Gå til indhold

Erhvervsskoler indgår nye samarbejder efter studietur til USA

Repræsentanter for en række danske erhvervsskoler er vendt hjem fra en studietur til USA med bagagen fuld af nye kontakter og inspiration til et styrket samarbejde mellem Danmark og USA på erhvervsskoleområdet.

studietur til USARepræsentanter for en række danske erhvervsskoler er vendt hjem fra en studietur til USA med bagagen fuld af nye kontakter og inspiration til et styrket samarbejde mellem Danmark og USA på erhvervsskoleområdet. Studieturen bød på deltagelse i en konference holdt af American Association of Community Colleges i Washington DC samt besøg på community colleges i Maryland og Delaware. Turen blev arrangeret af Styrelsen for Videregående Uddannelser som led i det dansk-amerikanske samarbejde inden for erhvervsuddannelser og fandt sted i april.

Internationalisering på dagsordenen

Internationale samarbejdsaktiviteter er på dagsordenen og prioriteres på langt de fleste erhvervsskoler. Skolerne ser internationale aktiviteter som vigtige, både fordi det styrker elevernes kompetencer, og fordi det er med til at udvikle og synliggøre dem som attraktive ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Teknisk Skole Silkeborg er blandt de mange, som har sat internationalisering på dagsordenen, og som havde valgt at deltage i studieturen. For de to skolers vedkommende har det kickstartet nye samarbejder med en række community colleges i USA.

Videndeler om karrosseriuddannelsen

”Studieturen til USA var aldeles udbytterig – og vi fik skabt nogle nye og spændende kontakter”, fortæller rektor på Teknisk Skole Silkeborg, Anja Nørgaard Lange, som allerede er i gang med at undersøge mulighederne for et samarbejde med Pennsylvania College of Technology. Den amerikanske erhvervsskole har nemlig, som den eneste skole på den amerikanske østkyst, specialiseret sig i at restaurere veteranbiler og Anja fortæller, at de på Teknisk Skole Silkeborg kan bruge de amerikanske erfaringer til at videreudvikle deres ”egen” karrosseriuddannelse.

Samarbejdet omhandler i første ombæring videndeling mellem undervisere og ledere, men muligheden for at kunne tilrettelægge og tilbyde praktikophold for talentfulde danske elever på Pennsylvania College of Technology er tiltalende, siger Anja Nørgaard Lange.

Teknisk Skole Silkeborg blev på studieturen også kontaktet af repræsentanter for Los Rios Community College i Californien, som var interesseret i de danske Hotel og Restaurant-uddannelser. ”Den store interesse hænger blandt andet sammen med, at vores skole er hjemsted for det danske kokkelandshold, men også interessen for det nordiske køkken og den danske madtradition smitter positivt af. Og vi glæder os meget til at se, hvad samarbejdet kan føre til”, fortæller Anja Nørgaard Lange entusiastisk.

Inspiration til fastholdelse af elever

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens arbejder bevidst med fastholdelse af elever, og skolen sætter mange initiativer i gang. ”Studieturen til USA har giver os nye vinkler på arbejdet med fastholdelse af vores elever”, siger direktør på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Hanne Helleshøj. ”Jeg besøgte blandt andet Delaware Technical and Community College og hørte et oplæg af Southwestern Community College,North Carolina. Jeg blev meget inspireret af måden, de amerikanske community colleges ikke blot arbejder med fastholdelse, men også med evaluering af fastholdelsesaktiviteter”, forklarer Hanne Helleshøj.

Inspireret af Southwestern Community College vil social- og sundhedsskolen nu arbejde på at klassificere indsatstyper for fastholdelse for at få et bedre overblik over, hvad der virker og hvorfor. Og til november rejser skolens fastholdelseskoordinator til USA for at  få nye ideer til det videre arbejde med fastholdelsesindsatsen på skolen.

Opfordrer til at tage af sted

Hanne Helleshøj og Anja Nørgaard Lange er enige om, at studieturen har været udbytterig i form af relevante kontakter og ny inspiration til det internationale arbejde.

 ”Det har givet stor værdi, at mødes med repræsentanter for andre danske erhvervsskoler og lære af deres erfaringer men også at få nye nationale såvel som internationale kontakter i mit netværk. Det er især betydningsfuldt, når man repræsenterer uddannelser, der ikke har samme tradition for internationalisering som eksempelvis merkantile erhvervsuddannelser”, siger Hanne Helleshøj.

Om DK-USA programmet

DK-USA programmet har til formål at fremme samarbejde mellem Danmark og USA inden for erhvervsuddannelserne. Sigtet med turen til Washington DC var at udbrede kendskabet til community college sektoren i USA og at styrke kontakter mellem repræsentanter for danske erhvervsskoler, amerikanske community colleges og AACC.

Turen blev arrangeret af Styrelsen for Videregående Uddannelser og var målrettet ledere og internationale koordinatorer på erhvervsskolerne. Kongressen fandt sted den 5 til 8. april i Washington DC, og der blev derudover arrangeret en række besøg på community colleges uden for Washington DC.

Vil du vide mere om DK-USA programmet, er du velkommen til at kontakte Lars Møller Bentsen i Styrelsen for Videregående Uddannelser på lmb@uds.dk, tlf. 7231 8926

  • Faktaboks

  • En undersøgelse foretaget af Styrelsen for Universiteter og internationalisering fra 2012 viser, at mere end 8 ud af 10 erhvervsskoler har øget antallet af elever på udlandsophold og næsten 7 ud af 10 skoler har udvidet samarbejdet med udenlandske partnerskoler om undervisning og udviklingsaktiviteter i løbet af det seneste par år. 86 % af skolerne har en strategi for internationalisering, og undersøgelsen peger desuden på, at strategi og ledelsesmæssig opbakning har væsentlig betydning for, hvordan internationale aktiviteter vægtes.

  • Læs rapporten på ufm.dk/publikationer

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. juli 2015