Gå til indhold

Undervisere henter viden fra Skotland og Italien: Fra økolandsby til læringscenter

Hvad gør en lille medlemsorganisation, som vil kvalitetssikre og professionalisere sine undervisningsaktiviteter og lære af de dygtigste inden for sit felt? Landsforeningen for Økosamfund sender for tredje år i træk undervisere på efteruddannelse i bl.a. Skotland og Italien med tilskud fra Erasmus+.

Billede til LØS

Interessen for at leve bæredygtigt boomer, og det kan Landsforeningen for Økosamfund (LØS) tydeligt mærke. Foreningen har de seneste fem til ti år oplevet en stærkt stigende efterspørgsel efter undervisning og kursusaktiviteter udefra, fortæller Camilla Nielsen-Englyst, der er international projektkoordinator hos LØS. Kan foreningen eksempelvis hjælpe med at skaffe gæstelærere til et forløb om bæredygtig livsstil for kursisterne på en højskole? Eller må en folkeskoleklasse komme på besøg i ét af de økosamfund, som foreningen organiserer?

camilla.jpg”Økosamfund er ikke længere en subkultur, det er blevet mainstream, og vi vil rigtig gerne kunne møde den efterspørgsel, der er efter viden, kompetencer og kursusaktiviteter om økosamfund. Samtidig vil vi sikre, at vi har tilstrækkeligt mange undervisere, som er klædt bedst muligt på til at undervise i, hvordan du kan leve og bo i fællesskaber efter bæredygtige principper. Vi vil kvalitetssikre og udvikle vores undervisning”, siger Camilla Nielsen-Englyst.

Landsforeningen for Økosamfund samler – og er talerør for – de mange forskellige typer økosamfund, der findes i Danmark. Spændet går lige fra mindre bofælleskaber i en storby til større økologiske landsbyer med op til flere hundrede boliger, hvoraf nogle har tilknyttet erhverv. Økosamfundene fungerer som et slags bæredygtighedslaboratorie, hvor beboerne udforsker, hvordan de kan forene bosætning, arbejdsplads, fritids- og kulturliv med en bæredygtig livsstil.

Henter inspiration i store læringscentre

”I Danmark har vi faktisk det højeste antal økosamfund i verden målt i forhold til befolkningstallet, men vi er lidt bagefter, når det gælder om at udnytte vores økosamfund som læringsrum. Det vil vi rette op på, og derfor har vi søgt inspiration og ny viden i Skotland, Irland og Italien, som allerede har skabt, hvad vi ønsker os herhjemme: Egentlige læringscentre i økosamfund med superdygtige, professionelle undervisere”, siger Camilla Nielsen-Englyst.

De seneste tre år har LØS søgt og fået tilskud fra Erasmus+ til at sende i alt 31 af sine medlemmer afsted på blandt andet fire uger lange såkaldte EDE-kurser (Ecovillage Design Education), som er kurser under økobevægelsens eget, ikke-formelle uddannelsesprogram Gaia Education.


Til daglig ser vi jo dét, vi gør, som noget selvfølgeligt, men når vi kommer ud, møder vi stor nysgerrighed og anerkendelse for det.

Underviserne er to ad gangen rejst ud til Europas ’flagskibe’ inden for uddannelse i økosamfund: Kursuscentret Damanhur i det nordvestlige Italien og Findhorn College i Skotland, som begge er udsprunget af – og stadig er en del af – lokale økosamfund. Her har underviserne arbejdet med design af økoprojekter, som er bæredygtige både ud fra et økologisk, et socialt, et økonomisk og et helhedsmæssigt perspektiv. Målet er, at Landsforeningen for Økosamfund selv kan udbyde tilsvarende kurser på det internationale marked og samtidig udvikle sine egne, danske kursusaktiviteter

Ny indsigt: Vi kan noget særligt

”Det har været utrolig værdifuldt for os at få folk ud og undersøge, hvordan økosamfund kan udnyttes som læringsrum: Vores undervisere er kommet hjem med konkret erfaring i, hvordan læring kan forankres i et økosamfund i byen eller på landet, og de har fået en masse inspiration og motivation til at skabe noget lignende i Danmark. Samtidig har vi som forening fået et langt større europæisk netværk. Vores medlemmer er ofte meget nationalt orienterede, så der er vigtig læring i at komme ud og møde undervisere fra hele Europa”, siger Camilla Nielsen-Englyst.

Med sig hjem har medlemmerne fået et nyt blik på deres egen praksis, for i mødet med europæiske kolleger bliver de mindet om, at de er en del af – og repræsentanter for – den danske voksenuddannelsestradition, som er berømt i udlandet.

”Til daglig ser vi jo dét, vi gør, som noget selvfølgeligt, men når vi kommer ud, møder vi stor nysgerrighed og anerkendelse for det. Når der eksempelvis skal findes på en mere aktiverende undervisningsmetode eller en sjov øvelse, hører du ofte: ’Let the Danes do it’. Det betyder, at vi strammer os an, og at vi får selvtillid og stolthed over, hvad vi kan”, fortæller Camilla Nielsen-Englyst.

22782187_296802800726619_1575936612_n.jpg

Flere rejser på efteruddannelse

Arbejdet med efteruddannelse af foreningens undervisere tager i denne tredje runde en ny drejning. I løbet af de næste to år skal hele 14 undervisere afsted på kurser, ikke bare som tidligere på de lange kurser til Skotland og Italien, men også til England, Tyskland, Sverige og Belgien, hvor kurserne kun varer en uge og dækker nogle andre emner, der kan inspirere til både udvikling af undervisningsmetoder og nye kurser.

”Vi har erkendt, at det også er muligt at få et godt fagligt udbytte med kortere kurser, og på den måde kan vi give flere undervisere muligheden for at blive bidt af det internationale samarbejde – til gavn for både økosamfundene og for os som forening”, siger Camilla Nielsen-Englyst.

Hun glæder sig over, at Erasmus+-projekterne allerede nu har betydet, at flere i organisationen har engageret sig i det internationale arbejde – nu også på ungdomsområdet. Eksempelvis har LØS i år afholdt en ungdomsudveksling, og foreningen er vært for et projektudviklingskursus med partnere fra de baltiske lande.

Derudover arbejder organisationen også på at blive akkrediteret til at kunne udsende og modtage unge frivillige gennem Europæisk Volontørtjeneste, ligesom den er med i et strategisk partnerskab på voksenområdet. Alt sammen med tilskud fra Erasmus+.

”Vores motivation for det europæiske uddannelsessamarbejde er stærkt stigende, og vi har fået mod på og lyst til endnu mere!”, afslutter Camilla Nielsen-Englyst.

GODE RÅD

Camilla Nielsen-Englysts råd til europæisk uddannelsessamarbejde:

  • Før I går i gang med et Erasmus+ projekt, så vær opmærksom på, at I skal arbejde målrettet for, at deltagernes erfaringer og nye læring bliver delt i organisationen og kommer den til gavn. Erfaringsudveksling og opfølgende seminarer er vigtige.
  • Det behøver ikke at være så svært at søge om tilskud til jeres projekter, så lad jer ikke afskrække af tanken om ansøgningsarbejdet. I kan få rigtig god hjælp og vejledning hos rådgiverne i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 
  • Meld jer gerne til de skriveseminarer, som styrelsen afholder for interesserede ansøgere. Her kan I få inspiration og direkte feedback på jeres ideer. 
  • Udnyt de gode kontakter, I opnår under mobiliteterne, til at udforske mulighederne for et fortsat samarbejde. Netværket har skabt mange spændende, nye projekter i LØS.

OM PROJEKTERNE

2015-2016:
I sit første Erasmus+-mobilitetsprojekt ’Med økosamfund som læringsrum – i Danmark og Europa’ fik LØS tilskud til at sende fire undervisere på hver fire ugers efteruddannelse i henholdsvis Skotland og Italien, et hold på to undervisere kom til Irland på et metodisk kursus, og fire medlemmer deltog i en konference, der gav fagligt indblik, gode kontakter og europæisk udsyn.

2016-17:
Gennem mobilitetsprojektet ’LØS on the move!’ har endnu fire undervisere været på efteruddannelseskurser i Skotland og Italien, og tre har deltaget i et metodekursus i Skotland.

2017-18:
Det seneste mobilitetsprojekt ’LØS – ud at se, ting skal ske’ betyder, at LØS kan sende 14 undervisere på efteruddannelse i Europa.

2015-17
LØS har desuden som partner deltaget i et strategisk partnerskabsprojekt på voksen-området med titlen ’Sustainable Communi¬ties Incubator Partnership Programme’ sammen med syv andre europæiske, nationale netværk af økosamfund fra Italien, Spanien, Tyskland, Holland, Polen, Slovenien og Skotland. Her har LØS gennem europæiske møder og træninger været med til at udvikle et fælleseuropæisk undervisningsmateriale til økosamfund, som kan bruges til at hjælpe nye initiativer på vej.

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere