Gå til indhold

Alle der er noget ved musikken - har været ude i verden

Blandt kokke, tjenere og receptionister er der udbredt interesse for at komme på udlandsophold. Det ligger i fagene at orientere sig internationalt. På Hotel- og Restaurantskolen lægger man stor vægt på at hjælpe eleverne afsted.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk

Som studievejleder og koordinator for PIU-ordningen på Hotel- og Restaurantskolen i Valby besøger Christian Beck alle grundforløbsklasser for at fortælle om muligheden for at komme i praktik i udlandet. Og hvis der er nogen, der vil afsted, er der altid hjælp af hente med det praktiske.

”Men de skal vise, at de vil det. De skal komme med et CV og ansøgning på engelsk og fortælle, hvor de gerne vil hen, så finder vi et sted - enten gennem de kontakter vi allerede har, via skolens jobbørs eller på internettet”, fortæller Christian Beck.

Christina Beck piu artikel
Christian Beck er studievejleder og koordinator for PIU-ordningen. Han har arbejdet med at sende elever i praktikophold i udlandet i mere end 25 år.

Skolen lægger desuden op til, at elever, der allerede har været afsted på et praktikophold fortæller om deres erfaringer og giver gode råd til andre elever, der gerne vil afsted. 

”Når der kommer en receptionistelev ind og siger, at hun godt kunne tænke sig at komme til udlandet, så kan jeg sige - jamen du skal da lige snakke med Daniel, som er hjemme fra Dubai - så får de det fra hestens egen mund”, fortæller Christian Beck.  

Christian Beck har arbejdet med at sende elever i praktikophold i udlandet i mere end 25 år.  De første år var det gennem EU-programmet Petra ”Her fik vi mange gode kontakter rundt om i Europa, så vi var godt rustede, da PIU-ordningen blev indført i begyndelsen af 90erne, og vi kunne sende elever afsted med det samme. Og siden er det blevet til tusindvis af praktikophold. Det er en ordning, som mange af mine kolleger rundt om i Europa misunder os. Det er virkelig nemt og u-bureaukratisk, og alle elever, der opfylder betingelserne for et PIU-ophold, kan få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, (AUB)”, siger Christian Beck.

Glade unge og mobilitet

Elevplads i udlandet kun et par klik væk

Via en jobbørs på skolens hjemmeside, kan eleverne søge elevjobs både i Danmark og i udlandet. Et par klik en tilfældig dag i september viser muligheder for elevpladser i blandt andet Val Thorens, London, Kristiansand, Bruxelles, Antwerpen, Cape-Town, Cagne-Sur-Mer og Heidelberg samt i USA, Australien og Cambodia. De fleste ledige stillinger er som kok, men der er også jobopslag til tjener, receptionist og til smørrebrødsjomfru.  Nogle udenlandske hoteller og restauranter har tidligere haft danske elever og vil gerne have det igen, andre har hørt om muligheden for at rekruttere elever gennem Hotel- og Restaurantskolen fra kolleger i branchen. Og så er der danske kokke i udlandet, som selv kender den danske elevuddannelse.   

Så der er som regel rigtig gode muligheder, hvis man vil det, pointerer Christian Beck. "Men hvis det første de spørger om er 'hvad får jeg for det, og hvornår har jeg fri' - så vil jeg ikke råde dem til at tage af sted.  For der kan bestemt godt være meget lange arbejdsdage, og elever får sjældent nogen høj løn i udlandet. Men selvfølgelig skal forholdene være i orden, og eleverne skal også kunne leve. Hvis det hele går op i arbejde, så holder de sjældent til det. Men typisk er det ikke arbejdet, som får eleverne til at afbryde en udlandspraktik. For pigerne specielt er det oftere ensomheden – ikke at have veninder omkring sig. Det kan være svært”, siger han.

Man skal være lidt hårdfør

Gennem de senere år er eleverne, der rejser ud, blevet ældre, og flere har en studentereksamen eller gennemført anden uddannelse. De er modne og godt rustede sprogligt, fortæller Christian Beck. Det er ’stærke’ elever, der rejser ud. Men det er ikke nødvendigvis alderen, der afgør, om et praktikophold bliver en succes, understreger han.

”Lige nu har vi to drenge på 17 år i praktik hos en belgisk køkkenchef i Sorrento på Amalfi-kysten. Jeg tør godt sige, at han ikke er en, som lægger sordin på sine ord - hvad enten det er på flamsk eller italiensk. Det går godt for drengene, men det kræver altså, at man er lidt hårdfør. Vi har sendt elever derned i syv-otte år, og køkkenchefen har henvendt sig og sagt, at han gerne vil have danske elever igen”, fortæller Christian Beck. 

PIU-ophold i hele verden

Inden for det seneste år har skolen haft mere end 100 elever på PIU-ophold i alle dele af verden.  Dertil kommer en række elever, som tager til jobinterview i udlandet, som de forlænger med en ’minipraktik’ i en uges tid, så eleven og den udenlandske arbejdsgiver kan se hinanden an, inden de underskriver en ansættelsesaftale.  Erfaringen er, at omkring 75 procent af dem, som har været i minipraktik, fortsætter i en PIU-aftale, så det virker, fortæller Christian Beck.

Kokkeelever er typisk afsted i seks til otte måneder, svarende til en hel praktikperiode i uddannelsen. Nogle tager til udlandet allerede i første praktikperiode efter grundforløbet, mens andre tager opholdet senere. Det er yderst sjældent, at eleverne tager hele uddannelsen i udlandet, men de fleste elever er vant til at skifte læreplads i løbet af uddannelsen. Det gælder både elever, der tager på PIU-ophold, og elever som gennemfører hele praktikken i Danmark. Nogle skift sker, fordi restauranten kun er sæsonåben, og andre fordi eleverne gerne vil prøve noget andet. 

Netværk og rejseaktivitet

At sende mere end 100 elever til udlandet om året kræver løbende kontakt med en lang række udenlandske arbejdsgivere. Som PIU-koordinator brugte Christian Beck tidligere rigtig mange dage om året på at rejse rundt i Europa og besøge hoteller og restauranter – både for at holde det personlige netværk ved lige og for at finde nye praktiksteder. Sådan er det ikke længere. Da PIU i 2007 blev udvidet til hele verden, var det slut med den store rejseaktivitet. Meget kan nu klares med telefon og email, men det personlige netværk er selvfølgelig blevet lidt sværere at fastholde”, siger Christian Beck, men understreger, at det ikke har svækket mulighederne for PIU:

”Der er fortsat god og løbende kontakt til rigtig mange praktiksteder i udlandet, og flere udenlandske hoteller og restauranter henvender sig til os for at få danske elever i praktik.  Og med udbredelsen af internettet er eleverne også blevet mere involverede i selv at finde praktikmuligheder”.

Praktik i udlandet vil blive ved med at være populært inden for hotel og restaurantfagene. Det er Christian Beck helt overbevist om.  Det giver anerkendelse at være internationalt orienteret. ”Alle, der er noget ved musikken inden for kokkefaget, har været i udlandet, og det smitter jo af på interessen blandt eleverne”, slutter Christian Beck.

Senest opdateret 09. november 2021