Gå til indhold

Artikler

Erhvervsskoler indgår nye samarbejder efter studietur til USA
Repræsentanter for en række danske erhvervsskoler er vendt hjem fra en studietur til USA med bagagen fuld af nye kontakter og inspiration til et styrket samarbejde mellem Danmark og USA på erhvervsskoleområdet.
Københavns Tekniske Skole klæder eleverne på til et internationalt jobmarked
På film- og tv-produktionsuddannelsen på Københavns Tekniske Skole får de studerende styrket deres faglige indsigt og internationale erfaring i det internationale samarbejdsprojekt Kosmopolis.
'How may I help you, Sir?'
Et partnerskab mellem tre danske handelsskoler og et engelsk business-akademi betyder, at HG-elever tilbringer en del af uddannelsen i London. Projektet har fået tilskud fra Leonardo Da Vinci-programmet og har stor betydning for de unges personlige, faglige, sproglige og interkulturelle kompetencer.
SOSU-uddannelse med engelsk twist
Aarhus Social- og Sundhedsskole har succes med at sætte elever på skolebænken i Birmingham allerede på grundforløbet. Det giver mening at introducere den internationale dimension tidligt i uddannelsen.
EU-samarbejde skaber interesse for det danske produktionsskolekoncept
Danske produktionsskoler udveksler i stigende grad viden, elever og lærere med skoler i udlandet. Udviklingen drives af Produktionsskoleforeningen, der satser målrettet på internationalt samarbejde.
Samarbejde styrker beredskabet
På dansk initiativ samarbejder beredskabstjenester i fire europæiske lande og to skoler om at udvikle fælles e-læringsmateriale, som uddanner børn, voksne og brandfolk i at forebygge og takle naturkatastrofer.
Ambitiøst projekt vil give Europa et renere miljø
Projektet forkortes TREO, men er det stik modsatte af en kortvarende symptombehandler. 14 partnere fra10 lande forener erhvervsuddannelser, virksomheder, forskningscentre, myndigheder og universiteter i fælles bestræbelser for bedre ressourceanvendelse.
Nemmere og mere kvalificeret elevudveksling
Europas tekniske skoler har fået lettere ved at udveksle elever takket være et danskledet projekt, der gør det nemt at overføre merit efter principperne i det europæiske meritoverførelsessystem ECVET.
På valsen igen med erhvervsuddannelser
Et partnerskabsprojekt i Danmark, Tyskland, Spanien og Sverige skal styrke erhvervsuddannelser, puste liv i gamle håndværk og tage hånd om en vigtig del af vores kulturarv.
Alle der er noget ved musikken - har været ude i verden
Blandt kokke, tjenere og receptionister er der udbredt interesse for at komme på udlandsophold. Det ligger i fagene at orientere sig internationalt. På Hotel- og Restaurantskolen lægger man stor vægt på at hjælpe eleverne afsted.
Samarbejde har sat spil på dagsordenen
Viden Djurs i Grenaa nærmer sig sit mål om at være Danmarks center for spiluddannelser og spiludvikling. Europæiske samarbejdsprojekter har været med til at bane vejen.
Europæiske snedkerskoler lærer af hinanden
Skærpet fokus på sikkerhed og tæt kontakt med andre snedkerskoler i Europa. Det er hverdag for snedkerskolen under Københavns erhvervs- og gymnasieuddannelser efter at have deltaget i et EU-støttet samarbejdsprojekt for snedkerskoler i fem lande.
Fra internationale projekter til samlet international strategi
Hver tiende unge-elev på Aarhus Business College erhvervsuddannelser er i et længerevarende praktik- eller studieforløb i udlandet. Næste strategiske mål er at få endnu flere elever afsted, og alle fag skal fremover have en international dimension.
PIU giver flere praktikmuligheder for elever i de grønne fag
Eleverne på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus vil gerne i praktik i udlandet. For at fremme tilbud om udlandspraktik har skolen nu etableret et omfattende netværk af praktiksteder i USA for landbrugs- og gartnerelever.
Skolefolk og arbejdsgivere baner vejen for elever
Den bedste udlandspraktik får eleverne, når både skolen og elevernes arbejdsgivere kender de europæiske praktiksteder. Det mener SOSU Sjælland, som arrangerer fælles udlandsophold for egne ansatte og elevernes arbejdsgivere.
Virksomhedspraktik: Et effektivt pust af praksis
Lærere på erhvervsuddannelserne skal kende hverdagen i virksomhederne, så de kan undervise eleverne praksisrelateret. EUC Syd har en idé: Lad lærerne komme i virksomhedspraktik i udlandet.
Europæisk uddannelsessamarbejde kræver vedholdende toplederfokus
Hvorfor skal uddannelsesinstitutioner deltage i det europæiske uddannelsessamarbejde? Og hvordan kommer man i gang? Vi har spurgt vicedirektør på TEC Morten Emborg.
Lav en strategi og giv den liv
I kan få større udbytte af det internationale uddannelsessamarbejde ved at have en strategi for indsatsen, men det kræver toplederopbakning og bredt ejerskab. Det er det entydige råd fra Lene Bonnen Sandholdt, som er afdelingschef på EUC Syd.
Lidt færre elever tager i udlandspraktik gennem PIU-ordningen
Antallet af elever i erhvervsuddannelserne, som tager på praktikophold i udlandet gennem PIU-ordningen, er faldet med tre procent fra 2014 til 2015. Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus arbejder målrettet for at flere elever tager til udlandet.
Udlandspraktik er et hit hos snedkere på NEXT Uddannelse København
På NEXT uddannelse København er der stor interesse for at komme i praktik i udlandet – ikke mindst blandt elever inden for snedkerfaget. Årligt tager mellem 40 og 50 elever fra skolen af sted til udlandet, og heraf er cirka 20 bygningssnedkere og møbelsnedkere. Antallet forventes at stige i 2017.
Elever på erhvervsuddannelser skal ud i Europa
Langt flere elever på erhvervsuddannelserne skal opmuntres til at tage et praktik- eller skoleophold i et andet europæisk land under deres uddannelse. Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) vil arbejde for, at det sker.
Erhvervsskoleelever bliver klar til arbejdslivet
Hvert år rejser flere end 250 elever fra EUD og HTX på TECHCOLLEGE Aalborg ud i verden på skole- og praktikophold for at dygtiggøre sig, og skolen har en international strategi, som skal sikre, at flest mulige elever får et internationalt mobilitetsophold med i deres uddannelse.
PIU-elever præmieres for deres film og historier om praktik i udlandet
"Det er det evige dilemma, om man nu skal ud på dybt vand, eller om man skal blive i børnepoolen".
Virksomheder og undervisere udvikler ny brint-uddannelse til automekanikere
Hvad gør en virksomhed, som ser et behov for en uddannelse, der ikke findes endnu? Den allierer sig med en gruppe højtkvalificerede partnere fra både uddannelsessektoren og erhvervslivet – fra Danmark og verden udenfor. Og så udvikler partnerne i fællesskab selv den uddannelse, der mangler.
'How may I help you, Sir?'
Et partnerskab mellem tre danske handelsskoler og et engelsk business-akademi betyder, at HG-elever tilbringer en del af uddannelsen i London. Projektet har fået tilskud fra Leonardo Da Vinci-programmet og har stor betydning for de unges personlige, faglige, sproglige og interkulturelle kompetencer.
Erhvervsskoler indgår nye samarbejder efter studietur til USA
Repræsentanter for en række danske erhvervsskoler er vendt hjem fra en studietur til USA med bagagen fuld af nye kontakter og inspiration til et styrket samarbejde mellem Danmark og USA på erhvervsskoleområdet.
Københavns Tekniske Skole klæder eleverne på til et internationalt jobmarked
På film- og tv-produktionsuddannelsen på Københavns Tekniske Skole får de studerende styrket deres faglige indsigt og internationale erfaring i det internationale samarbejdsprojekt Kosmopolis.
SOSU-uddannelse med engelsk twist
Aarhus Social- og Sundhedsskole har succes med at sætte elever på skolebænken i Birmingham allerede på grundforløbet. Det giver mening at introducere den internationale dimension tidligt i uddannelsen.
Internationalt uddannelsessamarbejde motiverer
Det strategiske partnerskab Link2 har skabt nyt undervisningsmateriale inden for grafisk produktion og design og lært af hinandens erfaringer. Den faglige motivation buldrer i vejret hos elever og lærere på de seks deltagende uddannelsesinstitutioner.
KA2 casefaktaark Ballard Power
Efteruddannelse i Bergen inspirerer medarbejdere i Hjørring
Undervisere fra SOSU Nord og uddannelsesansvarlige i Hjørring Kommune er taget en uge til Bergen for at etablere et samarbejde mellem den danske og den norske social- og sundhedsuddannelse.
Udlandsophold rykker vores elever
Tietgen Business er en af landets største uddannelsesinstitutioner med over 3.000 elever. Forstander Bo Ravn fortæller her, hvordan en aktiv internationaliseringsindsats gør de unge klogere.
Kulturforskelle i ældreplejen kræver, at personalet udvikler nye kompetencer
Flere og flere ansatte inden for ældreplejen har en anden etnisk baggrund end dansk, og det giver udfordringer kollegerne imellem. Undervisningsfilm skal hjælpe personalet med at håndtere kulturelle dilemmaer.
Ny test skal forhindre arbejdsulykker blandt elektrikere
Erhvervsskoler i fem lande har udviklet en sikkerhedstest og undervisningsmateriale, der skal hjælpe elektrikere med at undgå at komme til skade på jobbet. Syddansk Erhvervsskole står i spidsen for det Erasmus+ strategiske partnerskab.
International udveksling giver guldsmedefaget nyt liv
Med kun to uddannelsessteder i Danmark bliver inspiration fra udlandet ekstra vigtigt for de guldsmedestuderende.
SoSu Østjylland
Et fælles sprog for elevens faglige mål viser vejen
Social- og sundhedsassistentelever kan tage en del af deres praktik i et andet europæisk land med støtte fra Erasmus+. Men hvordan sikrer skolen, at eleven får et tilstrækkelig højt fagligt udbytte af opholdet på for eksempel et spansk plejehjem. SOSU Østjylland har fundet en opskrift, der virker.
Aarhus Tech benytter europæisk skolenetværk til at give elever meritgivende moduler i fem lande
Aarhus Tech har som mål, at alle skolens elever skal deltage i internationale aktiviteter i løbet af deres uddannelse. Gennem et formaliseret netværkssamarbejde med 15 andre erhvervsskoler i Europa udvikler skolen meritgivende engelsksprogede undervisningsmoduler af høj kvalitet.
Jeg følte mig som en supermand
Et kursusbevis fra en tysk erhvervsskole. Et stort skud motivation til sin danske uddannelse. Samt lyst til at få flere internationale erfaringer i fremtiden. Det er, hvad 20-årige Gustav Rohde Pedersen, der uddanner sig til industritekniker hos Aarhus Tech, har fået med sig hjem fra udlandet.
Dansk projekt shortlistet til international pris
I september 2019 blev projektet Youth in Transition placeret blandt favoritterne til en international pris. Læs med når Regina Lamscheck-Nielsen, direktør for konsulentfirmaet Moeve og projektpartner, fortæller om projektet og prisen.
Immigration skal ses som en ressource
Alt for få europæere har lyst til at blive iværksættere. Det problem kan det stigende antal immigranter og flygtninge i Europa være med til at afhjælpe.