Gå til indhold

Ambitiøst projekt vil give Europa et renere miljø

Projektet forkortes TREO, men er det stik modsatte af en kortvarende symptombehandler. 14 partnere fra10 lande forener erhvervsuddannelser, virksomheder, forskningscentre, myndigheder og universiteter i fælles bestræbelser for bedre ressourceanvendelse.

Hvad nytter selv den nyeste, mest solide viden om bedre miljø, hvis den forbliver blandt en lukket kreds af lande og eksperter? På tværs af Europa vil projektet Training on Ressource Efficiency and Optimization (TREO) dele, udvikle og forankre viden i uddannelsen af fagfolk inden for byggeri, fødevarer, mobilitet, turisme og energi. Projektet er blevet til med tilskud fra Europa-Kommissionens tidligere uddannelsesprogram Livslang Læring, som i 2014 blev afløst af  Erasmus+. 

Billede 2 til artikel TREO
Miljødagsordenen er mere aktuel end nogensinde. Samtidig har den politiske vilje i de europæiske lande til at forbedre miljøet været stærkt faldende bl.a. på grund af krisen. Men vi ser også, at EU vil arbejde for en bæredygtig og inkluderende økonomi netop for at få Europa ud af krisen. Og her spiller projektet godt ind, siger Stig Hirsbak fra Aalborg Universitet, dansk partner i projektet.

”Europa hænger sammen, og det gør miljøproblemer også. Der er brug for, at vi i endnu højere grad samarbejder om at løse de grænseoverskridende udfordringer ved at lade os inspirere af de bedste erfaringer på kontinentet. Når vi i dette projekt satser på erhvervsuddannelser inden for miljøbelastende områder, er det jo fordi, det er entreprenøren i Østrig eller energivirksomheden i Bulgarien, der skal kunne implementere de mere bæredygtige løsninger,” siger Stig Hirsbak, specialkonsulent på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, der er dansk partner i projektet. 

Hotelgæster kan spare energi og penge

Stig Hirsbak giver et konkret eksempel på en bæredygtig miljøløsning: 

”Der er stor interesse for turisme i de østeuropæiske lande. Tænk, hvis man kunne integrere nye løsninger som energimåling på de enkelte hotelværelser i nyt hotelbyggeri? Det ville give mindre miljøbelastning, fordi gæsterne direkte ville spare penge på at huske at skrue ned for det varme vand og slukke for deres aircondition. Og hotellet ville få en økonomisk gevinst og samtidig kunne profilere sig på at være klimavenligt.” 

Ud over Aalborg Universitet tæller projektet 13 andre partnere fra 10 lande pænt fordelt over hele Europa. Projektet bygger oven på et tidligere Leonardo da Vinci-projekt, hvoraf flere partnere er gengangere. Ifølge Stig Hirsbak betyder tilskuddet fra Europa-Kommissionen, at partnerne i fællesskab kan komme flere spadestik dybere i bestræbelserne for at sikre ressourceoptimering. 

”Miljødagsordenen er mere aktuel end nogensinde. Samtidig har den politiske vilje i de europæiske lande til at forbedre miljøet været stærkt faldende – blandt andet på grund af krisen. Men vi ser også, at EU vil arbejde for en bæredygtig og inkluderende økonomi netop for at få Europa ud af krisen. Og her spiller projektet godt ind,” siger Stig Hirsbak.   

Rumænske pionerer

Aida Szilagyi er direktør for den rumænske projektpartner ‘The National Centre for Sustainable Production and Consumption’, der ønsker at skabe opmærksomhed, støtte virksomheder og fremme bæredygtige løsninger.

”Det særlige ved TREO-projektet er, at vi vil afprøve uddannelseskoncepter og sikre tilpasning til forholdene i de enkelte lande. Her i Rumænien er vi pionerer på området. Bæredygtighed er knap nok forstået som koncept, og universiteter er stadig tilbageholdende, når det handler om at optage den viden i deres curriculum. Jeg håber, at rumænske erhvervsuddannelser vil integrere arbejdet fra projektet,” siger Ada Szilagyi og fortsætter: 

”Det er en fantastisk oplevelse og chance for at lære af andres erfaringer og forsøge at omsætte denne viden i Rumænien. Det giver god mulighed for at være up-to-date med den seneste udvikling og for fortsat at netværke med partnere i hele Europa, der har fælles værdier og mål". 

Cykler gennem spansk bjerg

Det toårige projekt blev afsluttet i juni 2015 i Tjekkiet. Ifølge Stig Hirsbak har der været et væld af eksempler på best practice, som nu skal komme erhvervsuddannelserne til gavn. 

”Danmark er langt fremme på dette område. Vi skal selvfølgelig gå i front og samtidig lade os inspirere af dygtige folk i hele Europa. Jeg kan eksempelvis nævne input fra workshoppen i San Sebastian i Spanien, hvor vi blandt andet så fantastiske løsninger med fokus på mobilitet: byen havde boret et hul igennem et bjerg til universitetet, så folk kunne låne en cykel og komme klimavenligt frem i stedet for at køre en stor omvej i bil,” slutter han. 

Resultaterne fra de i alt seks projektworkshops samt arbejdet i de mellemliggende perioder distribueres til gavn for de deltagende partnere og lande – og resten af Europa.    

 

Om 'Training on Ressource Efficiency and Optimization' 

  • Formålet med projektet var at implementere viden om bedre ressourceanvendelse i de europæiske erhvervsuddannelser inden for områderne byggeri, fødevarer, mobilitet, turisme og energi, der bl.a. ifølge EU er sektorer med store virkninger på vores miljø og ressourceanvendelse.    
  • TREO bygger på et tidligere projekt (TRUST-IN) ved at omsætte viden herfra til praksis-området, producere yderligere viden samt støtte projekter i de ti deltagerlande, som er Litauen, Portugal, Danmark, Rumænien, Slovenien, Spanien, Østrig, Tjekkiet, Polen og Bulgarien. 
  • I alt deltager 14 aktører inden for dels uddannelse, bl.a. universiteter og forskningscentre, dels organisationer og virksomheder. Koblingen mellem uddannelse og arbejdsliv fokuserer på at omsætte individuel og teoretisk viden om ressourceoptimering til praktiske løsninger.  
  • I projektperioden fra 2013 til 2015 har der været afholdt workshops i fem lande, hvor viden, erfaringer og inspiration er blevet udvekslet mellem partnerne samt inviterede samarbejdspartnere. 
  • Projektet blev afsluttet i juni 2015 og resulterede i konkret formidling - både i deltagerlande og andre europæiske lande. Det handler bl.a. om fælles koncepter for branchespecifik uddannelse og identificering af kompetencebehov i de forskellige led.  
  • Det store projektsamarbejde har modtaget tilskud fra Leonardo da Vinci-programmet, som i dag er afløst af Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse. Projektet blev koordineret af Stig Hirsbak, Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.  

Senest opdateret 09. november 2021