Gå til indhold

Fra sprogskole til kulturambassadør

Hvis en sprogskole ikke skulle arbejde internationalt, hvem skulle så? Studieskolen i København bruger Erasmus+-mobiliteter til at styrke skolens strategiske udvikling.

”Den moderne sprogskole som ambassadør for kulturel forståelse i Europa og verden”. Således lyder titlen på Studieskolens mobilitets-projekt under Erasmus+. Det er en både flot og ambitiøs titel, medgiver projektleder og chefkonsulent Christoph Schepers fra Studieskolen i København, men også en helt naturlig udvikling for en institution, der oprindelig udspringer fra Københavns Universitet, og derfor også ønsker at se sin sprogundervisning i et større kulturelt perspektiv.

”Hvis vi ser på vores DNA, så synes jeg virkelig, at vi er sat i verden for at få mennesker til at tale sammen og forstå hinanden. Og det betyder ikke kun at kunne tale tysk, fransk, spansk osv., det er også at kunne forstå den kultur, der ligger i sproget. Ja, vi lever også af at undervise i tysk for begyndere, men først og fremmest er det den kultur, der er integreret i sprogformidlingen, som vi mener, vi er sat i verden for at formidle,” siger han.

Udvikling skal tænkes ind i arbejdet

Erasmus+-projektet indgår i Studieskolens internationale strategi, der igen knytter an til den overordnede strategi, der har fokus på, at skolen til stadighed fornyr sig, inddrager den nyeste teknologi og de nyeste undervisningsmetoder i undervisningen, og samtidig genspejler den mangfoldighed, sproglige kulturelle diversitet og den fascination, der opstår af mødet med et andet sprog og en anden kultur.

”Det er oplagt, at når vi er en sprogskole, og formidler sprog og kultur for hele verden, så må vi også have en internationaliseringsstrategi; hvem skulle ellers have? Udviklingen de seneste 10 år har givet os den erkendelse, at det ikke er nok bare at undervise, vi bliver nødt til at være på forkant. Det lyder banalt i en almindelig virksomhed, men det er det ikke på folkeoplysningsområdet. Vi skal ikke kun opsøge best practice, men hele tiden forsøge at udvikle next practice. Vi skal have en helt anden udviklingstanke i vores arbejde,” siger Christoph Schepers.

Studieskolen er den klart største institution på sit felt i Danmark. Derfor har det været naturligt for skolen i dette og tidligere projekter at samarbejde med udenlandske partnere – for eksempel folkeuniversiteterne i henholdsvis Norge og Sverige, tilsvarende institutioner i Tyskland og Spanien, samt forlag i Frankrig – som man kan udveksle viden med om for eksempel kvalitetssikring, sprogscreening og undervisning. Og som man vel at mærke ikke er i konkurrence med. Skolen håber at kunne udvide tilbuddene til sine kursister på basis af gode erfaringer og inspiration fra partnerne.

Ny viden skal udbredes til hele institutionen

Det foreliggende projekt består af en lang række mobiliteter til partnerinstitutionerne, hvor nøgleundervisere og fagledere er taget på metodekurser og kurser i digitale medier, der tilfører skolen den nyeste viden om kommunikativ og praksisrelateret sprogundervisning. Kurserne skal løfte den enkelte underviser fagligt, men først og fremmest tilføre ny og relevant viden til hele skolen.

”Vi har forsøgt at vælge de deltagere, der vil være mest egnet til at udbrede resultaterne og generere professionel kapital for hele institutionen. Det er en udfordring, at vores undervisere er freelanceundervisere og ansat flere steder. Hidtil har vi nok været for optimistiske og tænkte, at hvis underviseren vendte inspireret tilbage, ville det nok forplante sig til hele institutionen. Men det skete ikke rigtigt, så nu har vi formaliseret det for at være sikker på, at den viden, vi tilegner os, gives videre. Vi har en procedure, der virker fint. Alle skal melde tilbage til dem, der har en lignende opgave, fagleder til fagledere, spansklærer til spanskgruppen osv. Derefter udbreder vi den viden til andre kolleger, andre faggrupper og, hvis det giver mening, til hele skolens lærer- eller medarbejdergruppe,” siger Christoph Schepers.

Det skal være sjovt

Schepers beskriver projektet som trin 2 ud af 3 i en strategi med en horisont på seks år, og som et afgørende skridt på vej mod at konsolidere Studieskolen som en fagligt funderet og moderne undervisningsinstitution i et levende europæisk netværk.

”Efter at have afsøgt området og skabt de første kontakter, så har vi nu identificeret de områder, hvor vi har et udviklingsbehov, udvidet vores netværk og skabt den tillid, der kræves for at skabe et varigt samarbejde på et højere niveau. Jeg synes, at vi er godt på vej. 30 af vores 198 undervisere og administrativt ansatte har deltaget i internationaliseringsstrategiens mobiliteter, og det, at det er menige medarbejdere, der deltager, og dermed lærer hinanden at kende, gør, at samarbejdet konsolideres,”, siger Christoph Schepers.

Selvom mange lande har været involveret i samarbejdet har Christoph Schepers oplevet det som forbavsende ukompliceret.

”Vores medarbejdere kender sproget og kulturen, dér hvor de tager hen, og så opstår der ikke misforståelser af sproglige og kulturelle grunde. Det har en været en god bekræftelse af vores faglighed,” siger han og giver følgende god råd til andre, der overvejer et tilsvarende projekt:

”Hvis man skal kaste sig ud i den slags projekter, skal det være en del af den vej, man vil gå i forvejen, for det kræver mere arbejde, end man umiddelbart tror, hvis man vil have noget godt ud af det. Det kræver administration, det kræver forberedelse, og det kræver energi at følge op på projektet. Og nu er det ikke for at klage, men økonomisk er det bare et tilskud; man skal næsten lægge det samme beløb selv, som man modtager. Og så skal man huske, at det skal være sjovt, når man er i det; det skal være noget, man har lyst til.”

Om projektet:

I projektet ”Den moderne sprogskole som ambassadør for kulturel forståelse i Europa og verden” samarbejder Studieskolen i København med følgende partnere:

  • Folkuniversitetet, Stockholm, Sverige
  • Studieforbundet Folkeuniversitetet, Oslo, Norge
  • Volkshochschule Wiesbaden e.V., Wiesbaden, Tyskland
  • Dafni KEK , Kato Achaia, Grækenland

 

Kontakt

Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2024

Afsendere