Gå til indhold

På valsen igen med erhvervsuddannelser

Et partnerskabsprojekt i Danmark, Tyskland, Spanien og Sverige skal styrke erhvervsuddannelser, puste liv i gamle håndværk og tage hånd om en vigtig del af vores kulturarv.

 ’Building Houses by History’ er en ny håndbog for europæiske undervisere. Den handler om bindingsværk og billedskærerarbejde, om limsten, kalk og naturfarver, der er blandet efter gamle forskrifter. Og tanken bag er, gennem samarbejde over grænser, at sikre, at også fremtidens håndværkere kan vedligeholde de bevaringsværdige bygninger, som er en vigtig del af den arkitektoniske kulturarv.

Det er Syddansk Erhvervsskole, der er gået i partnerskab med erhvervsuddannelser i Tyskland, Spanien og Sverige, og som nu efter to år, fire workshops og fem projektmøder, kan præsentere det fælles resultat: Den engelsksprogede håndbog om bygningsrestaurering.

Den henvender sig til undervisere på efteruddannelse i restaurering inden for blandt andet tømrer-, murer- og malerfagene samt til fagprofessionelle, der arbejder med bygningsrestaurering.

Betydningsfulde bygninger

”Vi er beriget med nogle bevaringsværdige huse, hvoraf en del er fredede via lovgivning. De vidner om vores historie, vores politik, kultur og værdier. Bygningerne er betydningsfulde både i sig selv og som udtryk for en byggeskik, der har fælles træk op gennem Europa,” siger projektleder Mogens Victor Andersen fra Center for Bygningsrestaurering på Syddansk Erhvervsskole.

Han slår fast, at der er brug for generelt at styrke kompetencer i håndværksfagene, når det gælder vedligeholdelse af de op til flere hundrede år gamle huse.

”Indeklimaet i et lerklinet bindingsværkshus fra 1700-tallet er fantastisk, fordi der er brugt naturlige materialer, der kan spille sammen og skabe fugt- og varmebalance. Men hvis man ikke kender til de korrekte materialebrug og byggeteknikker, kan et hus hurtigt gå til grunde, når man eksempelvis begynder at arbejde med moderne maling,” tilføjer Mogens Victor Andersen.

Et internationalt blik

Inspirationen til bogen kommer især fra den danske ’Bevaringsguide for bedre byggeskik-huse’ fra 2011, der handler om vedligehold af huse bygget i ca. 1915-45. Når Syddansk Erhvervsskole har valgt at alliere sig med partnere i tre andre europæiske lande i udviklingen af den nye håndbog, har det flere årsager:

”Som uddannelsesinstitution er det naturligt og nødvendigt at søge viden og inspiration i og uden for Danmark. Vi har brug for et stærkt, internationalt blik for hele tiden at sikre høj kvalitet i uddannelserne, så vi får så dygtige håndværkere som muligt. Gennem viden om andre landes politik og praksis på området, skaber vi en bedre og bredere baggrund for at forstå og nuancere vores egen undervisning,” siger Mogens Victor Andersen, der også peger på den synergieffekt, der opstår, når undervisere på tværs af lande sammen ser på konkrete restaureringsopgaver.

Bindingsværk i flere udgaver

Bogen giver viden om og redskaber til at arbejde med stort set alle slags bevaringsværdige bygninger, men har fokus på bindingsværkshuse, fordi de findes i alle fire lande i forskellige varianter.

”Tyskland vælter sig eksempelvis i bindingsværkshuse i flere etager, som vi bliver klogere af at studere. Og i Spanien har man særligt rige udsmykninger. Det giver os også mulighed for fælles, faglige diskussioner om eksempelvis fredningspolitik og –lovgivning, som varierer kraftigt landene imellem,” påpeger Mogens Victor Andersen.

Med projekt ’Building Houses by History’ pustes liv i en række håndværkstraditioner, som næsten er uddøde. Dem undervises der nemlig i på Syddansk Erhvervsskoles Center for Bygningsrestaurering, der som eneste uddannelsesinstitution systematisk underviser i restaurering. Det sker på et efteruddannelsesforløb, der er udviklet sammen med byggeriets organisationer.

Vi vil blive endnu dygtigere

Majken Åberg er lærer på Malerafdelingen, og hun er selv uddannet restaurerings-håndværker fra Center for Bygningsrestaurering. Hun var også en af de i alt 10 undervisere, der sammen med egne kolleger og undervisere fra de øvrige lande deltog i de fire workshops – et i hvert land. Hun har, blandt andet, med udgangspunkt i egne undervisningsmaterialer holdt oplæg for spanske, tyske og svenske fagfolk i en lille flække uden for Odense, hvor ’casen’ var et hus istandsat med kalk - præcis som dengang, huset blev bygget.

”Det er et vigtigt projekt, fordi vi gerne vil blive endnu dygtigere. Og hvis vi ikke indsamler og sørger for at holde liv i den viden, der findes, så kan vi vinke farvel til nogle af de huse, vi som samfund ønsker at bevare for eftertiden. Når hobbyfolket går i gang, ser vi jo indimellem smukke bygninger blive ødelagt, fordi man bruger materialer, som ikke tillader de oprindelige materialer at arbejde sammen,” siger Majken Åberg.

Ind i debat om bæredygtighed

Majken Åberg er med egne ord ’meget mere interesseret i de gamle håndværk og huse end i at male hvide vægge i spritnye boliger, der kan være smukke og funktionelle, men mangler sjæl’. Og projektleder Mogens Victor Andersen mener, at der er en fornyet og stigende interesse i disse år for de gamle håndværk, materialer og teknikker.

”Jeg tror, det hænger sammen med behovet for og debatten om bæredygtighed, klimavenlighed, genanvendelse og lokale løsninger. Og jeg ser det som noget meget positivt,” siger han.

Fakta om ’Building Houses by History’

 

 • Projektet har fået tilskud på 275.000 euro fra EU´s uddannelsesprogram for de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser Leonardo Da Vinci under programmet for Livslang Læring.
   
 • Formålet med projektets er at styrke efteruddannelse af håndværkere i Danmark, Sverige, Tyskland og Spanien.
   
 • Projektpartnerskabet består af Syddansk Erhvervsskole, Folkeuniversitetet Sverige, Arbeit und Leben DGB/VHS og AIDICO Tecnological Institute of Construction.
   
 • Projektet kørte fra 2012-2014 og har indsamlet viden om restaurering af bevaringsværdige bygninger – lige fra historiske tendenser, balancen mellem bevaring og komfort til konkret brug af og forståelse for materialer og konstruktioner.
   
 • Der har været afholdt workshops i henholdsvis Odense, Kristianstad, Biberach og Valencia. Mellem de fire workshops har projektgruppen mødtes for at debattere og arbejde videre med de enkelte landes bidrag til håndbogen.
Senest opdateret 09. november 2021