Afsendere